CONFISCARE EXTINSĂ PENTRU AVERILE ILICITE!

Distribuie pe:

Săptămâna trecută (13 octombrie 2020), Camera Deputaților - for decizional, a adoptat, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care prevede că bunurile provenite din infracțiuni pot face obiectul confiscării extinse dacă faptele investigate au o pedeapsă mai mare de 4 ani.

Legea adoptată de Camera Deputaților prevede o confiscare extinsă și în cazul în care inculpații înstrăinează unor terți bunurile provenite din infracțiuni.

“Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112 (n.r. - confiscarea specială), când față de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, iar instanța își formează convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe disproporția dintre veniturile licite și averea persoanei”, se precizează în proiect.

Totuși, noua lege limitează posibilitatea confiscării acestor bunuri la o perioadă de 5 ani înainte sau după comiterea faptei: “Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanței”.

Ca autoritate națională competentă să centralizeze datele cu privire la măsurile asigurătorii, confiscările speciale și confiscările extinse dispuse în cursul procedurilor judiciare penale a fost desemnată Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).

Tot ANABI încunoștințează judecătorul delegat cu executarea despre orice împiedicare ori întârziere survenită în cursul executării unei confiscări speciale sau a unei confiscări extinse, pe baza informațiilor periodice primite de la ANAF.

Important! Pentru a intra în vigoare, mai este necesar ca noul proiect de lege să fie promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial. (L.P.)

Lasă un comentariu