SIGURANȚA UNUI TRAI MAI BUN

Ca membru al cetății, trăitor pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, răspund din nou la provocarea de a mă implica în viața socială și economică a comunității locale, văzând acest lucru ca o responsabilitate și, în același timp, animat de gândul că pot să așez cu stăruință și sinceritate, gândind metaforic, o cărămidă de credință și perenitate care să reflecte momentul trecerii generației mele în acest răstimp și în acest loc, ca să cunoască cei care vor veni după noi frământările și preocupările pe care le-am avut dar, în același timp, să fie beneficiarii lucrurilor făcute pentru a fi durabile.

Pentru că m-am născut în acest oraș, care îmi este drag prin tot ce respiră, am copilărit, mi-am desăvârșit pregătirea și studiile școlare, fiind absolvent al prestigiosului Colegiu “Al. Papiu Ilarian”, consider că a venit și timpul generației noastre, ca, respectând proporțiile, să aducem la rândul nostru fericire, demnitate și prosperitate comunității în care trăim. Faptul că am fost propus de formațiunea politică pentru care candidez, am simțit că este o onoare și un imbold să dedic o parte din timpul, preocupările, cunoștințele și profesionalismul meu pentru proiectele municipiului Târgu- Mureș.

Privesc detașat și, dacă sunt corect înțeles, cu nedisimulată modestie viața politică agitată în jurul alegerilor locale și am aceste sentimente pentru simplul motiv că știu ce am de făcut, întrucât aduc la vârsta mea relativ tânără, tot elanul și priceperea pentru a obține un oraș frumos, curat și unde, respectând întreaga comunitate a locuitorilor săi, să ne bucurăm atunci când, cu recunoștință, aceștia vor fi mulțumiți de locul unde au pus ștampila pe buletinul de vot.

Sunt familiarizat cu acțiunile civice în organizațiile în care sunt membru sau cu care am colaborat, promovând acțiuni pentru tineret, studenți, de unde am dobândit experiența necesară pentru viața publică și cunosc îndeaproape nevoile, aspirațiile locuitorilor târgumureșeni, pentru că aceleași sunt și ale mele. În ultimii opt ani, în calitate de consilier local și consilier județean am participat la elaborarea unor hotărâri, la luarea unor decizii care privesc comunitatea locală și în ideea unei continuități am considerat necesară implicarea mea, candidând pentru încă un mandat de consilier local, deoarece mai sunt lucruri de făcut, reclamate în viitorii patru ani și care stau în programul electoral al echipei din care fac parte.

Sunt întrebări care mi-au fost adresate, și unele lucruri de lămurit, care am constatat că îi interesează pe alegători și gândul meu este de a răspunde, totodată, satisfăcut că există interes din partea alegătorilor mureșeni.

O primă chestiune este aceea privind orientarea mea politică, că sunt membru PSD și candidez pe lista Partidului Social Democrat. Este cel mai mare și prestigios partid pe scena politică națională, social-democrația este o doctrină importantă în această perioadă și apoi nu trebuie privită o doctrină într-o formulă exclusivistă. În lumea contemporană, programele partidelor politice sunt mult asemănătoare, ideile și dezideratele sunt împletite, iar distincția dintre stânga și dreapta au depășit perioada lor clasică. Aceasta pentru că atât partidele cu orientări social-democrate, cât și cele cu orientări liberale au împrumutat unele de la altele idei doctrinare, programe orientative și au adoptat la putere măsuri asemănătoare între ele. Partidul Social Democrat este o formațiune modernă, este implicat în totalitate pentru construirea unei economii libere și de piață, și sprijinirea întreprinzătorilor privați, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, a agriculturii și comerțului pe specific național și nu se mai poate spune că aceasta este doar apanajul partidelor liberale.

În plus, Partidul Social Democrat este aplecat în privința nevoilor sociale a populației care are venituri modeste din salarii și pensii, preocupat în permanență de creșterea salariilor și pensiilor, de ajutorarea populației care nu a avut norocul să se bucure de prea multă prosperitate. La rândul meu, cred în consolidarea autorităților statului, la fel creșterea prestigiului și forței statului în economia națională, ca statul să aibă pârghii de a ordona și aduce amendamente atunci când apar situații deosebite. Bunăoară, trăim în această perioadă o situație de criză sanitară, economică și socială, tocmai datorită faptului că statul nu are la îndemână pârghii prin care să regleze situațiile dificile, deoarece s-a aclamat în permanență de către adversarii noștri că statul trebuie redus la tăcere și că trebuie să fie creat așa zisul stat minimal. În momentele de criză, în momentele grele și apăsătoare de evenimente neprevăzute, atunci se vede cât de important este statul, care să aibă resurse și modalități legale de a ordona lucrurile și de a sprijini cetățenii care, la un moment dat, sunt afectați și nu pot singuri să se apere. Aceasta este o diferență fundamentală între doctrina benefică, între acțiunile egale pentru toți, pe care le întreprinde Partidul Social Democrat față de orientările politice ale formațiunilor adversare care, aclamând ideea de liberalism economic și social, uită de cetățeanul obișnuit, de cel onest și muncitor, de masa tăcută a populației peste ale cărei interese se sare, aclamând lozinci demagogice.

Pentru că, în ce mă privește exercit o profesie liberală, la fel sunt cadru universitar la o universitate prestigioasă, UMFST Târgu- Mureș, s-ar putea considera că sunt mai apropiat prin conduita și profesionalismul meu de liberalism, întrucât m-am format profesional și am totală independență de gândire și acțiune, ceea ce, în mod clasic, ar trebui să îl caracterizeze pe un liberal. De asemenea, sunt în rândul formației noastre mureșene întreprinzători privați, oameni de afaceri, antreprenori și fac aceste exemplificări tocmai pentru a demonstra că nu mai poate supraviețui ideea exprimată fanatic care, în mod chirurgical, să desprindă social-democrația de liberalism.

Concluzia la care duce ideea mea este că în aceste împrejurări contează oamenii pe care îi promovează o entitate politică sau alta. În această privință, am încredere și sunt convins că echipa noastră social-democrată de consilieri locali, precum și la celelalte candidaturi la nivel județean și în celelalte demnități locale ale orașelor și comunelor din județ sunt calificați pentru demnitățile publice locale pentru care candidează. Doresc ca cititorul și apoi alegătorul, în cabina de vot, să reflecteze și să intre cu gândul de a vedea și a hotărî în cunoștință de cauză cu cine să voteze. Dizertația pe care am făcut-o mai sus este cu scopul de a duce și de a rezuma la această idee că trebuie focalizat interesul pe persoana care ne va reprezenta cel mai bine. În această privință, este în afara oricărei discuții că oferta electorală făcută de candidații noștri este cea mai bună și dacă îmi este permis, fac și eu parte din această echipă.

Pentru că am văzut pe de o parte predilecția unor candidați și pe de altă parte interesul generat și justificat în rândul alegătorilor, privind o cunoaștere mai aprofundată a persoanei candidatului și originii acestuia, o fac și subsemnatul cu reținere și cu intenția simetrică de a face, cine dorește, comparații sau pur și simplu să își satisfacă o curiozitate. Pe scurt, am să arăt că strămoșii mei după ambii părinți au participat în Primul Război Mondial, au contribuit prin jertfa lor la Marea Unire, au fost țărani, învățători și preoți, din familia mamei mele primul primar român al fostei comune Ungheni, în prezent oraș, la fel bunicul meu Pop Aurel a participat ostaș în al Doilea Război Mondial, locotenent de carieră, vânător de munte, participând la eliberarea primului oraș românesc din Transilvania, anume Sfântu Gheorghe, în 8 septembrie 1944, a luptat pentru eliberarea Transilvaniei la Păuliș și până în Munții Tatra. Reîntors acasă după război, drept “recunoștință” a fost epurat din armată și și-a dus destinul cu tărie și cu demnitate, trăind cinstit toată viața lui. Un alt bunic, Ionel, a fost persecutat în timpul ocupației horthyste în Transilvania de Nord, deși avea doar 14 ani și a fost silit să se refugieze în România, atât cât mai exista din țara noastră în acele vremuri.

Timpurile au trecut, vremurile au rămas în uitare, dar toate le privesc din perspectiva împrejurării că am fost educat în spiritul respectării cauzei naționale, a mândriei de a fi român și de a munci pentru a crește prestigiul națiunii române, a fi alături de alții dar și exemplul personal, prin conduită, onestitate și muncă profesională.

În această perioadă care, din păcate, continuă să fie confuză, trăiesc și militez cu credința că trebuie să respectăm simbolurile naționale, să continuăm, cu mijloacele acestor vremuri, tradițiile poporului român, să ne întrupăm cu credința acestuia, adică totul să facem astfel încât să nu fie zadarnică jertfa de sudoare și sânge pe care înaintașii noștri au dus-o, pentru ca noi să fim liberi. Nu trebuie să ne uităm trecutul, este important să fim naționaliști români într-o viziune europeană și modernă, să îi respectăm pe cei cu care conviețuim, dar la rândul lor să le cerem cu fermitate să ne respecte, să nu ne batjocorească și să nu ne minimizeze istoria, trecutul și simbolurile naționale. Nu trebuie să uităm trecutul dramatic prin care am trecut noi, românii transilvăneni, știu și ni s-a inoculat aceasta prin tradiția familiei, cum s-a întâmplat în toate generațiile acesteia, să facem astfel încât să fim respectați și să nu cedăm acolo unde poate fi zdruncinată coloana vertebrală a demnității naționale.

Consilierul local este o voce publică, și din acest loc el poate face să fie ascultat în plan mai larg de demnitari ai statului care au responsabilități în ierarhii mai înalte și la fel în relațiile pe care municipiul le are cu administrații centrale sau locale din alte țări și în special din țările vecine.

Este importantă cunoașterea legislației naționale și a celei europene pentru a elimina amatorismul  care a existat prezent în societatea noastră românească din ultimii 30 de ani, când s-au preluat fără discernământ așa zise adevăruri livrate, legate de starea și definirea unei națiuni, de locul și rolul patriotismului, fie el și local și de respectul care trebuie să existe între autorități și locuitori și între cetățenii unei comunități, diferențiați prin etnie, religie, educație, profesie și altele.

În cei 30 de ani, Târgu-Mureșul, a fost scena unor evenimente caracterizate prin dispute care au avut consecințe în urma cărora unii locuitori au avut de suferit, de aceea trebuie transpuse în plan local prevederile Constituției, a legislației naționale, de a explica drepturile, obligațiile și rolul fiecăruia, iar dacă este mai greu să avem puterea de a-i face pe unii să înțeleagă. Subsemnatul sunt și militez pentru a coopera într-o viziune a Europei contemporane, de a fi acordate drepturile și facilitățile fiecărui individ care, înainte de a fi membru într-o comunitate pe care i-a dat-o originea sau și-a ales-o, trebuie să facă parte din întreaga comunitate locală, să nu se creeze diferențieri și discriminări artificiale bazate pe fantasmagorii și pe istorii falsificate.  Sunt conștient că, fiind trăitori în Transilvania, români și unguri, fiecare are cultura și tradițiile proprii, împreună creează un florilegiu multicolor care trebuie să strălucească în culorile curcubeului și care să aducă prosperitate, fericire și satisfacție culturală pentru toți. Până în prezent, în cele două mandate de consilier și de la alte tribune unde m-am exprimat, prin ce am scris și am muncit în diferitele ipostaze, am avut gândul permanent de a face ca să fie cunoscut și respectat poporul român, să fim priviți cu adevărata noastră înfățișare și merite pe care le-am avut prin personalitățile prezente pe scena istorică, la fel țăranii și muncitorii cu graiul lor dus din generație în generație în continuitatea unei vetre nestinsă, unde focul speranței a ars în continuare, de-a lungul unei istorii multimilenare, loc în care să ne regăsim și în care să aducem obolul nostru în care să împlinim un vis ce trebuie dus apoi cu speranță mai departe.

Comandat de Partidul Social Democrat Organizația Județeană Mureș, executat de SC  Cuvantul Liber SRL tiraj 7694., CMF 21200019

Lasă un comentariu