PROIECT: NOI BENEFICII PENTRU FAMILIILE NUMEROASE SAU MONOPARENTALE

Distribuie pe:

Un proiect de lege trecut de Senat (prima Cameră sesizată) prin adoptare tacită (adică, a fost depășit termenul de dezbatere și votare) prevede, nici mai mult nici mai puțin, ca familiile numeroase și cele monoparentale să beneficieze de... terenuri pentru case, de bani pentru achiziționarea unei mașini, de ajutoare din partea statului, dar și din partea firmelor private!!

Certificat de familie

Potrivit proiectului, pentru a beneficia de aceste avantaje, familiile numeroase care au în întreținere mai mult de trei copii și cele monoparentale vor avea nevoie de un card de beneficii, ce va fi acordat după eliberarea unui certificat pentru familie numeroasă.

Propunerea legislativă stabilește că familiile numeroase și cele monoparentale vor avea parte de beneficii economice, sociale sau culturale, garantându-se astfel egalitatea în societate a acestora privind accesul la bunuri și servicii publice și private.

În expunerea de motive, se arată că, în România, se înregistrează un risc major de vulnerabilitate socială pentru familiile numeroase și monoparentale: “Potrivit statisticilor Eurostat din 2014, România este a doua țară din Europa cu risc major de sărăcie și vulnerabilitate socială, pentru un procent de 73,1% dintre gospodăriile cu venituri mici și medii, formate din părinți și trei sau mai mulți copii aflați în îngrijire, fiind depășită numai de Bulgaria”.

Card de beneficii

Măsurile de sprijin s-ar putea acorda în baza unui card de beneficii, obținut de către părinți, după eliberarea unui certificat pentru familie numeroasă. Ambele documentele vor fi eliberate de către primăria din localitatea de domiciliu sau de reședință a cel puțin unuia dintre părinți.

Certificatul se va obține după verificarea îndeplinirii condițiilor pentru familia numeroasă, în termen de 15 zile lucrătoare. Acest certificat va trebui reînnoit o dată la trei ani sau ori de câte ori se modifică numărul membrilor familiei. După aceea, în cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea certificatului se va elibera cardul public de beneficii.

Pe lângă acest card public de beneficii, firmele private vor putea acorda acestor familii și un card privat de beneficii, care să includă reduceri sau gratuități, în baza unor parteneriate încheiate între partenerii privați și autoritățile publice locale sau centrale.

Tipuri de beneficii

Printre beneficiile de care vor avea parte familiile numeroase care posedă un card privat, se numără tichete de reducere pentru achiziționarea mașinilor de familie care au mai mult de cinci locuri; consiliere psihologică gratuită sau cu reducere; mese gratuite sau la un preț redus la cantinele din școli și grădinițe; reduceri sau gratuități la medicamente, produse farmaceutice sau la articole pentru copii; reduceri sau gratuități la transportul aerian sau maritim; reduceri sau gratuități la tratamente medicale, proteze auditive, ortopedice, tratamente oftalmologice, stomatologice sau logopedie; reduceri la achiziționarea de locuințe sau la chirii; reduceri sau gratuități la taxele academice și administrative în învățământul universitar.

În plus, cardul public oferă burse, subvenții și premii în domeniul educației; fonduri pentru achiziția de cărți și alte materiale didactice; vouchere pentru acoperirea cheltuielilor pentru copiii nou-născuți; reducere de cel puțin 25% la abonamente (bilete) de acces la instituții de cultură, sport și agrement, aflate în subordinea administrației locale și (sau) centrale; abonamente gratuite pentru parcări rezidențiale și parcări publice cu valabilitate de trei ani de la data emiterii; tabere de vacanță gratuite sau cu reducere de cel puțin 50%; acordarea de terenuri în mediul rural pentru construirea unei case; părinții pot avea 25% reducere la taxele de călătorie pe liniile urbane, metropolitane și județene, precum și la transportul pe cale ferată (clasa I și a II-a); reducere de până la 50% din tariful taxelor academice și administrative în învățământul universitar din sistemul public; scutiri la plata cazării la internate și reducere cu 50% din tariful taxei de cazare la căminul studențesc; reducere de 20% pentru cheltuielile legate de asistența medicală și cazare în stațiuni balneare sau sanatorii.

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește angajarea membrilor familiilor numeroase, contractele de muncă pot include măsuri de sprijin, cum ar fi mobilitatea geografică, relocarea, modificări ale condițiilor și programului de lucru sau încetarea contractului de muncă.

Condiții

Propunerea legislativă prevede că familia numeroasă nu va fi numai aceea în care părinții sunt căsătoriți și locuiesc împreună, ci și din persoane care au în îngrijire cel puțin trei copii, dar care sunt necăsătorite, locuiesc împreună și au copii care provin din relațiile anterioare (condiția, în acest caz, este ca cel puțin trei dintre copii să fie recunoscuți de ambii părinți); sunt părinți singuri (familie monoparentală) cu doi sau mai mulți copii și locuiesc împreună cu aceștia.

În cazul familiilor numeroase, condițiile prevăd ca cel puțin unul dintre părinții care locuiesc împreună cu copiii să aibă un loc de muncă, cu excepția celor care dovedesc că au o boală sau o dizabilitate care îi împiedică să muncească; cel puțin unul dintre părinți trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină; cel puțin unul dintre părinți trebuie să se ocupe de îngrijirea și supravegherea celor minimum trei copii (minimum doi copii, în cazul familiilor monoparentale).

Proiectul prevede condiții și pentru copii. Astfel, prin copiii din familie numeroasă se înțelege cel puțin trei copii minori (cel puțin doi, în cazul familiilor monoparentale) să aibă până în 18 ani (cel mult 21 de ani, cu condiția continuării studiilor); cel puțin trei dintre copii să fie înscriși la cursurile dintr-o unitate de învățământ; totalul absențelor motivate și nemotivate să nu depășească 50% din numărul de ore de curs prevăzut în semestrul anterior solicitării (excepție fac copiii cu probleme medicale sau cei care au participat la evenimente familiale deosebite - nuntă, deces, botez etc.).

Beneficii, și după divorț

Chiar dacă divorțează, foștii soți ar putea beneficia de aceste avantaje dacă minimum trei dintre copii au domiciliul sau reședința la părintele care are custodia (ajutorul merge la acest părinte); din cei minimum trei copii, cel puțin unul locuiește la un părinte, iar ceilalți copii la celălalt părinte (în cazul acesta ambii părinți vor putea beneficia de aceste avantaje); prezintă acte doveditoare privind plata pensiei alimentare (în cazul acesta, ajutorul merge la părintele care nu locuiește cu copiii, dar plătește pensie alimentară).

***

Important! Pentru a intra în vigoare, propunerea legislativă trebuie să fie votată și de Camera Deputaților (for decizional), promulgată de președintele statului și publicată în Monitorul Oficial. (L.P.)

 

 

Lasă un comentariu