NE-AM INTERESAT PRNTRU DUMNEAVOASTRĂ - SPRIJIN FINANCIAR PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE

APIA - Centrul Județean Mureș primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovin / suin / avicol și în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19.

Acestea se pot depune numai la sediul Centrului Județean Mureș. Ținând cont de situația epidemiologică, cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative, pentru oricare dintre aceste ajutoare de stat, se pot transmite și prin fax, poștă sau în format electronic prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură, pe fiecare pagină a documentului transmis.

Formularele cererilor de solicitare a ajutoarelor de stat se regăsesc în actele normative adoptate, respectiv în OUG. nr. 149/27.08.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din data de 02.09.2020, OUG. nr.150/27.08.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din data de 02.09.2020, OUG nr.151/27.08.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 810 din data de 02.09.2020 și pot fi descărcate de pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând următorul link: http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pe lângă alte condiții și documente care dovedesc îndeplinirea acestora, respectiv documentele de natură administrativă care trebuie să însoțească cererile depuse, prevăzute de actele normative menționate, aducem la cunoștință aspectele cele mai importante referitoare la acordarea acestor ajutoare de stat, astfel: Pentru sectorul creșterii bovinelor, cererile vizează obținerea ajutorului de stat în valoare de 100 Euro/cap, fiind eligibili deținătorii a minim 91 capete femele, bovine adulte, cu vârsta de minim 24 de luni la data de 01.07.2020, astfel cum sunt acestea identificate în registrul național al exploatațiilor (RNE), în exploatații cu cod ANSVSA la aceeași dată; Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin se acordă crescătorilor care dețin animale din această specie cu condiția să fi desfășurat activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepția celor care dețin exploatații aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricție sani-tare veterinare generate de evoluția pestei porcine africane. Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și animale de reproducție. Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe); Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol se poate acorda crescătorilor de păsări care au desfășurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă, în semestrul I al anului 2020; Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de speciile și categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionați.

PÂNĂ LA 100.000 DE EURO ACORDAȚI UNUI BENEFICIAR

Cuantumul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.

În cazul fiecărui tip de ajutor de stat, valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro.

Totodată, beneficiarii din categoria persoanelor fizice autorizate, Întreprinderilor individuale, Întreprinderilor familiale sau a persoanelor juridice potențial beneficiare trebuie să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019, sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31.12.2019.

Pentru fiecare dintre aceste 3 tipuri de ajutor de stat, perioada de depunere a cererilor și a documentelor justificative este de 20 de zile lucrătoare începând cu 4 Septembrie 2020, aflăm de la Ovidiu Daniel SĂVÂȘCĂ, director executiv APIA Mureș. Domnia sa adăuga și că APIA, Centrul Județean Mureș va informa prin propriile mijloace pe potențialii beneficiari pe care i-a identificat din datele deținute și le va acorda sprijinul necesar pentru întocmirea corectă și în termen a dosarelor în vederea accesării acestor tipuri de ajutor de stat.

Lasă un comentariu