PÂNĂ LA 31 AUGUST 2021, POT FI ÎNCHEIATE CONTRACTE DE ASIGURARE SOCIALĂ RETROACTIVĂ!

Distribuie pe:

- Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei de Pensii Mureș -

- De curând, a intrat în vigoare ordo-nanța pentru modificarea legii pensiilor privind contractul de asigurare socială retroactivă. Despre ce este vorba?

- Într-adevăr, conform Ordonanței de Urgență nr. 163/2020 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, începând cu data de 28 septembrie 2020, persoanele interesate pot încheia un contract de asigurare socială pe o perioadă de cel mult 6 ani anteriori, calculați de la data încheierii contractului de asigurare.

Acest tip de contract de asigurare socială retroactivă poate să fie încheiat până la data de 31 august 2021, pe cel mult 6 ani de la data încheierii și își încetează aplicabilitatea la data la care contribuția de asigurări sociale datorată este achitată în întregime.

- Care sunt părțile contractului?

- Contractul de asigurare socială retroactivă se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială, și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei.

- În ce scop se încheie acest tip de contract?

- Acest tip de contract se încheie pentru completarea stagiului de cotizare necesar obținerii unei pensii de limită de vârstă.

- Ce condiții trebuie să îndeplinească persoana interesată?

- În perioada pentru care se încheie contractul de asigurare socială persoana să nu fi realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii, într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în țară sau în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

De asemenea, persoana interesată să nu fi avut obligația asigurării în sistemul public de pensii, iar la data încheierii contractului să nu aibă calitatea de pensionar.

- Cum se calculează contribuția datorată?

- Venitul care constituie baza lunară de calcul a contribuției datorate nu poate să fie mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului.

Contribuția de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei de contribuție de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

- Cum se face plata contribuției?

- Plata contribuției de asigurări sociale datorată se poate efectua într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2021.

Totodată, plata contribuției se poate efectua prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate sau mandatarul desemnat prin procură specială.

În situația în care la data data de 31 august 2021 contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie din perioadele pentru care s-a achitat contribuția.

 

 

Lasă un comentariu