CENTRUL EUROPEAN DE STUDII COVASNA-HARGHITA SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE “ROMÂNII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI. ISTORIE, CULTURĂ, CIVILIZAȚIE” (III)

Ediția a XXVI-a, Izvoru Mureșului, 25-26 septembrie 2020

În secțiunea Etnografie și Cultură Românească au fost prezentate comunicări referitoare la istoria și cultura tradițională a românilor din Arcul Intracarpatic (Covasna, Tulgheș, Gheorgheni), noi apariții la editurile Eurocarpatica și Grai Românesc, principalele lucrări monografice ale localităților, instituțiilor și personalităților românești din județele Covasna și Harghita, dar și teme precum: sfinții - modele sociale pentru elită și popor; câteva gânduri la vreme de pandemie; păpușarele de caș de la Covasna - valențe etnografice și afective și oportunități antreprenoriale create de produsul montan asupra valorificării potențialului gastronomic din sud-estul Transilvaniei ș.a.

În secțiunea Colecții și colecționari au fost prezentate colecții de port tradițional și artă populară, medalii, monezi și bancnote, vederi și fotografii vechi, valori de patrimoniu (artefacte, carte veche românească, fosile și minerale), valori filatelice și numismatice, fotografii digitale, proiecte de salvare în format tipărit și electronic a memoriei colective - tehnici de abordare, de lucru și de difuzare.

Secțiunea Mediul asociativ - exemple de bună practică a oferit cadrul necesar cunoașterii exemplelor de bună practică ale celor mai active asociații culturale, în principal din județele Covasna, Harghita și Mureș, dar nu numai, și dezbaterii unor teme precum: promovarea culturii românești, cunoașterea istoriei învățământului românesc din zonă, inițierea și implementarea unor proiecte culturale și umanitare, înălțarea de monumente de for public, dedicate unor evenimente importante din istoria locală și națională, implicarea tinerei generații în viața culturală, aspecte ale voluntariatului tinerilor, respectarea legislației în județele Covasna și Harghita, dar și probleme actuale privind comunitățile romano-catolice din Moldova, sau aspecte ale activității de voluntariat din cadrul Asociației Românilor din Italia ș.a.

Păstrând formatul tradițional al sesiunii, în program au fost prezentate noi apariții editoriale, printre care volumele: Ana GRAMA, Imanențe în consolidarea conștiinței de sine a neamului, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2020; Dr. Mihai SUCIU, La porțile puterii, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2020; Prof. Univ. Dr. Petre ȚURLEA, Al Doilea Trianon, Editura Semne, București, 2020; Prof. Univ. Dr. Ion GIURCĂ, Generalul Ernest Broșteanu - eliberator al Basarabiei; Pr. dr. Laurențiu Gabriel PANCIU, Bisericile Românești din Județele Ciuc, Odorhei și Treiscaune (azi Covasna și Harghita) în perioada 1918-1945, Editura Grai Românesc Miercurea Ciuc, Mihaela AIONESEI, La pas prin Patria Mamă, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2020 și vor fi semnalate volumele semnate de dr. Zeno Milea, prof. Mihai Trifoi, pr. Ioan Tămaș Delavâlcele ș.a. Cartea pr. Laurențiu Panciu - teza sa de doctorat. Volumul referitor la istoria învățământului românesc din jud. Harghita, și Acta Carpatica nr. 6, împreună cu alte 7 volume, fac parte din proiectul “Promovarea istoriei și culturii românești din județele Covasna și Harghita, prin lucrări reprezentative”, realizat cu sprijinul SGG. Din volumele care vor fi lansate până la sfârșitul anului, menționăm lucrarea Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei - 25 de ani de la înființare, volumele de studii Recunoașterea internațională a Marii Uniri prin Tratatul de Pace de la Trianon și Consecințele Diktatului de la Viena asupra poporului român, Cronica Parohiei Ortodoxe Bățanii Mari, de pr. Ioan Garcea, reeditarea lucrării Depresiunea Întorsurii Buzăului, de Emil Micu, Laurențiu Someșan și Vasile Pop, precum și volumul Profesioniștii noștri, dedicat istoricului Vasile Lechințan. Prin volumele apărute în colecția Profesioniștii noștri sunt cinstiți toți cei care au fost și sunt alături de cercetătorii locali, în cercetările din domeniul arhivisticii, istoriei și culturii tradiționale din Transilvania.

Comunicările prezentate în cadrul sesiunii vor fi publicate în Acta Carpatica nr. 7/2020, anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, editat de Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Centrul Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan”, Centrul European de Studii Covasna - Harghita și Asociația Ștefadina din București.

În final, moderatorii lucrărilor din plen și din cele șase secțiuni au prezentat concluziile ce s-au desprins în urma dezbaterilor și au făcut sugestii și propuneri pentru edițiile viitoare. S-a apreciat că ediția din acest an a Sesiunii a fost o întrunire științifică de înaltă ținută, reprezentând una din cele mai reușite ediții, dintre cele 26 ale manifestării. A fost evidențiat caracterul interdisciplinar al comunicărilor prezentate, conținutul și mesajul acestora, precum și climatul în care s-au desfășurat dezbaterile, pe marginea materialelor prezentate. Majoritatea comunicărilor au fost redactate pe baza unor surse arhivistice inedite, sau au redat concluziile unor cercetări sociologice, etnografice sau istorice, sau capitole din lucrări de doctorat și masterat.

Organizatorii au adresat mulțumiri tuturor celor care au contribuit la organizarea și buna desfășurare a sesiunii: Secretariatului General al Guvernului României, Asociației Stefadina, Complexului Sportiv Național Izvoru Mureșului, Primăriei comunei Voșlobeni, partenerilor mass-media Mesagerul de Covasna, Informația Harghitei, Cuvântul liber, Condeiul ardelean, colaboratorilor și voluntarilor din cadrul asociațiilor culturale și civice românești din județele Harghita, Covasna și Mureș.

Din partea Serviciului de Dezvoltare Comunitară, din cadrul Secretariatului General al Guvernului au participat, la dezbaterile din plen și cu comunicări, în secțiuni, consilierii Larisa Axinia, Bianca Păcurar și Dragoș Burghelea. Propunerile și sugestiile formulate pe parcursul dezbaterilor, referitoare la starea comunității românești din județele Covasna, Harghita și Mureș, vor fi centralizate, prin grija organizatorilor și înaintate Secretariatului General al Guvernului României.

Sprijinul acordat de Secretariatul General al Guvernului României a fost menționat, în cadrul proiectului, în plen și pe secțiuni, în zilele de 25, 26 septembrie 2020. Totodată, sprijinul Guvernului României prin Secretariatul General a fost menționat în toate materialele de presă care au prezentat manifestările din cadrul proiectului Sesiunea națională de comunicări științifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație.

Biroul de presă al Centrului European de Studii Covasna-Harghita

(Sfârșit)

Lasă un comentariu