PROBLEMELE CETĂȚENILOR DIN CORUNCA ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA FOTOLIUL DE PRIMAR

Distribuie pe:

SOLUȚII PRIVIND CASELE FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE, CU DRUMURI ȘI CU REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE PRIVATĂ, DIN ZONA PENSIUNII KORONKA, DIN COMUNA CORUNCA

În ultimii ani, casele construite fără autorizație din zona Pensiunii Koronka din comuna Corunca au stârnit numeroase controverse, fiind denumite, de-a lungul timpului, de unii ,,cartier rezidențial, aflat la doar 5 minute de centrul orașului Târgu-Mureș”, iar de alții comparate (oarecum impropriu, din disperare, din cauza numeroaselor probleme) cu favelele. Deși zona este frumoasă, cu case îngrijite și oameni gospodari, lipsa autorizațiilor de construcție și drumurile aflate în proprietate privată au împiedicat investițiile autorităților publice. Din aceleași motive și rețeau de apă și canalizare este administrată de o firmă privată, Aquaserv neputând prelua în administare de pe domeniul privat. De asfaltare nici nu se pune problema deocamdată, pietruirea realizată recent fiind, pentru moment, o soluție de compromis, pentru a se asigura un acces cât de cât civilizat și a se evita noroiul sau praful excesiv (în funcție de condițiile meteo). Deși impozitele sunt plătite la Primăria Corunca, locuitorii se simt oarecum ,,cetățeni de rangul doi”, urgisiți (cu sau fără culpă proprie).

 

INTRAREA ÎN LEGALITATE ÎN URMA UNEI EXPERTIZE TEHNICE

“Proprietarii imobilelor din zona Pensiunii Koronka, fără autorizație de construire, au posibilitatea de a intra în legalitate în urma unei expertize tehnice, conform prevederilor legale din domeniul urbanismului, indiferent dacă au sau nu domiciliul stabil în comuna Corunca.

Menționez că majoritatea drumurilor private din spatele Pensiunii Koronka au primit avizul de principiu din partea Consiliului local a Comunei Corunca pentru a fi preluate și incluse în domeniul public al comunei. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, aflat în derulare, va clarifica din punct de vedere juridic situația drumurilor asupra cărora dreptul de proprietate aparținea pe o parte a carosabilului proprietarului de imobil, iar cealaltă parte a drumului era în proprietatea comunei. Prin clarificarea acestor situații va fi posibilă investirea de bani publici în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare.

În prezent lucrăm la elaborarea unui proiect pentru reabilitarea, extinderea sistemului privind rețeaua de apă și canalizare, respectiv evacuarea apelor pluviale. În urma acestor demersuri puse în practică, rețeaua de pe domeniul public poate fi predată în administarea Companiei AQUASERV S.A.

De asemenea, am depus o cerere de finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), care vizează implementarea unui sistem de telegestiune a sistemului de iluminat public cu corpuri economice LED care include toate străzile din comuna Corunca, inclusiv și cele din această zonă”, preciza primarul comunei Corunca, Takács Szabolcs István.

 

NU SE POT IMPUNE RETROACTIV REGLEMENTĂRI ADUSE DE HCL

“În zona Substejăriș, sau altfel spus, în spate la Pensiunea Koronca, unde densitatea populației este mai mare decât în alte zone ale comunei, e adevărat că sunt mai multe probleme nerezolvate, în comparație cu alte zone ale comunei Corunca, care să aibă impact asupra unui număr mai mare de locuitori. Aici este concentrată o mare parte a populației active a comunei și a copiilor, care au nevoi, conform vârstei lor. A fost o problemă cu intabularea locuințelor din zonă, care în acest an s-a rezolvat și toți locuitorii pot deveni proprietari cu acte în regulă. Alte două probleme majore care au rămas de rezolvat în cel mai scurt timp cu putință sunt cele legate de străzi și distribuirea apei. Străzile, momentan, nu sunt preluate de către UAT Corunca, ele fiind în proprietate privată.

Problema cu rețeaua de apă se leagă și de reglementarea modului de proprietate asupra străzilor. Deși au fost numeroase discuțiile prin care Aquaservul să preia rețeaua de apă și canalizare pentru administrare și au fost semnate Procesele Verbale de Recepție, procesul de preluare a fost întrerupt din diferite motive. Unul ar fi faptul că rețeaua de apă și canalizare trece pe sub un drum privat în zona Hotelului Alesia. De asemenea, în spate la Pensiunea Koronca, o parte din strada pe sub care trece rețeaua de apă și canalizare în acte este proprietatea unui cetățean, care recunoaște că a vândut dezvoltatorului imobiliar partea aceea din proprietatea sa, dar nu a făcut dezmembrarea proprietății.

Acestea au fost o parte din obiecțiile făcute de Aquaserv la acea vreme. Sunt însă motive care pot fi înlăturate cu înțelegere și implicare, atât din partea UAT Corunca, cât și a locuitorilor și, în egală măsură, din partea Regiei Autonome Aquaserv S.A. Așa se face că și în momentul de față apa distribuită în această zonă se facturează prin intermediar, și anume prin SC NOVA MEC SRL. Prețul de facturare fiind același ca și la Aquaserv, plătind în plus facturarea și citirea contoarelor. Cu toate acestea, este un inconvenient pentru locuitorii din zonă faptul că nu au un contract direct cu furnizorul de apă. Acum, la ultimele întrevederi, reprezentanții Aquaserv au adus în discuție faptul că locuitorii din această zonă au captat apa pluvială și o redirecționează în canalizare. Motiv pentru care ne solicită sistarea acestui lucru.

Problema cu preluarea străzilor, deși unele nu au lățimea corespunzătoare de 7 metri, conform HCL Corunca, normative intervenite recent, eu consider că nu putem impune retroactiv această reglementare adusă de HCL Corunca și preluate străzile și fără îndeplinirea acestui criteriu. Trebuie căutate soluții pentru străzi cu sens unic. De asemenea, trebuie găsite soluții pentru decongestionarea traficului din zonă prin posibilitatea de a fi mai multe puncte de intrare și ieșire din zonă. În spate la Pensiunea Koronca este aglomerație mare în anumite ore ale zilei, atât la intrare, cât și la ieșire din cartier. Acum, cu finalizarea cadastrării din localitate, sper să se clari-fice unele aspecte legate de limitele proprietăților și să se faciliteze demersurile necesare. Este necesar preluarea cât mai repede în proprietate publică a străzilor de către UAT Corunca în vederea pregătirii proiectelor viitoare pentru atragerea banilor din fonduri europene. La acest capitol avem un mare minus în perioada 2016-2020 și sperăm să îndreptam lucrurile în perioada 2020-2024”, ne spunea Elvira Oltean, candidat pentru funcția de primar în Corunca.

 

ESTE NEVOIE  DE MAI MULTĂ IMPLICARE A LOCUITORILOR ZONEI

Cartierul Substejăriș din Corunca a reprezentat mereu o prioritate pentru consilierii PNL din CL Corunca. Am demarat mai multe inițiative în Consiliul local, încununate în final cu succes, pentru intrarea în legalitate a celor  24 de case construite  de un antreprenor fără autorizație, propuse de primar spre demolare. Am susținut intrarea în legalitate deoarece am considerat că nu pot fi pedepsite tinerele familii pentru erorile autorităților. Am încercat să soluționăm  deficiențele legate de rețeaua de apă - canalizare, ce a fost construită superficial, sub calibrat, de către un antreprenor și care nu respectă normele de calitate necesare preluării în sistemul public de apă-canal al comunei Corunca.

O altă o problemă a zonei o reprezintă multitudinea de străzi private, subdimensionate, ce nu pot fi preluate la domeniul public, pe cale de consecință neputând beneficia de investiții de la bugetul comunei. Străzile sunt în continuare neasfaltate, șanțurile sunt subdimensionate, nu există trotuare și nici iluminat public pe multe din ele. “Am solicitat, prin amendamente depuse la aprobarea bugetului, achiziția de teren, construirea unei grădinițe/creșe și a unui parc pentru copii în acest cartier cu 1.000 de locuitori”.

Foștii edili din perioada 2004-2016 au ignorat cele mai elementare reguli de urbanism, ceea ce complică în prezent viața riveranilor.

Primul pas în rezolvarea acestor lipsuri este preluarea tuturor “ulițelor” din zonă în proprietatea Primăriei.

Dar este nevoie de mai multă implicare a locuitorilor zonei, unii dintre ei refuză să renunțe la cota parte deținută din drumurile de acces, ceea ce îngreunează procedurile de preluare a străzilor de către Primărie, ne declara Daniel Cheșa, candidat pentru funcția de primar al comunei Corunca.

 

REGIMUL TEHNIC ȘI JURIDIC AL IMOBILELOR VA FI ADUS LA ZI

Referitor la solicitarea dvs., am demarat, împreună cu echipa de consilieri propuși de Alianța USR PLUS, o acțiune de documentare a aspectelor sesizate, unele dintre ele fiindu-ne cunoscute anterior, altele aflându-le cu această ocazie. Pentru formarea unei imagini cât mai complete asupra situației, am încercat contactarea mai multor factori implicați - proprietari, constructori, autorități. Din discuțiile purtate s-au conturat o serie de concluzii, și anume: în ceea ce privește situația caselor construite fără autorizație, ca urmare a modificărilor survenite la Legea 50/1991, unele dintre acestea au intrat deja în legalitate, altele se află în curs de intabulare sau de încheiere a documentelor notariale. Mai mult decât atât, așa după cum se știe, în acest moment, în localitatea noastră este în desfășurare lucrarea de Cadastru general prin care regimul tehnic și juridic al imobilelor va fi adus la zi, astfel încât situația scriptică și cea faptică să corespundă în totalitate. De îndată ce acest proiect va fi finalizat, nu doar că se va rezolva problema înscrierii în cartea funciară a tuturor construcțiilor, dar vor fi actualizate și suprafețele de teren înscrise în cărțile funciare. Drept urmare, în acest fel, își vor găsi rezolvare și o serie de probleme legate de regimul drumurilor și a rețelelor de utilități.

Legat de problema rețelei de apă și canalizare, nepreluată în exploatare de compania Aquaserv, am aflat că motivele nu sunt cele legate de regimul juridic al drumului, ci mai degrabă de o serie de deficiențe tehnice, cum ar fi distanța prea mare între căminele de vizitare, ceea ce duce la o insuficientă rupere de pantă, rezultând pe unele tronsoane ale conductelor de canalizare, declivități peste limitele tehnice permise. Sau faptul că unele case din zonă au racordate scurgerile pluviale la sistemul de canalizare, ceea ce duce la o creștere artificială a debitelor, în unele situații cu mult peste valorile proiectate.

De asemenea, problematica legată de regimul privat al unor drumuri de acces, care din diferite motive nu pot fi preluate în domeniul public, este una cât se poate de reală și acută. Toate acestea având efecte multiple asupra calității vieții cetățenilor, care acum sunt puși în fața unor bariere, în marea lor majoritate de ordin subiectiv, derivate fie din naivitatea sau prea multă bună credință a cetățenilor, fie din reaua credință a unor dezvoltatori imobiliari, combinată cu indolența autorităților, fie toate acestea la un loc.

Susținere și de ceilalți coparticipanți la înfăptuirea actului de administrație publică

Având în vedere multitudinea și diversitatea problemelor aflate pe parcursul acestei documentări, noi, ca viitoare echipă participantă la administrarea comunei Corunca, vom acționa la modul principial pe două mari direcții, astfel: 1. Remedierea deficiențelor existente prin măsuri corective de tipul: Inventarierea cât mai amănunțită și clasificarea pe categorii de interes și prioritate a tuturor acestor probleme, după care, în urma unei analize pertinente și așezate, vom propune soluții de rezolvare, fie punctual, pe fiecare situație în parte, fie la modul general, pe categorii de probleme. Tot acest proces se va baza pe elaborarea unui plan și a unui program de remediere, cu respectarea principiului transparenței și nediscriminării. Dar, evident, pentru reușita acestui demers vom avea nevoie de o bună susținere, atât din partea cetățenilor, cât și din partea celorlalți colegi coparticipanți la înfăptuirea actului de administrație publică. 2. Măsuri preventive: Stabilirea unor metode și proceduri de lucru, astfel încât să se elimine posibilitatea apariției pe viitor a oricăror neconformități și deficiențe care pot duce la situații neplăcute și stresante pentru cetățeni. În acest sens ne vom opune categoric, prin toate mijloacele legale, oricăror tentative de construire fără respectarea prevederilor în materie. Vom susține tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție. O prioritate pentru noi va fi revizuirea Regulamentului local de urbanism, aferent Planului Urbanistic General, în vederea actualizării noțiunilor și conceptelor legislative, care să permită soluții urbanistice moderne și de calitate în armonie cu tiparele arhitecturale și culturale tradiționale ale localității Corunca. Pasul de debut al acestei reforme se va concretiza prin asumarea sarcinii de întocmire a Planurilor Urbanistice Zonale de către autoritatea publică locală, pentru o mai bună coordonare și gestionare a tuturor aspectelor ce țin de urbanism, dar și pentru evitarea situațiilor anormale amintite la început.

Dacă analizăm cu atenție problematica rezultată din doleanțele expuse de către toți cei cu care am intrat în contact în ultimele zile, vom observa cu ușurință că se evidențiază preponderent următoarele categorii: probleme legate de managementul și proasta gestionare a resurselor; probleme legate de ținerea sub control a calității lucrărilor; probleme legate de lipsa finanțărilor, a proiectelor sau a managementului proiectelor; probleme legate de regimul tehnic și juridic al terenurilor și a cadastrului în general și, nu în ultimul rând, probleme juridice.

Având în vedere aceste aspecte, am avut grijă ca echipa noastră să fie formată din specialiști cu experiență, astfel încât să acoperim în totalitate categoriile de probleme depistate, prin următoarea com-ponență: Laszlo Hermanovski - economist, lector, doctor în ingi-nerie și management; Alexandru Mureșan - economist, specializarea management, master în managementul sistemelor calității; Alina Tancău - economist, specialist în managementul proiectelor; Zamfir Pop - inginer geodez, specialist topograf, și Ciprian Miron - jurist, specializarea drept și administrație publică, această configurație fiind garanția oferită concetățenilor că prin competențele și experiența fiecărui membru al echipei vom reuși să găsim întotdeauna soluțiile optime de rezolvare a tuturor problemelor cu care ne vom confrunta, fără să existe pericolul influențării deciziilor noastre din lipsă de cunoaștere și profesionalism.

Stradă cu stradă, vom schimba Corunca!, dădea asigurări Alexandru Mureșan, candidat la funcția de primar al comunei Corunca.

Lasă un comentariu