BENGEAN MONICA VALERIA

Distribuie pe:

Doamna Bengean Monica Valeria s-a născut la Reghin, într-o frumoasă zi de vară, fiind o binecuvântare pentru părinții săi, Ioan și Valeria, oameni vrednici, harnici, cu dragoste față de Dumnezeu și de oameni. Copilăria și-a petrecut-o în municipiul Reghin, cartierul Apalina. Primele forme de educație și le-a însușit în sânul familiei, de unde a preluat și caracterul bun și sănătos, precum și dorința de a deveni om de bază al societății românești. A absolvit Școala Generală nr. 4 din Reghin, după care a urmat cursurile Liceului Industrial nr. 2 (actualmente Liceul Tehnologic “Lucian Blaga”) din Reghin, profilul industria ușoară, promoția 1986, fiind o elevă model, evidențiindu-se prin învățătură, comportament, dăruire pentru muncă și respect pentru toți cei din jur.

Etapele educației și formării sale sunt multiple, menționăm aici alte forme de învățământ parcurse și absolvite cu succes: Școala Postliceală de Psihopedagogie a Fundației Ecologice “Dimitrie Cantemir”, educator-învățător, 1993; Curs de formare în specialitatea “Contabilitate informatizată” la Centrul de pregătire în informatică, Infomureș Târgu-Mureș, 1999; Curs de pregătire a bibliotecarilor, Târgu-Mureș, 1999; Curs operare pe calculator-72 ore, 2000, Universitatea Craiova; Obținerea definitivatului în învățământ, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, 2002; Cursul “Bazele biblioteconomiei și științei informării”, la Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, 2006; Facultatea de Istorie, Muzeologie și Arhivistică în cadrul Universității “Spiru Haret” București, 2008; Master - România în relațiile internaționale, în cadrul Universității “Spiru Haret” București, Facultatea de Istorie, Muzeologie și Arhivistică, 2010; Studii Postuniversitare - Biblioteconomie, Universitatea “Babeș- Bolyai” Cluj-Napoca, 2010.

Referitor la activitatea profesional-științifică, menționăm aici cele mai importante aspecte ale carierei de succes a domniei sale: în perioada 1 octombrie 1986 - 14 decembrie 1986, a activat la Școala Generală nr. 4, Reghin, ca învățător; între 15 decembrie 1986 - 6 august 1987, a activat la Școala Generala nr. 4, Reghin, ca profesor; între 15 septembrie 1987 - 31 august 1990, a funcționat la Școala Generală Lunca Tecii și Băița, ca profesor; între 15 septembrie 1990 - 31 octombrie 1990, a funcționat la Școala Generală nr. 4, Reghin, ca profesor; în perioada 1 noiembrie 1990 - 1 august 1998, a activat la Școala Generală nr. 3, Reghin, pe funcția de laborant; în perioada 1 septembrie 1998 - 31 august 2000, a activat la Școala Generală nr. 3, Reghin, pe postul de laborant și bibliotecar școlar; în perioada 1 septembrie 2000 - 31 august 2002, a activat la Școala Generală nr. 3, Reghin, ca bibliotecar și profesor; în perioada 1 septembrie 2002 - 31 august 2003, a activat la Școala Generală nr. 3, Reghin, pe postul de bibliotecar școlar; iar începând din 1 septembrie 2003 - până în prezent îndeplinește funcția de bibliotecar școlar la Liceul Tehnologic “Petru Maior” Reghin.

Referitor la activitatea sa și, implicit, munca cu cartea și cu elevii, aceasta este una extrem de variată și diversificată, care i-a adus de-a lungul timpului foarte multe satisfacții și mulțumiri sufletești. Are o foarte rodnică colaborare cu elevii pe care îi îndrumă și îi coordonează sub diferite aspecte. De-a lungul timpului a format și coordonat trupe de teatru de elevi, care, după o muncă îndelungată, au obținut rezultate remarcabile, fiind apreciați și premiați, de cele mai multe ori, cu locul I de instituții mari de profil, cum ar fi: Teatrul Național din Târgu-Mureș, Universitatea de Arte Teatrale Târgu-Mureș etc. De asemenea, a pregătit elevi la diferite evenimente culturale, festivaluri, concursuri locale, zonale, județene, naționale și internaționale, cu diferite tematici: creație, recitare etc., unde au obținut premii dintre cele mai importante, de multe ori au primit locul I sau premii speciale, cum ar fi premiul juriului sau premiul cel mare. Acestea sunt foarte multe și aici nu încap dacă am încerca să le enumerăm.

Pentru toate reușitele sale, doamna Monica Valeria Bengean a fost distinsă cu nenumărate premii, distincții, diplome din partea unor foarte importante instituții de învățământ, de cultură sau de alt profil, ceea ce reprezintă o recunoaștere a meritelor sale și a muncii neobosite pe care a pus-o de-a lungul anilor în slujba cărții, a bibliotecii, a școlii, a culturii și, bineînțeles, în procesul formării personalităților și caracterelor elevilor.

În anul 2017 a publicat cartea “Nicolae Titulescu - diplomat, profesor, jurist, om politic român - 135 de ani de la nașterea sa”, care a apărut sub bunele auspicii ale Editurii Veritas din Târgu-Mureș.

A publicat, totodată, articole în revista “Astra Reghineană”, în ziarele mureșene “Cuvântul liber”, “Zi de zi”. Este secretarul Asociației Lumina Faptelor Reghin, membru activ al Despărțământului Reghin al Astrei.

Domnia sa este căsătorită cu prof. dr. Florin Bengean, directorul Bibliotecii Municipale “Petru Maior” Reghin, veritabil om de cultură și de carte, făcând împreună o echipă redutabilă care trăiește în sferele culturii române.

Reiese în mod categoric din cele prezentate mai sus valoarea personalității doamnei prof. și bibliotecar școlar Monica Valeria Bengean, omul frumos, sensibil, iubitor de carte, de cultură, de valoare, de tot ce este frumos. Numele doamnei Monica Valeria Bengean este sinonim cu iubirea de oameni și de frumos, cu generozitatea și înțelegerea între oameni. Vorbind de domnia sa, înfățișăm aici exemplul unei munci titanice, pilduitor pentru toți cei din jurul domniei sale, care trebuie să-i urmeze exemplul. Domnia sa se impune în peisajul cultural și educațional prin formația sa de profesor și de bibliotecar școlar, care i-au adus un nume de mare prestigiu. Activitatea profesională a sa este una extrem de vastă, intensă și activă. Doamna Monica Valeria Bengean se impune ca un distins și veritabil om de carte, om de cultură al spațiului transilvănean. Domnia sa se impune prin seriozitate, talent, înțelepciune, prietenie ș.a. Te copleșește cu vorba sa caldă, cu zâmbetul său unic, cu prietenia sa dezinteresată, cu credința permanentă și fermă în triumful binelui, al frumosului, al omeniei și gândului bun. Având alese calități sufletești și intelectuale, se identifică întru totul cu munca sa care se desfășoară pe multiple planuri, luminând, îndemnând, mângâind sufletele tuturor celor care o cunosc, cu vocea sa caldă și prietenoasă, cu toată conștiinciozitatea, cu înalt simț patriotic. În relațiile sale cu colegii, cu apropiații, cu prietenii, îi impresionează pe toți prin cordialitatea și prin optimismul său viguros, care emană din întreaga sa ființă. Este înzestrată cu o natură generoasă și plină de omenie, integritate, dezinteres, realism, asociabilă la cauze și acțiuni mari.

Lasă un comentariu