ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, S-A SUPLIMENTAT NUMĂRUL DE POSTURI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Distribuie pe:

Zilele trecute, Guvernul României a aprobat suplimentarea cu 750 de posturi a necesarului pentru personalul din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Decizia este complementară celei adoptate la începutul anului școlar 2020-2021, conform căreia numărul de posturi necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat a fost, inițial, suplimentat cu 500. ,,Potrivit unei analize realizate de FSE “SPIRU HARET”, la nivelul a 25 de județe și al municipiului București, pe baza datelor primite de la organizațiile teritoriale și de la inspectoratele școlare, ar fi nevoie de circa 29.000 de cadre didactice și peste 8.600 de alți salariați - personal didactic auxiliar și nedidactic. Raportat la aceste cifre, în actualul context pandemic, cele 500 de posturi reprezintă o picătură în ocean”, spunea Marius Ovidiu Nistor, președintele Sindicatului din Învățământ ,,Spiru Haret”.

În total, la nivel național, schema de personal în sistemul de învățământ preuniversitar, în acest an școlar, a fost suplimentată cu 1.250 de posturi. Astfel, numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv în învățământul special, în centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 286.710.

Măsuri stricte de igienă și distanțare socială

În contextul în care noul an școlar a început în condițiile prevăzute de starea de alertă, reglementarea stabilită de Executiv are ca scop asigurarea dreptului la educație al elevilor. Organizarea activităților didactice pe durata stării de alertă presupune dispunerea unor măsuri stricte de igienă și distanțare socială, ceea ce determină micșorarea efectivului de elevi la clasă și creșterea numărului de clase, implicit a numărului de posturi. Cheltuielile bugetare se vor face, în acest an, cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Educației și Cercetării, iar în viitor cu încadrarea în fondurile aprobate prin legile bugetare anuale.

Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de autoritate de stat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Constituția României, republicată, și-a îndeplinit obligațiile ce-i revin, prin punerea în aplicare a cadrului legal și prin asigurarea exercitării dreptului fundamental la educație, în condițiile stării de urgență și ale stării de alertă. În acest sens, a fost emisă OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și ordinul comun MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin care au fost instituite măsuri specifice de protecție a elevilor și a personalului din învățământ, pentru ca activitatea didactică să se poată desfășura în condiții de siguranță sanitară, precizează Ministerul Educației și Cercetării.

Suplimentarea numărului de posturi a fost decisă în urma Scrisorii deschise a FSE “Spiru Haret”, de la începutul acestei luni - “Din cauza lipsei de personal, școlile riscă să devină focare COVID-19”, ne declara prof. Rezi Maria, președinte al Sindicatului din Învățământ “Spiru Haret” Mureș.

 

Lasă un comentariu