SCRISOARE DESCHISĂ

Distribuie pe:

Către: Consiliul local al municipiului Târgu-Mureș și Primăria municipiului Târgu-Mureș

Subsemnatul Achim Alexandru, domiciliat în Târgu-Mureș, Piața Trandafirilor nr. 31, scara III, ap. 7, mă adresez pe această cale Consiliului local din cadrul Primăriei Târgu-Mureș și Administrației Domeniului Public, întrucât nu am primit un răspuns în termenul legal la petiția nr. 1.406, din 10.01.2020, adresată prin sistemul on-line către Primăria municipiului Târgu-Mureș - Consiliul local, dar nici la scrisoarea deschisă transmisă prin intermediul cotidianului “Cuvântul liber” în luna martie a.c.

Faptul că nici măcar nu răspundeți la petițiile cetățenilor ne arată interesul pe care îl aveți față de problemele lor, dar, pe de altă parte, ne cereți votul pentru un nou mandat.

Obiectul petiției este nemulțumirea mea și a multor zeci de cetățeni cu domiciliul în zona centrală a orașului Târgu-Mureș față de prevedrile Hotărârii Consiliului local nr. 247 art. I, punctul 1, din 26 septembrie 2019, prin care se stabilește că locatarii din piața Trandafirilor și piața Victoriei nu pot beneficia de abonament de locatar valabil pe străzile unde au domiciliul. Se stipulează că locatarii din piețile Trandafirilor și Victoriei pot beneficia de abonament de locatar pe străzile învecinate. La același articol se stabilește că toate străzile adiacente, respectiv: Tușnad, Enescu, Primăriei, Tineretului, Horea, Călărași, Brăila etc., sunt și acestea în zona 0, iar pe cale de consecință nu se eliberează abonamente de parcare. Trebuie să facem precizarea că locurile de parcare invocate de Hotărâre sunt cele marcate în afara părții carosabile a șoselei pentru care Primăria a cheltuit doar marcajul. Parcări amenajate adevărate sunt în alte orașe, unde există interes pentru construirea lor. Noi nu dorim facilități așa cum definiți abonamentul de locatar la art. 17 litera l. Noi vă rugăm doar să nu ne îngrădiți dreptul de folosință și acces la locuințele noastre.

Vrem să vă supunem atenției faptul că centrul orașului, chiar dacă aduce venituri substanțiale din parcările din afara spațiului carosabil, amenzi sau tichete, este locuit de oameni care plătesc taxe și impozite pe locuințe și mașini, au aceleași obligații, nevoi și drepturi ca toți ceilalți cetățeni ai orașului. Puteți să realizați cu ușurință greutățile cu care ne confruntăm pentru a găsi un loc de parcare la sute de metri distanță de locuința noastră având: bagaje, cumpărături, copii, uneori bolnavi sau obosiți după o zi de muncă.

De asemenea, este de înțeles că toate străzile în vecinate din zona I, unde am putea, totuși, parca pe baza abonamentului universal sau de locatar sunt folosite de proprii locatari, care ne avertizează să nu mai parcăm pe strada lor. În aceste condiții nici mașinile noastre nu mai sunt în siguranță pe străzile respective.

Considerăm că îngrădirea sau restricționarea locatarilor de a nu putea obține un abonament de locatar sau riveran valabil pentru strada unde locuiesc este discriminatorie, abuzivă și ilegală, cu atât mai mult cu cât salariați ai serviciilor publice din zonă, cât și chiriași de spații și magazine sau birouri parchează pe tot parcursul zilei pe zona 0 din toată zona centrală a orașului, beneficiind de derogări de la prevederile respectivei hotărâri.

Având în vedere cele de mai sus, vă rog soluționați în mod favorabil aspectul prezentat în această scrisoare, în sensul ca și locuitorii din zona încadrată “0” să putem avea abonament valabil pe străzile unde locuim, sau trecerea în zona 1 a străzilor adiacente la piața Victoriei și piața Trandafirilor pentru a ne putea apropia cel puțin de casă prin cumpărarea unui abonament universal.

Actuala situație este un adevărat calvar pentru locuitorii din centrul orașului, iar în cazul nesoluționării, singura noastră speranță este o decizie favorabilă a instanței pe judecată.

Cu stimă, ing. Achim Alexandru

Lasă un comentariu