ÎNVĂȚĂTORUL, PROOROCII ȘI... FĂȚARNICII

Distribuie pe:

* “Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, și bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău și iată bârna este în ochiul tău? fățărnice, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu dați cele sfinte câinilor, nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și, întorcându-se, să vă sfâșie pe voi”. (Matei cap. 7, vers. 1-6).

***

* “Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Așa că, orice pom face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri”.

***

* “Învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? El i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. (Matei cap. 22, vers. 37-39).

Apostolul și Evanghelistul MATEI, unul din cei doisprezece Apostoli aleși de Hristos. Înainte de a ajunge Apostol, a fost vameș și se numea LEVI. Era originar din Capernaum și era fiul lui Alfeu. Nu știm dacă a fost căsătorit. Potrivit Tradiției, este autorul primei Evanghelii. Eusebiu și Sfântul Epifanie ne mărturisesc că Apostolul Matei a scris evanghelia în limba aramaică și în limba greacă. Din Martirologiul roman aflăm că a murit ca martir în Etiopia, fiind ars pe rug de păgâni. Din textele apocrife care vorbesc despre trecerea sa la cele veșnice, aflăm că a suferit moarte de martir în Pont.

Evanghelia după Matei se află înscrisă în lista Canonului Muratori și amintită de Sfinții Părinți: Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului și Grigore de Nazians. Ea este recunoscută ca autentică și de sinoadele particulare din Laodiceea (360), canonul 60 Hipo (393) și confirmată de Sinodul Ecumenic Trulan (692) și sinodul al VII-lea (787). Scopul evanghelistului a fost să dovedească primilor cititori că Hristos este Mesia cel prezis de profeți și în persoana Sa s-au îndeplinit toate vechile profeții. A făcut călătorii misionare în Persia și Etiopia.

P.S. Ion Slavici (1848-1925), scriitor, jurnalist, pedagog, membru al Academiei Române. Opera literară a lui Slavici este influențată de viața satului ardelean: “Iubirea întărește inima și eliberează mintea, și cel mai mare binefăcător al tău este acela care mai vârtos te-a învățat să iubești, cea mai rea dintre toate faptele tale bune este aceea prin care slăbește iubirea fie în altul, fie mai ales în tine însuți, prin faptele de ură”.

Lasă un comentariu