ADEVERINȚA PENTRU CONTINUAREA STUDIILOR VA FI TRANSMISĂ ELECTRONIC!

Distribuie pe:

Dacă au depășit vârsta de 16 ani, copiii beneficiari ai pensiei de urmaș sunt obligați, conform legii, să prezinte la Casa de Pensii dovada continuării studiilor.
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) anunță că, în acest an (2020), din cauza pandemiei, instituțiile de învățământ vor comunica, prin mijloace electronice, adeverințele prin care se face dovada continuării studiilor, iar beneficiarii au posibilitatea să le transmită caselor teritoriale de pensie tot electronic.
Adeverințele în cauză (transmise electronic) constituie dovada privind continuarea studiilor și vor fi avute în vedere la acordarea pensiei de urmaș, respectiv la continuarea plății pensiei de urmaș, urmând ca beneficiarii să prezinte originalul până la sfârșitul anului școlar 2020 - 2021.
*
Potrivit art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, care nu face dovada continuării studiilor.
Totodată, în articolul 84, se precizează: “Copiii au dreptul la pensie de urmaș: a) până la vârsta de 16 ani; b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani; c) pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b). (L.P.)

 

Lasă un comentariu