PRIORITĂȚILE THEODOREI BENEDEK ÎN PROGRAMUL TÂRGU-MUREȘ - ORAȘ EUROPEAN - ORAȘUL CONECTAT. ORAȘUL PUTERNIC. ORAȘUL OAMENILOR.

Distribuie pe:

VIZIUNE:

Îmi doresc ca în următorii ani Târgu-Mureș să devină polul dezvoltării urbane din regiunea Centru. Îmi doresc un oraș curat, sănătos, inteligent, conectat și verde, un model de revitalizare urbană, de prosperitate economică, socială și culturală în care multilingvismul și diversitatea noastră etnică să fie avantajele majore.

Târgu-Mureșul va fi un oraș în care copiii și tinerii să-și dorească să studieze, să lucreze și să locuiască și în care seniorii și categoriile defavorizate să se regăsească și să se simtă pe deplin parte din comunitate.

OBIECTIV:

Obiectivul principal al programului Târgu-Mureș - Oraș European este transformarea orașului nostru în cel mai modern pol de dezvoltare urbană din regiunea Centru, prin:

• Investiții majore în infrastructura urbană și periurbană

• Regenererea economiei târgumureșene

• Îmbunătățirea calității serviciilor publice pentru târgumureșeni

PRINCIPIILE ȘI VALORILE MELE:

Transparență: nu am nimic de ascuns, sunt un om liber și răspund doar în fața propriei mele conștiințe.

Colaborare: sunt mândră că am talentul de a aduce oameni împreună și de a construi echipe indiferent de etnie sau de orientare politică.

Respect: sunt capabilă să construiesc o comunitate bazată pe respect.

Eficiență:știu să investesc resurse cu maxim de rezultate și impact.

Expertiză: practic, încurajez și susțin expertiza.

PRIORITĂȚI:

1. DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Atragerea investitorilor strategici, încurajarea și susținerea antreprenoriatului și creșterea gradului de calificare a forței de muncă stau la baza strategiei noastre de dezvoltare economică a orașului. Pentru o economie locală și regională durabilă, am prevăzut proiecte de infrastructură privind extinderea Parcului Industrial Vidrasău, dar și crearea unor parcuri industriale, logistice și de cercetare noi.

De asemenea, vom demara o serie de măsuri active de integrare, tranziție și mobilitate pe piața muncii susținând integrarea femeilor și încurajând procesul de învățare pe tot parcursul vieții, formarea și reconversia profesională în rândul adulților.

2. EDUCAȚIE DE ÎNALTĂ CALITATE

Nu ne putem face niciun plan de viitor fără a lua în considerare rolul, talentul și potențialul generației tinere. Vom îmbina investițiile în sistemul educației formale cu inițiative de educație non-formală prin aportul societății civile și al furnizorilor de educație din mediu privat.

Ne propunem să transformăm Târgu-Mureș într-un pol de atracție pentru studenți printr-o ofertă de educație universitară de înaltă calitate. Vom dezvolta un centru universitar de excelență în cercetare, inovare și bioinformatică.

Vom susține financiar și material instituțiile academice de cercetare și specializare inteligentă și internaționalizarea învățământului superior. Vom iniția un program de modernizare a tuturor instituțiile de învățământ din municipiu prin achiziții de materiale pentru laboratoare, echipamente, aplicații multimedia și acces la internet de mare viteză.

Pentru copiii și tinerii târgumureșeni, vom înființa un centru de științe și creație bazat pe învățarea prin experiment și cultivarea gândirii critice și a aptitudinilor practice. Aici, cei mici și adolescenții vor putea accesa cursuri din diferite arii tematice: de la programare și robotică la design, artă digitală și scriere creativă.

3. ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ ȘI EFICIENTĂ

Vom crea un sistem de guvernare metropolitană descentralizat cu manageri pentru fiecare cartier însoțiți de consilii consultative.

Reforma administrativă nu se poate face fără digitalizare și o gândire strategică integrată care să asigure acces rapid și securizat la informația publică, care să conecteze comunitățile, administrația cu cetățenii, instituțiile cu oamenii. Strategia noastră este cea a unui oraș și a unor comunități inteligente ceea ce presupune democratizare și guvernanță digitală.

Așadar, vom redefini accesul cetățenilor la datele publice ale orașului. Târgu-Mureș va deveni reperul serviciilor publice digitale atât pentru populație, cât și pentru administrație.

Vom asigura acces la date interinstituționale pentru cei din administrația locală, iar cetățenii vor putea accesa informații și date cu caracter public privind proprietățile publice sau private, sistemul de utilități, patrimoniul construit, certificatele de urbanism sau autorizațiile de construcție și desființare.

Vom crea un instrument de bugetare participativă prin care cetățenii din cartiere pot lua decizii de finanțare pentru proiecte utile cartierelor în care locuiesc.

Vom asigura internet de bandă largă inclusiv în zonele industriale, în toate instituțiile de învățământ și cercetare, în toate zonele comerciale și rezidențiale.

Vom sprijini operatorii telecom în implementarea tehnologiilor moderne și a internetului obiectelor la nivelul comunităților metropolitane, iar pentru furnizorii de servicii de educație, vom dezvolta o platformă digitală de învățământ multilingvă unică pentru toate instituțiile de învățământ preuniversitar, inclusiv vocațional și tehnologic.

4. MEDIU CURAT ȘI URBANISM MODERN

Crezul nostru este că fiecare dintre noi are o responsabilitate față de mediu.

Ne vom asigura că toți cetățenii înțeleg acest lucru printr-o campanie permanentă de încurajare a colectării selective a deșeurilor.

Pentru un oraș curat și sănătos, vom implementa un sistem subteran inteligent de colectare selectivă bazat pe carduri care măsoară cantitatea de deșeuri depozitate. Acest sistem va duce la înlăturarea mirosurilor neplăcute, a riscului de răspândire de boli, rozătoare, depozitarea neglijentă, va determina creșterea ratei de colectare și valorificare a deșeurilor reciclabile.

Vom dezvolta o rețea de senzori omologați de măsurare și afișare stradală în timp real a calității aerului și factorilor de mediu relevanți, funcțională în toate cartierele municipiului și în aplicația de oraș.

În colaborare cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș și cu sprijinul comunităților locale situate de-a lungul cursului râului Mureș, vom amenaja zone sectoriale verzi de promenadă și agrement și zone de parcare, piste de biciclete și pietonale pe cursul pârâului - canalul Pocloș.

Vom iniția un program de revitalizare a zonelor verzi, a mobilierului urban, a operelor de artă din spațiul public, inclusiv prin accesibilizarea lor pentru persoanele cu dizabilități.

5. MOBILITATE

Coerența mobilității populației urbane este un indicator de progres și o emblemă a dezvoltării și maturității unui oraș.

O infrastructură durabilă a mobilității presupune un sistem de transport public sigur, fluid, eficient, nepoluant și care răspunde tuturor nevoilor de deplasare și preferințelor cetățenilor unui oraș.

În Târgu-Mureș, vom armoniza aceste nevoi prin crearea unui sistem de transport public etapizat, dotat cu autobuze nepoluante care vor avea locuri speciale pentru seniori, femei însărcinate și rampe de acces pentru persoane cu dizabilități. Vom digitaliza stațiile de autobuz prin care vom oferi călătorilor informații în timp real privind rutele, timpul de așteptare, temperatura, accesul la bilete și alte informații de interes public.

Pentru pietoni, am prevăzut îmbunătățirea aspectului și siguranței zonelor pietonale, a aleilor și promenadelor și creșterea numărului de treceri de pietoni semnalizate.

Într-un oraș al respectului pentru diversitate și al grijii față de incluziune precum Târgu-Mureș, vom accesibiliza intrările în instituții publice cu rampe și accesorii de orientare pentru persoane cu dizabilități.

Pentru deținătorii de mașini personale, vom constitui un fond de investiții din taxele parcărilor municipale. Banii colectați se vor întoarce în cartierele de unde au fost colectați pentru lucrări și dotări necesare locuitorilor din cartiere.

De asemenea, vom eficientiza, vom redimensiona și vom moderniza sistemul actual de parcări:

- vom construi parcări de tip parchează și călătorește mai departe cu mijloacele de transport în comun, o inițiativă menită să degreveze municipiul de presiunea pe locurile de parcare din cartiere și zona centrală;

- vom amenaja etapizat 10 parcări supraterane în construcții cu întrebuințări multiple și reversibile (utilizabile în timp și pentru alte destinații) în zona centrală și cartierele municipiului;

- vom reglementa parcările rezidențiale pe bază de contract și locurile cu taxă de pe domeniul public;

- vom introduce instrumente de plată fizice și digitale ușor de folosit în mai multe limbi;

- vom elimina parcajul auto de pe trotuare și vom întări disciplina legală pentru combaterea parcărilor ilegale;

- vom crea un sistem centralizat de supraveghere video stradal pentru prevenirea și depistarea vandalizării domeniului public, descurajarea și detecția faptelor anti-sociale (furturi, violență, vandalizare);

Vom reconsidera importanța traficului feroviar pentru accesul în oraș al forței de muncă și al turiștilor și vom facilita accesul elevilor la școli prin achiziția unei flote de autobuze școlare.

Ca mijloace alternative de deplasare, vom încuraja ciclismul pentru uz personal sau comercial și trotinetele electrice prin crearea unei rețele etapizate unitare și coerente de piste care să conecteze toate zonele de locuire ale orașului cu zonele industriale, comerciale, instituțiile publice, instituțiile de învățământ și atracțiile turistice.

6. DIVERSITATE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

Suntem dedicați misiunii active de incluziune a tuturor cetățenilor orașului Târgu-Mureș.

Ne adresăm deopotrivă celor provenind din categorii sociale dezavantajate, seniorilor, persoanelor cu dizabilități, copiilor și tinerilor cu tulburări de comportament, persoanelor fără adăpost, victimelor abuzului domestic sau consumului de droguri.

Pentru integrarea lor, am prevăzut o serie de acțiuni concrete precum:

- combaterea șomajului, antreprenoriat și stimularea ocupării în cartierele municipiului;

- rețeaua locală de telemedicină. „De gardă online și telefon 24/24 ore, 7/7 zile";

- rețeaua de asistență a familiilor și persoanelor defavorizate;

- centre comunitare integrate - centre resursă de îngrijire socio-medicală, activități de consiliere, spații de întâlnire și spații de socializare;

- call-center pentru situațiile de urgență, brățările de monitorizare a stării de sănătate, dezvoltarea de programe intergeneraționale;

- ralierea la programele naționale de pachete de alimente de bază și obiecte de igienă;

- un program social de alimentație în cartiere: cantina de cartier mobilă.

Știm că respectul pentru diversitate este cheia unei conviețuiri armonioase între oameni. Valorile care stau la baza programului nostru sunt prietenia, toleranța, transparența și parteneriatul interetnic, propunând o agendă culturală, civică, educațională și profesională care unește oameni și comunități.

Vom demola zidurile reale și fictive care ne separă și vom construi o comunitate unită căreia îi vom dedica cel mai mare festival anual de diversitate culturală și etnică din Sud-Estul Europei.

Pe parcursul anului, vom deschide două centre comunitare de diversitate ca bază de studiu, formare, dialog și acces la resurse care să faciliteze incluziunea socială a comunităților rome.

Vom celebra bogăția și diversitatea gastronomiei locale prin proiectul Hala Comunităților Metropolitane #ProdusDeMureș, un centru agro-alimentar bazat pe specificitatea producției agricole din județul Mureș, dar și culinară a bucătăriei românești și maghiare, un spațiu ce va servi și ca loc de socializare și educație pentru comunitatea locală.

7. SPORT ȘI SĂNĂTATE

Prin natura profesiei mele, voi susține excelența și performanța în serviciile de sănătate și voi încuraja prevenția bolilor.

Pe lângă planul construcției unui spital municipal nou cu 500 de paturi, a unui centru pediatric de recuperare neuromotorie și a unui centru expozițional de medicină, voi dezvolta spații și centre pentru desfășurarea și monitorizarea activităților fizice și sportive: piste de alergare, terenuri multifuncționale în cartiere și zone de agrement, un centru de consiliere nutrițională, un centru de excelență în medicină sportivă și un centru de prevenție împotriva bolilor cu impact major asupra sănătății.

Pentru copii, vom reabilita și vom extinde locurile de joacă din toate cartierele.

Pentru seniori, vom acorda o atenție deosebită programelor de telemedicină pentru consultații de la distanță, vom institui o rețea de suport în procurarea medicamentelor.

8. INFRASTRUCTURĂ

Regională

Orașul Târgu-Mureș ocupă un loc strategic în dezvoltarea infrastructurii regionale și naționale. Asumându-ne acest lucru, ne vom ralia, în limita competențelor legale, eforturilor Guvernului României, Consiliului Județean Mureș și primăriilor membre în Zona Metropolitană Târgu-Mureș în proiectele majore de conectivitate:

• Proiectul de realizare a autostrăzii care unește Târgu-Mureș de Europa de Vest - Autostrada Transilvania (Turda - Târgu-Mureș - Sighișoara - Brașov) și a Autostrăzii Unirii care va facilita legătura cu estul Europei pe traseul Târgu-Mureș - Iași - Ungheni (Republica Moldova).

• Finalizarea centurii ocolitoare pentru transferul traficului de tranzit a municipiului Târgu-Mureș în partea de E-SE, pe traseul Corunca - Livezeni - Ernei, precum și continuarea pe traseul Corunca-Cristești-Pănet-Ernei.

• Proiectul „Platformă Multimodală Aeroport Transilvania Târgu-Mureș" care prevede realizarea pe o suprafață de 23 hectare a două funcționalități importante:

- zonă cargo, cu un complex de construcții depozit pe 6 hectare, gară cale ferată pasageri, linie cale ferată cargo, terminal auto pasageri, hotel tranzit;

- terminal nou de pasageri pentru curse regulate interne și externe.

Locală

În zona metropolitană, vom investi în modernizarea infrastructurii de mobilitate de bază pentru a asigura fluența traficului și coerența transportului public de persoane ceea ce implică un sistem integrat de parcări, semaforizare și management inteligent al traficului, o rețea de stații de încărcare a mașinilor electrice, un sistem de iluminat public prin tehnologie LED, extinderea infrastructurii de internet de bandă largă și a echipării și conectivității tehnico-edilitare a municipiului în cartierele rezidențiale și zonele de dezvoltare economică.

Pentru a răspunde diferitelor nevoi ale cetățenilor orașului, am prevăzut un program municipal de reabilitare termică și modernizarea blocurilor construite în cartierele municipiului, cu accent pe îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învăluitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare, producție de energie verde pentru consumurile comune ale locatarilor.

Vom oferi târgumureșenilor o contorizare inteligentă și transparentă pentru consumurile de energie, apă/canalizare. Vom investi, de asemenea, în construirea de locuințe pentru tineri, locuințe sociale, de serviciu, creșe în cartiere și le vom moderniza pe cele existente.

9. CULTURĂ, TURISM ȘI PATRIMONIU

Poate cel mai de preț bun al unei comunități, dar și cel mai greu de identificat, este identitatea ei culturală și trăinicia patrimonială. Vrem ca Târgu-Mureș să devină cel mai vibrant oraș cultural din regiunea Centru care să dea viață fațadelor de clădiri și monumente istorice din oraș și să reinventeze spiritul cultural al sărbătorilor stradale și festivalurilor comunitare.

Vom iniția un program de restaurare a patrimoniului construit și un fond de investiții și finanțare a operatorilor culturali independenți. Ne dorim un program coerent, unic și atractiv atât pentru publicul local, cât și pentru turiști printr-o agendă culturală bogată de evenimente care să pună în valoare patrimoniul material și imaterial local, cultura locală, dar și creativitatea, talentul și diversitatea de voci a scenei culturale independente.

Vom consolida brandul orașului printr-un amplu program de artă în spațiu public și de artă murală menit să valorifice creativitatea artiștilor independenți locali și a tinerilor din școlile de artă.

Respectându-ne promisiunea conectivității, ne propunem să consolidăm circuitul turistic regional în parteneriat public-privat cu administrația locală și operatorii industrie de turism și conexe din județul Mureș, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Oradea, Bistrița etc.

10.TÂRGU-MUREȘ. UN ORAȘ DIGITAL

O componentă extrem de importantă, transversală în toate domeniile prioritare ale acestui program, este digitalizarea. Digitalizarea înseamnă expertiză, înseamnă participare și guvernare democratică, înseamnă transparență, accesibilitate, eficiență și siguranță.

Târgu-Mureșul va deveni orașul serviciilor publice digitale. Vom crea o bancă de date urbane geospațiale (sisteme GIS) cu informații ușor de accesat de către cetățeni despre proprietățile publice și private ale orașului, rețelele de utilități, patrimoniul construit, registrul spațiilor publice și inventarul domeniul public, certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare, inspecții de teren, coordonarea lucrărilor edilitare, transport public etc. Vom introduce Târgu-Mureș Digital Card - o platformă de acces cu gratuități și reduceri la transportul public, muzee, zone de agrement, facilități comerciale etc.

Vom implementa platforme digitale noi, cum ar fi Platforma de date deschise a zonei metropolitane, Centrul de Date & Cloud Metropolitan, Aplicația Orașului și Zonei Metropolitane sau Portalul administrațiilor metropolitane și vom introduce WI-FI gratuit în toate spațiile publice din cartiere, în toate clădirile publice din proprietatea primăriei, piețe, trotuare și zone cu terase, zone comerciale, zonele turistice și de agrement, în stațiile de autobuz și în autobuze;

Nu în ultimul rând, vom organiza anual competiții de proiecte digitale finanțate de Primăria Târgu-Mureș și parteneri (ex. aplicații smart, platforme, senzori etc.) dedicate utilizării de către cetățeni și companii locale.

Am toată încrederea că împreună vom reuși să facem din Târgu-Mureș orașul pe care să-l iubim mai mult și în care să ne dorim cu toții să trăim prosper.

Lasă un comentariu