ÎN MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ SUNT INTERZISE ARUNCAREA ȘI/SAU SCUTURATUL PE FEREASTRĂ SAU DIN BALCOANE A ORICĂROR OBIECTE!

Distribuie pe:

Doamna Alexandra Frâncean din Târgu-Mureș s-a adresat redacției noastre, semnalându-ne un fenomen (să-i zicem pe șleau: nesimțire) extrem de deranjant pentru locatarii de la blocuri, și anume, scuturatul, pe ferestrele sau din balcoanele de la etajele superioare, a tot felul de mizerii: coji, semințe, mucuri de țigară etc., solicitându-ne să furnizăm “informații privind modul în care se poate conviețui la bloc, fără a dăuna altora”.

Documentând-ne asupra subiectului, facem precizarea că, în speță, sediul materiei este Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 200 din 27 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea municipiului Târgu-Mureș.

La capitolul II, articolul 15 prevede, printre altele:

“În vederea menținerii salubrității și esteticii municipiului și a păstrări liniștii publice:

(1) Este interzisă curățarea sau spălarea rufelor, zarzavaturilor, vehiculelor sau a altor obiecte, curățarea și adăpatul animalelor ori depozitarea de obiecte la fântânile și izvoarele publice, cât și murdărirea zonei acestora, acestea putând fi efectuate numai în locuri special amenajate (...).

(3) pct. 1. Este interzisă uscarea rufelor pe ferestre și balcoane la un nivel superior parapetului cât și depozitarea de obiecte grele sau voluminoase pe placa balconului, precum și așezarea oricăror obiecte în afară de ghiveci de flori, pe fațadele construcțiilor, în ferestre sau balcoane (...)

- pct. 2. Florile de pe partea exterioară a clădirii se vor uda astfel încât să se evite scurgerea apei pe clădiri sau pe trecători.

- pct. 3. Este interzisă aruncarea sau scuturatul pe fereastră sau din balcoane a oricăror obiecte.

- pct. 4. Este interzis bătutul covoarelor pe domeniul public al municipiului.”

Nerespectarea acestor norme constituie contravenție, iar persoanele fizice și juridice care le încalcă se sancționează cu amendă contravențională între 100 și 500 de lei. În cazul contravențiilor repetate de același contravenient în decurs de șase luni, amenzile contravenționale se vor dubla (art.29).

Agenții constatatori au drept de sancționare prin procesul verbal de constatare a contravenției, aplică și sancțiunea, iar dacă este cazul, stabilesc despăgubirea pe baza tarifelor aprobate și iau măsurile legale de confiscare a bunurilor sau produselor care fac obiectul contravenției, făcând mențiunile corespunzătoare în procesul verbal întocmit (art.33).

Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii, dacă face această plată în termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare și sancționare a contravenției. Plângerea se depune împreună cu procesul verbal la organul din care face parte agentul constatator care o înaintează la instanțele competente de soluționare (art.34).

Revenind la sesizarea dnei Frâncean, ar mai fi de menționat că Hotărârea citată, în vigoare, mai conține și alte reglementări și interdicții, ca de exemplu: deținerea de animale fără aprobarea vecinilor, plimbatul câinilor fără lesă și fără ca proprietarul să dețină o pungă pentru adunarea dejecțiilor, hrănirea porumbeilor de pe pervaz, dacă prin aceasta se afectează starea de curățenie a imobilului și multe altele, care constituie, de asemenea, încălcări ale normelor de conviețuire publică și se sancționează în mod corespunzător.

“M-am săturat să locuiesc într-o țară în care normalul îl reprezintă lucrurile care deranjează, iar bunul simț e ignorat și e văzut ca o ciudățenie și o anormalitate”, conchide cititoarea noastră.

...Stimată doamnă, aveți dreptate. Din păcate, însă, bunul simț nu poate fi reglementat prin legi, hotărâri, articole, alineate și paragrafe. Îl ai sau nu-l ai.

Poate, totuși, adresa la care poate fi accesată Hotărârea legislativului local ar fi utilă,

cel puțin unora: (https://www.tirgumures.ro/portal/servicii/2019/hotarari) (sursa foto - adevarul.ro)

 

Lasă un comentariu