PROIECT DE CANDIDAT LA FUNCȚIA DE PRIMAR AL ORAȘULUI UNGHENI - VICTOR PRODAN, PRIMARUL ORAȘULUI UNGHENI

Distribuie pe:

Stimați cetățeni ai orașului Ungheni,

Mă adresez domniilor voastre, începând prin a vă mulțumi pentru votul de încredere acordat în anul 2012, an din care, împreună cu VOI - CETĂȚENII, cu aparatul executiv al Primăriei și cu echipa de consilieri locali, am început un amplu proces de modernizare al orașului NOSTRU, Ungheni.

Azi, după 8 ani de muncă în funcția de primar al orașului Ungheni, un scurt bilanț al activității mele este necesar. Nicio dezvoltare strategică nu poate să se deruleze fără un PLAN URBANISTIC GENERAL, astfel că prima acțiune a fost aceea de a realiza NOUL PUG al Orașului Ungheni, un document strategic și administrativ care ne asigură o viziune clară de dezvoltare a orașului Ungheni și a localităților aparținătoare acestuia. După finalizarea și aprobarea PUG-ului, pentru a putea realiza alte investiții, s-a procedat la intabularea imobilelor din domeniul public și privat al orașului Ungheni.

Am acordat atenție fiecărui tip de infrastructură, investițiile țintă în domeniul infrastructurii rutiere fiind modernizarea unor tronsoane stradale (parte carosabilă, trotuare și canalizare pluvială) în zona blocurilor Gară, finanțate prin PNDL, realizarea sensului giratoriu având drept consecință fluidizarea traficului, asfaltarea drumului spre Mănăstirea Recea, modernizarea a 11 artere stradale finanțate din bugetul local, iar din 17 august 2020 vor fi demarate lucrările la un proiect major de modernizare a infrastructurii rutiere, pe următoarele străzi: str. Mălinului, str. Catedralei, str. Bisericii, str. Rozelor, str. Iasomiei, str. Mecanizatorilor, str. Nucilor, str. Rapsodiei, str. Florilor, str. Salcâmului, str. Magnoliei, str. Prieteniei, str. Viitorului; în loc. Vidrasău: str. Paroște, str. Busuiocului, str. Eroilor, str. Înfrățirii, str. Păcii; în localitatea Morești: str. Delniței, str. Înfrățirii, str. CAP-ului. Totodată, pentru a sigura legătura cât mai fluidă între orașul Ungheni și localitățile aparținătoare, am realizat construirea podului peste râul Mureș, prin drumul comunal D.C. 124, pod care face legătura între localitățile Vidrasău și Șăușa.

Pentru infrastructura tehnico-edilitară, am acordat atenție introducerii rețelei de apă și canalizare, fiind finalizate: canalizarea menajeră a orașului Ungheni, în procent de 85%. Lucrările au fost sistate în 2015, iar în urma procesului câștigat de către Primăria Ungheni, executantul lucrărilor este obligat să execute în totalitate contractul de lucrări.

Am inițiat și finalizat un set de lucrări de realizare a racordurilor la sistemul de canalizare în localitățile Ungheni, Morești, Cerghid, Vidrasău și Recea, branșarea la alimentarea cu apă, inclusiv extinderea rețelei de apă potabilă în localitatea Șăușa, localitate care până acum nu a beneficiat de acest lucru.

Începând din anul 2019, am inițiat și, în acest an, am finalizat modernizarea întregului sistem de iluminat public stradal prin înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat existente (lămpi cu sodiu și mercur) cu lămpi LED.

Viitorul unei comunități este dat și de calitatea sistemului educațional. Infrastructura educațională a beneficiat de ample lucrări de modernizare, fiind reabilitate unitățile de învățământ, școala din Ungheni trecând printr-un amplu proces de modernizare exterioară și interioară.

De asemenea, am inițiat un proiect de CADASTRARE A TERENURILOR ȘI PROPRIETĂȚILOR, pentru care am obținut finanțare de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Până în anul 2023, vor fi soluționate toate problemele legate de proprietate.

TINERII reprezintă viitorul ORAȘULUI, în calitate de Primar, am considerat prioritare investițiile în SPORT, realizând terenuri de sport în localitățile Cerghid, Cerghizel și Vidrasău. Terenul de sport din localitatea Cerghizel este echipat cu gazon artificial, urmând să fie aplicat un strat de gazon artificial și pe celelalte terenuri de sport, inclusiv pe cel de handbal din localitatea Ungheni.

Perioada 2020-2024 reprezintă o continuare a lucrurilor începute în mandatul 2016-2020, dar și o provocare din perspectiva oportunităților.

Cred că trebuie să creăm condițiile pentru a păstra cetățenii existenți în localitățile aparținătoare orașului Ungheni și pentru a atrage noi locuitori, și ridicarea orașului NOSTRU la rang de SMART CITY.

Încep prin a prezenta proiectele ce țin de infrastructura rutieră, fiind prioritare: modernizarea unor străzi din orașul Ungheni: Mălinului, Catedralei, Bisericii, Rozelor, Iasomiei, Mecanizatorilor, Nucilor, Rapsodiei, Florilor, Salcâmului, Magnoliei, Prieteniei, Viitorului; în loc. Vidrasău - str. Paroște, Busuiocului, Eroilor, Înfrățirii, Păcii; în localitatea Morești: str. Delniței, Înfrățirii, CAP-ului; realizarea de trotuare și căi de acces pietonal, cu prioritate la tronsoanele aferente drumului european E60; asfaltare drum Șăușa - zona centrală - pod peste râul Mureș; modernizarea unor străzi din orașul Ungheni: Baladei, Nirajului, Liliacului, Plopilor, Gospodarilor, Cinceu, Bradului 2, Crinului, Cosminului, Stadionului segment 2,3,4 din orașul Ungheni, str. Martirilor din loc. Vidrasău, Crinului, Panseluțelor, Grui, Strâmtă, Plaiului, Romaniței din loc. Morești, str. Cimitirului, Finlanda din loc. Cerghizel, str. Izvorului, Câmpului din loc. Recea, str. Văii, Dosului-prelungire, Cornișu Mic din loc. Cerghid; construirea unui pod în localitatea Cerghid; realizarea drumului de acces în satul vechi. Țintă 2024 - 90% din drumurile și străzile orașului Ungheni și localitățiile aparținătoare să fie astfaltate.

În ceea ce privește infrastructura tehnico-edilitară vom extinde rețeaua de apă și canalizare în toată aria administrativă a orașului Ungheni, inclusiv branșarea și racordarea tututor cetățenilor la sistemul de alimentare cu apă și canalizare, ținta pentru acest tip de infrastructură fiind de 100%.

La nivelul infrastructurii educaționale, de sănătate și socio-culturale: construirea unei creșe și grădinițe cu program prelungit în orașul Ungheni; construirea unei policlinici moderne, în parteneriat public-privat; construirea unui sediu multifuncțional SMURD, ISU, Poliție; modernizarea școlilor și a grădinițelor de pe raza UAT Oraș Ungheni; amenajarea curții interioare a Școlii Gimnaziale “Emil Drăgan”; reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din localitățile aparținătoare; construirea de capele mortuare în fiecare localitate; construirea unui centru pentru seniori.

În privința activităților recreative: realizarea unui teren de sport în Ungheni, pe strada Bradului; amenajarea unui teren de joacă în zona Blocuri-Moară; amenajarea peisagistică a centrului orașului, inclusiv realizarea de parcuri recreative și tematice pentru fiecare localitate; construirea unei piste de biciclete care să cuprindă un traseu cât mai amplu. Totodată, voi face demersuri pentru extinderea rețelei de gaze naturale și a iluminatului public stradal.

Un oraș inteligent reprezintă un concept de dezvoltare urbană care integrează tehnologii și sisteme pentru a administra în mod eficient și securizat resursele unui oraș, în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor, dezvoltării comunității și protejării mediului. Dragi cetățeni, acesta este sloganul sub care voi administra ORAȘUL în următorul mandat.

În acest sens, voi acționa cu prioritate pentru realizarea tuturor investițiilor propuse, voi dezvolta conceptul de ORAȘ INTELIGENT, prin introducerea unui sistem informatic integrat care cuprinde o multitudine de subsisteme ce vor permite administrației locale să interacționeze direct cu cetățenii și cu infrastructura orașului.

În încheiere, DRAGI CETĂȚENI ai orașului Ungheni, vreau să vă mulțumesc, încă o dată, pentru încrederea acordată în anii 2012 - 2020, și vă invit, ca ÎMPREUNĂ, să dovedim că SE POATE, că ORAȘUL NOSTRU, UNGHENI, va merita titulatura de ORAȘ INTELIGENT.

 

Cu deosebit respect,

Victor PRODAN

Primarul ORAȘULUI UNGHENI

Comandat de PNL, executat de SC Cuvântul Liber SRL tiraj 2684, cod AEP 21200012

Lasă un comentariu