S-A SEMNAT CONTRACTUL DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „COMPLEX CORECȚIONAL PENITENCIAR TÂRGU-MUREȘ”

Distribuie pe:

La sfârșitul săptămânii trecute, Penitenciarul Târgu-Mureș a semnat cu S.C. ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL contractul în valoare de 227.357,24 lei (TVA inclus) privind studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Complex Corecțional Penitenciar Târgu-Mureș”.

Investiția este finanțată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul „Justiție”, proiectul Correctional, în care Penitenciarul Târgu-Mureș are rolul de partener.

Contractul are ca obiect realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unui nou pavilion de deținere cu 210 locuri. Camerele de detenție vor îndeplini standardele europene în domeniu.

În plus, se va construi și un pavilion multifuncțional de 250 mp, în care se vor desfășurdiverse activități corecționale, în colaborare cu angajații sistemului de probațiune, atât cu persoanele condamnate definitiv la sancțiuni privative de libertate, cât și cu persoanele condamnate la sancțiuni neprivative de libertate sau aflate în perioada de monitorizare, după liberarea condiționată.

Buget de 31 de milioane de euro

Proiectul Correctional are un buget de 31 de milioane de euro și este gestionat de Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu șase instituții din România și cinci entități norvegiene, în perioada 2019 – 2024. În domeniul infrastructurii, unul dintre obiectivele proiectului este construirea a 1.160 locuri noi de deținere prin înființarea a 4 centre corecționale pilot în penitenciarele Baia Mare (420), Botoșani (320), Vaslui (210) și Târgu-Mureș (210).

Granturile norvegiene și Programul „Justiție”

Granturile Norvegiene reprezintă contribuția Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. În cuantum de 1,3 miliarde euro, granturile sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003. Obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 vizează reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și întărirea relațiilor bilaterale dintre Norvegia și Statele Beneficiare, prin contribuții financiare în următoarele sectoare prioritare: Inovare, cercetare, educație și competitivitate; Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și combaterea sărăciei; Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon; Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale; Justiție și afaceri interne.

Programul „Justiție”

În calitate de Operator de Program, Ministerul Justiției gestionează Programul „Justiție”, ce are o valoare de 52.941.176 de euro, din care 45.000.000 de euro asistență financiară nerambursabilă din partea Regatului Norvegiei.

Programul va fi implementat în perioada 2018-2024 și cuprinde 7 proiecte pre-definite, în următoarele domenii de interes: servicii corecționale (sistemul penitenciar și cel de probațiune); eficiența și eficacitatea sistemului judiciar, consolidarea statului de drept; violența domestică și violența bazată pe deosebirea de gen.

Îmbunătățirea capacității sistemelor corecționale

Administrația Națională a Penitenciarelor, în calitatea sa de Promotor de Proiect, în parteneriat cu șase instituții din România și cinci entități norvegiene, gestionează proiectul Correctional în valoare de 31 milioane de euro, în perioada 2019 - 2024. Proiectul este finanțat din fonduri ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021, prin Programul „Justiție”, administrat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program.

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți capacitatea sistemelor corecționale (penitenciar și de probațiune) și de a asigura servicii de reintegrare persoanelor condamnate (deținuți, foști deținuți și persoane aflate sub supravegherea serviciilor de probațiune), prin implementarea principiului norvegian „seamless” și prin investiții în dezvoltarea capitalului uman.

Implementat cu succes de sistemul corecțional norvegian, principiul „seamless” reprezintă un concept nou care va fi implementat pentru prima dată în România prin proiectul Correctional.

Aplicarea principiului „seamless” va conduce la o cooperare structurată și adecvată între sistemul penitenciar și cel de probațiune, precum și la o colaborare consolidată a acestora cu autoritățile locale, pentru asigurarea unei abordări integrate a intervențiilor specifice și a unei tranziții line a delincvenților din penitenciar în comunitate, cu sprijinul serviciului de probațiune, ne-a declarat Subinspector de poliție penitenciară Tatiana Maria MACARIE, Expert comunicare proiect Correctional, Penitenciarul Târgu-Mureș.

Lasă un comentariu