FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT “PROFESORI DEDICAȚI - COPII EDUCAȚI”, POCU/73/6/6/106915

Casa Corpului Didactic Mureș, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, anunță finalizarea implementării proiectului ,,Profesori dedicați - copii educați”, POCU/73/6/6/ 106915. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și s-a derulat pe o perioadă de 30 de luni. Obiectivul general a constat în îmbunătățirea competențelor personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor din școlile țintă. Proiectul a fost implementat în unitățile de învățământ: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Tg. Mureș, Școala Gimnazială Apold, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 Reghin, Școala Gimnazială Fărăgău, Școala Gimnazială Viișoara. Rezultatele principale obținute sunt: 96 de cadre didactice în Grupul Țintă; 96 planuri individuale de dezvoltare/formare; 2 programe de formare acreditate ,,Școala incluzivă - școala prietenoasă” - 22 CPT, ,,Dezvoltarea personală și a stimei de sine a copiilor” - 22 CPT; 94 cadre didactice certificate în cadrul unui program de formare continuă acreditat (22 CPT); 93 cadre didactice certificate la al doilea program de formare continuă acreditat (22 CPT); 7 directori și directori adjuncți formați în două programe de formare avizate; instrumente de sprijin în valoare de 100.000 lei, acordate pentru 93 cadre didactice din Grupul Țintă, peste 1.000 de elevi beneficiari direcți; 8 stagii practice/activități practice/profesor efectuate de cadrele didactice din Grupul Țintă; 15 cadre didactice beneficiare de burse de performanță, timp de 16 luni; 30 lecții deschise; o analiză a stării de fapt referitoare la riscul de abandon școlar și incluziunea școlară pentru fiecare unitate; 1 plan de acțiuni remediale/ școală țintă; PDI îmbunătățit/școală țintă; 1 competiție; 15 cadre didactice au beneficiat de premii; 1 simpozion național (peste 250 participanți); 100 Ghiduri de bune practici; 1 forum activ pe site-ul instituției. Valoarea totală a proiectului este 1.640.599,83 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.394.509.85 lei. Perioada de implementare a proiectului: 11 aprilie 2018 - 10 octombrie 2020.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

e-mail: ccdmures@yahoo.com, persoană de contact: Cristiana Chira, manager proiect

Lasă un comentariu