ÎN ATENȚIA APICULTORILOR MUREȘENI, MEMBRI ACA MUREȘ!

Hotărârea de Guvern privind acordarea ajutorului de minimis pentru sectorul apicol a fost publicată în Monitorul Oficial, ieri, 31.08.2020.

Monitorul Oficial nr. 0792 din 2020

Actul nr. 716 din 27 August 2020

Emitent: Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol” 

Sprijinul constă în 25 lei/familia de albine și se acordă apicultorilor care sunt înregistrați la Oficiul Județean de Zootehnie până la data de 1 martie 2020.

Cererile se depun la sediul ACA MUREȘ până la data de 15 septembrie, însoțite de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) original și copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor persoane fizice;

c) original și copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) original și copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei.

Lasă un comentariu