PROBLEMA AZOMUREȘ - PE AGENDA THEODOREI BENEDEK

Distribuie pe:

CANDIDATUL PNL LA PRIMĂRIE A PUS PE MASA CONDUCERII AZOMUREȘ ÎNTREBĂRILE TÂRGUMUREȘENILOR

Theodora Benedek s-a întâlnit la sediul și pe platforma combinatului cu domnul Harri Kiiski, CEO Azomureș. Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Târgu-Mureș a abordat problemele pe care le poate ridica funcționarea combinatului Azomureș, în interiorul municipiului Târgu-Mureș. La întâlnire a participat și senatorul Cristian Chirteș, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Mureș.

Discuția s-a conturat pe baza celor aproape 100 de întrebări primite din partea târgumureșenilor, în urma apelului public lansat de Theodora Benedek, cu două zile înaintea întâlnirii.

Reporter: Care sunt temerile majore ale târgumureșenilor, în legătură cu Azomureșul, conform întrebărilor primite de la aceștia?

Theodora Benedek: Conform temelor primite de la târgumureșeni, o îngrijorare majoră a populației este legată de posibilitatea producerii unei explozii la combinat, cu un potențial efect devastator la nivelul populației din municipiul Târgu-Mureș, combinatul fiind denumit, în multe dintre mesajele pe care le-am primit, drept o “bombă cu ceas”. Din discuțiile cu managementul Azomureș a reieșit faptul că nu o potențială explozie este de fapt principala amenințare, ci eventualele scurgeri de amoniac de la nivelul turnului de depozitare. Vaporii de amoniac sunt extrem de toxici și chiar letali dacă ajung în cantități mari în atmosferă. Conform conducerii Azomureș, în prezent există dispozitive de senzori și de intervenție rapidă pentru prevenirea răspândirii vaporilor în caz de fisuri, prin acoperirea imediată a straturilor de amoniac lichid , ceea ce ar reduce semnificativ riscul răspândirii acestor vapori în aer.

Reporter: Azomureșul a fost adus în discuție în contextul recentei explozii din Beirut. Ați discutat și despre acest lucru?

Theodora Benedek: Din discuție am înțeles că azotatul de amoniu nu este depozitat pe platformă, ci este trimis imediat la utilizatori, ceea ce reduce semnificativ riscul de producere a unor explozii. Există, de asemenea, în derulare un studiu de siguranță care se va finaliza în perioada septembrie-octombrie 2020. Acest studiu ne va spune exact riscul la care suntem expuși și măsurile care trebuie să le luăm, a mai declarat candidatul PNL la Primăria municipiului Târgu-Mureș.

Reporter: Care este rolul administrației locale, și în special al Primăriei, în privința relației cu Azomureș?

Theodora Benedek: Una dintre problemele identificate este faptul că s-a acordat autorizație de funcționare pentru unele benzinării în imediata proximitate a combinatului, deși acest lucru poate fi considerat periculos.

În absența unui Plan Urbanistic General, Primăria a permis extinderea zonelor rezidențiale în imediata vecinătate a combinatului, deși populația de aici este expusă în mod inerent la noxe și poluare fonică. Nu s-au respectat unele măsuri obligatorii, cum ar fi constituirea unei zone tampon sau a unei arii de protecție în jurul combinatului, ceea ce creează o problemă atât combinatului, și mai ales populației.

Am constatat, de asemenea, că la câțiva metri de combinat, în spatele acestuia, în prezent se renovează o clădire a Primăriei care ar avea ca destinație un sediu social pentru persoanele fără adăpost. Asta deși acea zonă este practic nelocuibilă din cauza zgomotului puternic care provine de la instalațiile industriale situate la numai câțiva metri de clădire.

Reporter: Se vorbește mult despre numărul de angajați ai Combinatului Azomureș și de contribuția acestuia la bugetul local al Târgu-Mureșului. Care este situația reală în cifre?

Theodora Benedek: Combinatul Azomureș se întinde pe o suprafață de 100 de hectare platformă industrială în municipiul Târgu-Mureș și are 2.400 de angajați, din care 1.100 de angajați direct și 1.300 subcontractați.

Combinatul produce 1,8 milioane tone de îngrășăminte, din care 1,2 milioane sunt distribuite în piața românească, acoperind 50% din piața românească de îngrășăminte chimice. Restul de 50% din piața românească provine în special din import.

Azomureșul plătește în jur de 3.750.000 lei/an taxe și impozite locale la bugetul local, fiind cel mai mare contribuabil la bugetul municipiului Târgu-Mureș.

Reporter: Care este abordarea normelor de mediu a Combinatului Azomureș, din perspectiva directivelor europene și în ce măsură există o analiză a indicatorilor de poluare în Târgu-Mureș?

Theodora Benedek: Am discutat despre avantajele aderării la strategia Green Deal a Comisiei Europene, pentru reducerea gazelor cu efect de seră până în 2030. Am înțeles că Azomureș își propune încadrarea în acest standard, până în maxim anul 2025.

În privința măsurătorilor calității aerului efectuate în ultima perioadă în Târgu-Mureș, acestea indică încadrarea în limitele maxime admise, dar din câte știu, determinările s-au efectuat cu mijloace neperformante. Aici trebuie să gândim o strategie performantă de măsurare a calității aerului în Târgu-Mureș, pe baza unor indicatori agreați la nivelul Comisiei Europene, prin mijloace tehnice performante și de către organisme independente.

Reporter: Care este concluzia dumneavoastră, după această primă discuție cu managementul de la Azomureș?

Theodora Benedek: Conform legii, închiderea sau nu a Combinatului nu intră în atribuțiile Primăriei, în ciuda mesajelor populiste lansate până acum de diverși candidați care induc în eroare opinia publică.

Primăria poate, în schimb, să contribuie la creșterea gradului de siguranță a târgumureșenilor și la reducerea poluării, cerând conducerii Azomureș respectarea unor strategii concrete pentru reducerea noxelor, reducerea nivelului de zgomot și, în special, pentru elaborarea unor planuri urbanistice care să respecte zonele de siguranță în jurul combinatului.

Esențială este însă elaborarea unei strategii concrete pentru reducerea riscului de accidente. Consider extrem de importanță comunicarea către populație a concluziilor studiului de siguranță, de îndată ce acesta va fi finalizat, urmată de o consultare publică a populației pe această temă.

Problema combinatului Azomureș și rezultatele acestei consultări publice vor fi, cu siguranță, pe agenda de discuții dintre mine, ca primar, și colegii mei din Guvernul României.

Lasă un comentariu