ȘCOALA CEA... BUNĂ

Distribuie pe:

* “Fără o școală bună și responsabilă, să nu aștepte nimeni părinți buni, fii buni, cetățeni buni, și, prin urmare, nici un stat bine organizat”. Degeaba faceți voi, guvernanților, legi pentru a pedepsi pe făcătorii de rele, căci aceștia tot vor călca legile; “CREAȚI ȘCOLI BUNE”, pentru ca viitorul tineret să aibă cele necesare pentru existență, pentru viitor, pentru a avea o independență și materială, și morală. Dați-le acele științe care să lumineze tineretul, nu științe care să apere eroarea și minciuna”.

Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872), scriitor, lingvist, gânditor, om politic

***

* “Noi, românii, trebuie să avem adevărate «Școli naționale», cu «Limba lor română», pentru toate cunoștințele omenești; altfel nu vom avea politicieni, juriști, nici avocați buni, nici oratori și poeți care să răspundă numelui lor. Tot tezaurul cunoștințelor antichității și a lumii de astăzi se pot obține numai cu ajutorul limbii naționale. Pentru ca poporul să înțeleagă demnitatea sa, trebuie să se facă școli care să lumineze, care să știe originea lor, istoria prin care a trecut”.

Dimitrie Bolintineanu (1819-1872), scriitor, poet

***

* “Adevăratul învățător se cuvine să fie om cu cunoștințe, cu experiență, plin de onestitate, de umanitate, de patriotism curat... cu cel mai mare bine pentru binele comun - scurt, cu conștiință curată. El e deportat de tot interesul personal, de toată considerația proprie... să aibă căldură părintească către învățăceii săi, să le fie adevărat părinte... să fie viu exemplu de virtute, de moralitate, de modestie”.

I. Codru Drăgușanu (1818-1884), scriitor, revoluționar

P.S. Gheorghe (George) Barițiu (1812-1893), istoric, publicist, întemeietorul presei din Transilvania, deputat în Dieta Transilvaniei în 1861: “Școala e locul științelor; din școală ies razele luminătoare de duhurile omenești, în școală, ca într-o grădină mult roditoare, se seamănă sămânța cea cerească a virtuții, în tinerele inimi ale pruncilor”.

Lasă un comentariu