IOAN EUGEN MAN - PERSONALITATE MARCANTĂ A SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI, LA 80 DE ANI DE VIAȚĂ

Distribuie pe:

Aniversarea unei ilustre personalități din viața culturii române ne aduce un sincer sentiment de emoție, dar și o bucurie deplină. Domnul Ioan Eugen Man este o personalitate marcantă în cadrul culturii românești, în special a celei mureșene. Domnia sa, prin tot ceea ce a făcut și prin opera sa, este un reper pentru toți cercetătorii mai tineri, și nu numai, este un model demn de urmat pentru aceștia. Ioan Eugen Man împlinește vârsta de 80 de ani de viață, vârstă frumoasă de maturitate și înțelepciune, împodobită cu atâtea realizări, de la înălțimea cărora poate privi cu deplină bucurie spre anii cei mulți în care a trudit cu maximă osârdie în ogorul culturii române.

Ioan Eugen Man s-a născut la 2 octombrie 1940, în comuna Hodac, județul Mureș, profesia domniei sale fiind cea de tehnician arhitect la Compartimentul arhitect șef, fosta Direcție de Urbanism și Arhitectură. De la 1 noiembrie 2000 este pensionar, însă tot la fel de activ pe tărâmul muncii. Locuiește în municipiul Târgu-Mureș.

Referitor la studiile gimnaziale, liceale, universitare ale domniei sale, putem spune, în primul rând, că școala elementară a făcut-o la Școala nr. 2 din str. Gh. Doja, între anii 1953-1955. A urmat cursurile Liceului “Al. Papiu Ilarian” din Târgu-Mureș, în perioada 1955-1959. A făcut apoi Școala tehnică de arhitectură și sistematizare din Târgu-Mureș, între anii 1959-1962.

Despre activitatea profesională a lui Ioan Eugen Man, putem spune că între anii 1962-2000 a activat la Primăria municipiului Târgu-Mureș, la Serviciul de sistematizare și arhitectură, devenit Direcția de urbanism și arhitectură, apoi compartimentul Arhitect Șef.

Între anii 1986-1990 a îndeplinit funcția de Șef serviciu sistematizare și arhitectură, iar între anii 1990-2000 funcția de Șef birou la Biroul de urbanism și gestiune date urbane, până la pensionare. De la pensionare, în anul 2000, până în anul 2010 a activat cu jumătate de normă, la vechiul loc de muncă.

Referitor la activitatea științifică, putem spune că domnia sa a participat la mai multe simpozioane, respectiv la Arhivele Naționale, Serviciul Județean Mureș (7), Muzeul Județean Mureș, secțiile istorie și etnografie (9 + 8), Toplița, la zilele lui Miron Cristea (10), Deda (3), Sângeorgiu de Mureș (2), Reghin (8). În anul 2012, din partea Bibliotecii Județene Mureș, a primit Diploma de Onoare “Pro Libro Senator”, iar, de curând, în 2015, a primit distincția “Amicii urbis”, din partea Primăriei municipiului Târgu-Mureș, de asemenea, tot de curând, a primit “Diploma Omagială”, din partea Arhivelor Naționale Mureș și a Asociației arhiviștilor “D. Prodan” filiala Târgu-Mureș. Mențiuni despre personalitatea și lucrările lui Ioan Eugen Man se regăsesc în numeroase lucrări științifice de istoriografie românească și maghiară, precum și în diferite organe de presă.

Se cuvine să amintim aici cărțile publicate de Ioan Eugen Man: Biserici de lemn din județul Mureș. Monumente de artă populară românească, Alba Iulia, Ed. Reîntregirea, 2005, 551 pagini; Târgu-Mureș, Istorie urbană, I. De la începuturi până în anul 1850. Târgu-Mureș, Ed. Nico, 2006, 304 pagini; Târgu-Mureș, Istorie urbană. II. Din anul 1850 până la Primul Război Mondial, Târgu-Mureș, Ed. Nico, 2009, 613 pagini; Târgu-Mureș, Istorie urbană. III. Perioada interbelică. Târgu-Mureș, Ed. Nico, 2010, 484 pagini; Târgu- Mureș, Istorie urbană. IV. Anii 1945-1990, Târgu-Mureș, Ed. Nico, 2011, 398 pagini; Biserici de lemn ale românilor din ținuturile mureșene, Târgu-Mureș, Ed. Nico, 2012, 344 pagini; Cristești-Mureș, File de monografie. Coautor cu Petrovan . Teofil, Sânpălean Ioan, Naznan Anna. Primăria Cristești, 2013; Biserici tradițional românești din Târgu-Mureș realizate după anul 1989, Târgu-Mureș, Ed. Nico, 2014, 247 pagini; Monumente de arhitectură civilă din municipiul Târgu-Mureș, Târgu-Mureș, Ed. Nico, 2015, 355 pagini; Monumente de arhitectură religioasă românească din Târgu-Mureș. Târgu-Mureș, Editura Vatra Veche, 262 p.; Istoria orașului Târgu-Mureș. Vol. I, Din cele mai vechi timpuri și până la revoluția din anul 1848. Târgu-Mureș, 1978, Mss, Arhivele Naționale Direcția jud. Mureș, fond manuscrise. (414 foi dactilografiate); și lista lucrărilor continuă.

În perioada anilor 2003-2005, în paginile cotidianului “Cuvântul liber” a publicat 40 articole privind bisericile de lemn din județul Mureș, monumente istorice și de artă.

Referitor la Studii Istorice, putem spune că Ioan Eugen Man a întocmit aproape 60 de studii istorice, în vederea realizării de lucrări de reparații la unele clădiri din Târgu-Mureș, Reghin și Sighișoara. De asemenea, a întocmit proiecte pentru restaurarea unor biserici de lemn: a întocmit documentațiile de arhitectură pentru efectuarea de reparații la bisericile de lemn din: Sântandrei (Miercurea Nirajului), Troița, Culpiu, Mura Mică, Iclănzel și de piatră de la Fărăgău.

O lucrare de excepție a domnului Ioan Eugen Man este cea intitulată Biserici de lemn ale românilor din ținuturile mureșene, o carte de înaltă ținută, așa cum ne-a obișnuit deja domnul Ioan Eugen Man prin profesionalismul său dus până la desăvârșire, o lucrare care vine să ne aducă în fața ochilor noștri sufletești bucuria întâlnirii cu o comoară vie a spiritualității românești, această comoară fiind reprezentată de bisericile de lemn, aceste monumente ale neamului românesc și altare pe care se jertfește Fiul lui Dumnezeu, în cadrul fiecărei liturghii, pentru ca toți credincioșii comunității să poată gusta, la momentul potrivit, din dulceața împărăției cerurilor.

Spațiul mureșean este presărat și el cu biserici de lemn. Aceste biserici de lemn din ținuturile mureșene beneficiază de o analiză de un înalt profesionalism din partea domnului Ioan Eugen Man. Considerăm că domnia sa este binecuvântat de Dumnezeu cu această pasiune pentru analizarea și studierea bisericilor de lemn din ținuturile mureșene și nu numai. Studiile sale sunt realizate cu maximă seriozitate, dovedesc o analiză amănunțită, acestea fiind rodul unei munci titanice.

În prezenta lucrare, domnul Ioan Eugen Man prezintă, printre altele, aspecte ale situației istorice și actuale a bisericilor de lemn din județul Mureș, prezintă apoi vechi biserici de lemn din județul Mureș, dispărute, în ultimele decenii, din păcate. Sunt prezentate apoi două vechi monumente de artă românească de pe Valea Superioară a Mureșului: Biserica “Sfântul Nicolae” din Reghin și Biserica “Înălțarea Domnului” din Săcalu de Pădure. Mai sunt prezentate apoi, în lucrare, și alte câteva biserici din ținuturile mureșene.

Considerăm că această lucrare reprezintă o contribuție extrem de importantă la cunoașterea bisericilor de lemn din ținuturile mureșene. Bisericile de lemn trebuie să prezinte interes deosebit pentru cei care sunt în măsură să le asigure existența și continuitatea.

Valoarea acestor biserici de lemn este incontestabilă atât din punct de vedere istoric, cât și spiritual. Ele arată vechimea și permanența românismului și a ortodoxiei pe meleaguri mureșene. Ele sunt mărturii vii despre viața și tradițiile moșilor și strămoșilor. Istoria zbuciumată și mediul geografic și-au pus amprenta pe sufletul mureșeanului și au dăltuit, de-a lungul secolelor, un tip de om dârz, harnic și mândru, pe care nu l-au putut pleca nici vitregia vremurilor, și nici asprimea climatului.

Ioan Eugen Man a publicat foarte multe studii științifice în reviste de specialitate, precum: Marisia, Arhitext Design, Anuarul Arhivelor Mureșene, Reghinul Cultural, Vatra, Târgu-Mureș oraș al artelor, Valori ale patrimoniului bisericesc-mărturie de credință și artă, Sangidava, Caiete Sângeorzene, Anuarul Muzeului Etnografic Reghin, Apărarea Mureșeană, de asemenea, a mai publicat studii științifice și în diferite ale volume prestigioase de specialitate. Încă alte multe cuvinte frumoase s-ar putea spune, personalitatea și opera domnului Ioan Eugen Man sunt foarte complexe.

Acum, la ceas de sărbătoare, cu prilejul aniversării a 80 de ani de viață, îi aducem domnului Ioan Eugen Man, omagiul nostru de cinstire și prețuire, adresându-i, din adâncul inimii noastre, sincere felicitări pentru întreaga activitate a domniei sale, asigurându-l de sentimentele noastre de înaltă prețuire, de dragoste fierbinte și de recunoștință nețărmurită pentru dăruirea, elanul și priceperea cu care a slujit, cum numai domnia sa a știut, atât poporul român cel dreptcredincios, cât și Biserica străbună. Personal, mă simt plăcut îndatorat să-l asigur de sentimentele mele de dragoste și recunoștință pentru buna colaborare, de-a lungul timpului, pentru prietenia sinceră și statornică care s-a înfiripat între noi. Pentru toate acestea, odată cu felicitările mele, urez distinsului și harnicului cercetător Ioan Eugen Man, ca bunul Dumnezeu să reverse asupra sa toate darurile Sale cele bogate, să-i binecuvânteze din belșug strădaniile de viitor și să-i înmulțească anii până la adânci bătrâneți, cu sănătate și cu aceeași vigoare sufletească și trupească de care s-a bucurat întotdeauna, ca să fie și de acum înainte tot atât de folositor Patriei și Bisericii noastre strămoșești, ca astfel să poată adăuga noi lauri la cununa atât de bogată în vrednicii, care-i încununează activitatea de până acum.

La mulți ani fericiți și binecuvântați!

Lasă un comentariu