GENERALUL, NATURA ȘI... OCHIUL

Distribuie pe:

• Cunoscutul matematician - Ampere - în momentele calculelor matematice, își astupa ochiul stâng. Un prieten l-a întrebat de ce face acest lucru? Iată ce răspunde: „Cu ochiul drept urmăresc de aproape socotelile mele; iar cu ochiul stâng (ochiul inimii) citesc adânc la planurile lui Dumnezeu, care a croit și a urzit firea înconjurătoare, ce ne stă în față, ca un mare semn de întrebare. Cu chipul acesta, lumina ochilor mei e ajutată de lumina lui Dumnezeu. Puterea minții mele se sporește prin puterea lui Dumnezeu. Numai astfel lucrând, știința mea va fi lucrarea cea mai plăcută lui Dumnezeu; iar nicidecum o unealtă vătămătoare în mâna diavolului".

Andre-Marie Ampere (1775-1836), a fost un fizician și matematician francez. A descoperit legea interacției curenților electrici (1820) și a propus ipoteza curenților moleculari pentru explicarea magnetismului corpurilor, fiind considerat unul dintre principalii fondatori ai electromagnetismului. A fost un autodidact, studiind matematica, chimia, fizica, științele naturale, muzica, filosofia și sociologia. La 12 ani cunoștea calculul diferențial și integral, la 13 ani a prezentat Academiei din Lyon un tratat despre secțiunile conice și un memoriu asupra rectificării unui arc oarecare de cerc mai mic decât o jumătate de circumferință. Până la 20 de ani a citit cele 20 de volume ale Marii Enciclopedii, întocmite de Diderot și d'Alembert. Ampere cunoștea mecanica analitică a lui Lagrange, precum și limbile latină, greacă și italiană. Unitatea de măsură a intensității curentului electric îi poartă numele: „ampere", fiind una din unitățile de măsură fundamentale.

***

• „Natura nefiind o inteligență, nefiind nici măcar o ființă, ci numai o ordine a lucrurilor, constituind o putere în întregime supusă legilor, această natură, zic, nu este însuși Dumnezeu. Ea este produsul sublim al voinței sale atotputernice".

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)- biolog „Histoire naturelle des animaux sans vertebres", Ediția a doua, Ed. Bailliere, Paris, 1885, pag. 267. A inventat cuvântul biologie pentru a desemna știința ființelor vii și a elaborat prima ipoteză despre teoria evoluționistă.

***

• Generalul englez Lew Walace, un înverșunat dușman al credinței, în timp ce călătorea cu trenul s-a întâlnit cu colonelul Robert Ingersoll, un ateu convins. Ambii au început să ridiculizeze creștinismul și

Biblia. Deodată Ingersoll îl fixă pe general și-i lansă provocarea: „Dumneavoastră sunteți inteligent și aveți o înaltă cultură. Pentru ce nu scrieți o carte în care să arătați că, creștinismul e absurd și că Iisus Hristos nici nu a existat. O asemenea carte ar avea un mare succes". Dorința generalului Lew Wallace de a deveni celebru l-a făcut timp de câțiva ani să adune material împotriva Bibliei și a lui Hristos.

În fine, s-a apucat să scrie. Când a ajuns pe la cap. al IV-lea, a început să-și dea seama că Iisus Hristos a existat în mod real. Dobândi apoi certitudinea că El a fost ceva mai mult decât un personaj istoric. Și în vârstă de 50 de ani, generalul Lew Wallace, pentru prima dată în viața lui, a îngenunchiat pentru rugăciune și a cerut lui Iisus Hristos să fie și Mântuitorul său personal. Bogatul material adunat n-a fost lepădat. El revizui primele 4 capitole și le completă, dând lumii cartea și filmul „BEN-HUR" care a pasionat pe mii de cititori și cinefili din întreaga lume.

Lew Wallace (1827-1905), avocat american, general al Uniunii Civile Americane, guvernator, om politic, diplomat, scriitor din Indiana

P.S. Rafael Noica (1942 -), preot ieromonah ortodox, scriitor, duhovnic, fiul filosofului Constantin Noica: „Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că prin cuvânt de rugăciune ne apropiem de Dumnezeu. Omul în rugăciune ajunge la starea cuvântului cea mai înaltă, unde cuvântul lui prinde puteri, în Duhul lui Dumnezeu, să înfăptuiască, oarecum, așa cum și Dumnezeu a înfăptuit ce este. Dar, cuvântul 0mului ce este? Dacă omul este chipul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu care poate să ajungă până la asemănarea lui Dumnezeu, și „cuvântul omului este o energie". Omul nu este menit să facă și el, să creeze o lume; omul este menit să dezvolte acest chip al lui Dumnezeu din el întru asemănare deplină".

 

Lasă un comentariu