IN MEMORIAM IOAN RANCA (1932-2020) DR. IOAN RANCA - O PERSONALITATE A ARHIVISTICII ROMÂNEȘTI (II)

Distribuie pe:

În anul 2010, în cadrul Editurii Eurocarpatica a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, din Sf. Gheorghe, a fost inaugurată colecția “Profesioniștii noștri”, primul volum fiind dedicat distinsei doamne Ana Grama - cercetător, etnomuzeograf și arhivist sibian, la împlinirea vârstei de 70 de ani, iar numărul 2 profesorului, istoricului și arhivistului Dr. Liviu Boar, din Târgu-Mureș, la împlinirea vârstei de 60 de ani. Așa cum rezultă din programul inițiatorilor colecției și din aprecierile specialiștilor care au colaborat la redactarea primului număr, noua colecție își propune să fie “o publicație care trebuie să dăinuie”, având obiective generoase precum: circumscrierea într-un proiect coerent și consecvent a unui grup profesional preocupat de problematica atât de complexă a românilor din Arcul Intracarpatic și conviețuirea lor cu secuii, maghiarii și concetățenii de alte etnii; promovarea ideii de elită profesională, de performanță cultural-științifică, obținută în cercetarea istoriei și culturii românești din sud-estul Transilvaniei și a interferențelor culturale româno-maghiare; propunerea de modele profesionale de urmat pentru cercetătorii din tânăra generație, prin prezentarea de secvențe semnificative din viața și activitatea celor pe care urmează să-i înlocuiască; și, nu în ultimul rând, gesturi de prețuire sinceră a valorilor “pentru ca întâlnirea cu normalitatea să nu se lase prea mult așteptată”.

În avanpremiera lansării noii colecții, începând cu anul 2009, la Sf. Gheorghe, din inițiativa Centrului Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan” din subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei și a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni a fost constituit Grupul de Cercetare “I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei.

Scopul și obiectivele colocviului sunt: instituționalizarea și amplificarea cercetărilor interdisciplinare referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românească din sud-estul Transilvaniei și la conviețuirea interetnică româno-maghiară - cercetări întreprinse de un grup de specialiști din principalele centre culturale ale țării, precum și din județele Covasna, Harghita și Mureș și valorificate editorial, în principal, în paginile publicației “Angvstia”, anuarul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni și al Centrului Eclesiastic de Documentare “Nicolae Colan”; analiza anuală a stadiului cercetărilor problematicii interdisciplinare specifice arealului sud-est transilvan, pe termen scurt, mediu și de perspectivă; sprijinirea editării unor lucrări care se înscriu în obiectivele colocviului; organizarea unor momente în memoria cercetătorilor din domeniul științelor socio-umane din sud-estul Transilvaniei; dezvoltarea și valorificarea bazei de date cu utilizatori multipli, referitoare la arealul sud-est transilvan; sprijinirea cunoașterii bibliografiei privind sud-estul Transilvaniei, inclusiv prin postarea pe internet a celor mai importante lucrări care abordează această problematică. La primele trei colocvii naționale ale Grupului au fost atribuite premiile “I.I. Russu” unor cunoscuți cercetători: istorici, etnografi, teologi, sociologi, filologi ș.a, din principalele centre culturale ale țării, autori a unor valoroase lucrări referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românească din sud-estul Transilvaniei și la interferențele culturale româno-maghiară.

Un asemenea volum dedicăm acum distinsului istoric și arhivist Dr. Ioan Ranca, din Târgu-Mureș, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de viață - personalitate bine cunoscută și apreciată în sistemul Arhivelor Naționale și în mediul academic românesc, distins cu numeroase ordine, medalii și alte diplome care-i răsplătesc activitatea științifică și implicarea benefică în promovarea istoriei și culturii românești.

 

Lasă un comentariu