ROMÂNII POT CUMPĂRA, DIN NOU, VECHIME ÎN MUNCĂ!

Distribuie pe:

Legea pensiilor publice a fost modificată, printr-un proiect al Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), în sensul că persoanele cărora le lipsesc ani de vechime îi pot cumpăra plătind contribuțiile care s-ar fi încasat în fiecare lună, raportat la cel puțin salariul minim din perioada respectivă.

Contribuție retroactivă pe 6 ani

„Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale", se arată în proiectul de ordonanță.

Ca și în Legea din 2010, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Între timp, salariul minim a crescut de 3 ori...

Salariul minim brut a crescut considerabil în ultimii 10 ani, ajungând de 3 ori mai mare în prezent, față de nivelul la care se afla în anul 2011, în timp ce contribuțiile au scăzut de la 31,3% în 2011, la 25% în prezent.

Prin urmare, pentru un calcul corect al contribuțiilor care pot fi plătite, este nevoie de prezentarea nivelului salariului minim brut din fiecare an și chiar din fiecare lună.

Concret, pentru anul 2011, suma care trebuie plătită este de 670 lei (31,3%), pentru 2012 - 700 lei (31,3%), pentru 2013 - 750 lei (31,3%), pentru 2014 - între 800 și 900 de lei (31,3%), pentru 2015 – 950 lei (26,3%), pentru 2016 - 1.050 lei (26,3%), pentru 2017 - 1.450 lei (26,3%), pentru 2018 - 1.900 lei (25%).

Calculele arată că o persoană care ar vrea să își completeze stagiul de vechime în perioada 2013-2018 va trebui să plătească suma de 23.200,46 lei.

În plus, deși ca procent cota de contribuții a scăzut, ca valoare aceasta s-a dublat în 2018, ajungând la 5.700 lei pe an, față de anul 2013, când era de aproximativ 2.900 lei.

Plata contribuției de asigurări sociale se va putea efectua într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 1 septembrie 2021.

Drept temporar

Reamintim că, de la 1 ianuarie 2019, cumpărarea vechimii a fost sistată, fiind reintrodusă în noua lege a pensiilor (cea care prevede o creștere de 40% din toamna acestui an) cu aplicare de la 1 ianuarie 2021.

Vechimea în muncă a putut fi cumpărată încă de la sfârșitul anului 2016, atunci când a intrat în vigoare Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii. La momentul respectiv, românii au putut achita retroactiv contribuția la pensii pentru 5 ani consecutivi.

Tot atunci, acest drept a fost oferit temporar, motiv pentru care, de la data de 1 ianuarie 2019, plata retroactivă nu a mai fost posibilă.

Cine poate cumpăra vechime

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată și casa teritorială de pensii competentă. La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declarație din care să reiasă că, în perioada pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative: nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia; nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii, iar la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Proiectul mai prevede că vechimea în muncă mai poate fi cumpărată și în situații excepționale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condițiile legii, angajatorul a încetat activitatea sau arhiva acestuia nu mai poate fi identificată.

Perioadele de până la 1 aprilie 2001 pot fi valorificate pe baza informațiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică, referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

De precizat că arhiva electronică cuprinde datele preluate din carnetele de muncă și din carnetele de muncă scanate.

Lasă un comentariu