CREDINȚA, VIERMELE ȘI... DIAVOLUL

Distribuie pe:

• „Mai mult ne ajută Dumnezeu la mântuire decât ne strică diavolul în pierzanie, pentru că dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât ura diavolului".

***

• „Este rușine pentru omenire că există unii ce gândesc mai nechibzuit decât un vierme; viermele își pregătește moartea construindu-și un sicriu de mătase, nu ca să dispară în el, ci să învie într-o aeriană viață de fluture".

***

• „Credința este ca o rădăcină pe care cresc tulpinile, florile și fructele faptelor bune. A numi pe Dumnezeu nu este altceva decât a arăta prin cuvinte una din însușirile Sale".

Origen (185-254), mare învățat și teolog creștin. S-a născut la Alexandria în Egipt, dintr-o familie creștină. Tatăl său, Sfântul Leonida, a fost martirizat sub împăratul Septimius Sever, în anul 203, a fost primul său învățător, care i-a insuflat dragostea și gustul pentru citirea și studierea Sfintei Scripturi, pasiuni care i-au rămas până la sfârșitul vieții. În cursul persecuțiilor din anul 202-203 a dorit și el să fie martir, dar datorită mamei sale, care i-a ascuns îmbrăcămintea, nu a putut părăsi casa și în acest fel a fost salvat de la moarte. Și-a completat studiile cu neoplatonicul Ammonius Saccas, iar cele teologice cu Clement Alexandrinul. Manifestă multe asemănări cu filosofii neoplatonici, cu Plotin chiar, existând argumente care pot duce la concluzia că Origen și Plotin au fost elevi ai aceluiași maestru, Saccas. Origen era un tânăr genial și entuziast. Avea o inimă înfocată, unde ardea dorința de știință, de ascetism și de martiraj. La vârsta de 18 ani, este așezat în fruntea școlii catehetice Didascaleion din Alexandria, de către episcopul Demetrius al Alexandriei, unde și-a dedicat întreaga viață. I-a câștigat pe elevii săi nu numai prin știința sa vastă, dar și prin trăirea sa virtuoasă. A vizitat Roma și Atena pentru a fi mai împlinit și a început apoi să studieze limba ebraică. Faima sa a trecut granițele lumii. Ajungând la Atena, apoi în Cezareea Palestinei, unde este făcut preot de către episcopul Teoctist de Cezareea și Alexandru al Ierusalimului. Aici deschide o școală teologică care s-a ridicat la o faimă deosebită prin caracterul ei științific, atrăgând numeroase personalități ale timpului: Grigore Taumaturgul, Atenodor, Firmilian din Cezareea ș.a. Este o perioadă când scrie foarte multe cărți cu un caracter complex și multiplu. În timpul persecuției anticreștine (250-251) dezlănțuite de împăratul Decius, a fost aruncat în închisoare, în lanțuri, fiind torturat pentru credință, ca urmare a refuzului de a aduce sacrificii zeilor imperiali. A murit la Tyr, în Fenicia, în anul 254. Alături de Clement din Alexandria, al cărui elev a fost mai întâi, Origen reprezintă perioada de maximă înflorire a Alexandriei intelectuale. A fost un spirit ascuțit și pătimaș, scriind enorm, trăindu-și credința intens și îndrăznind până la autoflagerare. A fost un mare creștin. Opera lui numără peste 6 mii de suluri de pergament.

Autor de citate:

- „Înainte de a-ți ridica mâinile către cer, trebuie să-ți ridici sufletul, și înainte de a-ți ridica ochii, ridică-ți gândul la Dumnezeu".

- „În orice suflet se regăsește sensul spiritual și imaginea lui Dumnezeu".

- „Purtarea creștinilor să fie cea mai bună apologie a credinței lor".

- „Sufletul omului este ca un altar".

P.S. Victor Hugo (1802-1885), poet, dramaturg, romancier francez: „Ai curaj pentru marile supărări și răbdare pentru cele mici; După ce ți-ai terminat cu bine treburile zilnice dormi liniștit, Dumnezeu este treaz".

 

Lasă un comentariu