RELAȚIILE CONFLICTUALE DINTRE SALARIAȚI ȘI ANGAJATORI, CLARIFICATE ÎN CODUL MUNCII

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 893, din 30 septembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, prin care sunt clarificate relațiile conflictuale dintre salariați și angajatori.

Potrivit noii legi, sunt vizate:

Concilierea - Părțile pot fi asistate de un consultant extern, specializat în legislația muncii, sau de către un reprezentant al sindicatului, iar părțile pot încheia un contract de confidențialitate. Concilierea este         definită ca modalitatea de soluționare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern, specializat în legislația muncii, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților.

Oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern, în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă, iar acesta va transmite celeilalte părți o invitație scrisă. Data deschiderii procedurii nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitației.

Activitatea de resurse umane și salarizarea - La acest capitol sunt stabilite modurile în care poate fi organizată această activitate a angajatorului, respectiv prin asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice; prin desemnarea unuia sau mai multor angajați cărora să le repartizeze, prin fișa postului, atribuții privind activitatea de resurse umane și salarizare și prin contractarea unor servicii externe specializate.

Cercetarea disciplinară - La efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană, va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern, specializat în legislația muncii, pe care îl va împuternici în acest sens. Salariatul va fi convocat în scris de către persoana desemnată de către președintele comisiei sau de către consultantul extern, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.

Salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa.

Consultantul extern - Acesta poate fi un avocat, un expert în legislația muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislația muncii, care va stărui ca părțile să acționeze responsabil pentru stingerea conflictului.

Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părți, conform înțelegerii dintre ele.

Lasă un comentariu