PREMIERĂ LA NIVEL EUROPEAN: LUCRĂTORII SEZONIERI VOR FI PROTEJAȚI!

Distribuie pe:

La 9 octombrie 2020, au fost adoptate concluziile Consiliului Uniunii Europene pe tema îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor sezonieri și ale altor lucrători mobili.

Consensul statelor membre Uniunii Europene (UE) asupra acestor concluzii reflectă angajamentul comun al acestora în sensul prioritizării problematicii lucrătorilor sezonieri pe agenda europeană, pornind inclusiv de la lecțiile învățate ca urmare pandemiei de Covid-19.

Decizia adoptării unor concluzii specifice, dedicate categoriei lucrătorilor sezonieri, reprezintă o premieră la nivel european.

Informații despre drepturi și obligații, în propria limbă

Potrivit textului adoptat, contextul pandemiei de Covid-19 a agravat și a făcut mai vizibilă o parte din dificultățile cu care se confruntă lucrătorii sezonieri, și anume, condiții de muncă și de trai precare și riscul de răspândire a bolilor infecțioase.

“Pandemia de Covid-19 a arătat că sunt necesare noi acțiuni pentru o mai bună aplicare și asigurare a respectării normelor de protecție a acestei categorii de lucrători în perioade de criză.

Statele membre și alte părți interesate relevante trebuie să ia măsuri corespunzătoare de protecție, să intensifice aplicarea și asigurarea respectării corecte și eficace a legislației UE și naționale relevante, cu respectarea principiilor transparenței și ale egalității de tratament.

În baza constatărilor vizând dificultățile cu care se confruntă lucrătorii sezonieri, solicităm statelor membre să ofere lucrătorilor sezonieri informații relevante cu privire la drepturile și obligațiile lor, precum și la măsurile de siguranță în contextul pandemiei de Covid-19, în propria lor limbă, în special dacă este vorba despre o limbă oficială a UE sau într-o limbă pe care o înțeleg, ori despre care se poate presupune în mod rezonabil că o înțeleg.

Aceste informații trebuie comunicate celor vizați într-un mod clar și transparent”, se arată în concluziile adoptate.

Agențiile de recrutare, sub lupă

De asemenea, textul concluziilor pune accentul pe creșterea transparenței în ceea ce privește răspunderea în cazul lanțurilor de subcontractare, astfel încât lucrătorii mobili și autoritățile naționale să fie în măsură să identifice persoana sau entitatea responsabilă din punct de vedere juridic pentru soluționarea cererilor lor.

Elemente importante privesc agențiile de muncă temporară și de recrutare, menționându-se posibilitatea stabilirii unor cerințe specifice pentru activitatea lor, astfel încât să respecte standarde de calitate în conformitate cu legislația națională și europeană și să nu impună lucrătorilor taxe excesive sau ilegale.

“Aceste agenții ar trebui să ofere lucrătorilor, în scris, în limba proprie sau într-o limbă pe care lucrătorii o înțeleg și într-un mod clar și transparent, informații referitoare la compania angajatoare, perioada de angajare, principiile de remunerare (inclusiv calculul complet) și posibilele deduceri automate (cum ar fi chiria, costurile de cazare sau echipamentul de protecție necesar), condițiile de lucru, inclusiv drepturile și obligațiile părților în cazul încetării activității, serviciile de consiliere specifice, reglementările și drepturile în materie de securitate socială, inclusiv asigurarea de sănătate, transportul, cazarea și serviciile de catering”, se precizează în actul adoptat.

*

Informații despre adoptarea concluziilor consiliului Uniunii Europene pe tema îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor sezonieri și ale altor lucrători mobili au furnizat Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Muncii și Protecției Sociale din România, care au colaborat îndeaproape cu Președinția germană a Consiliului UE.

În procesul de elaborare și negociere a concluziilor, România a insistat pe recunoașterea rolului esențial al lucrătorilor sezonieri în buna funcționare a pieței unice și a economiilor statelor membre și pe necesitatea unor acțiuni suplimentare în direcția protejării acestora. (L.P.)

 

Lasă un comentariu