FIRMELE SE POT RACORDA GRATUIT LA REȚELELE ELECTRICE!

Distribuie pe:

În 21 octombrie 2020, Comitetul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Ordinul nr. 183/2020 pentru aprobarea procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici, prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri.

„Prezentul act normativ creează cadrul de reglementare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici, prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri.

Costurile cu proiectarea și execuția instalației de racordare a locurilor de consum deținute de aceștia, cu lungime de până la 2.500 metri, sunt suportate de către operatorii de distribuție concesionari.

Termenul de finalizare al activităților de racordare a locurilor de consum respective impus de lege este de 90 de zile de la data obținerii acordului (autorizației) pentru realizarea instalației de racordare, inclusiv recepția și punerea în funcțiune a acesteia.

Utilizatorii au obligația ca, până la data încheierii de către operatorul de distribuție concesionar a contractului de execuție a instalației de racordare, să realizeze instalația de utilizare (obiectivul de la locul de consum) și să depună dosarul instalației de utilizare întocmit de executantul acesteia.

Costurile operatorilor de distribuție concesionari cu realizarea instalațiilor de racordare la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând clienților finali noncasnici, având lungimi de până la 2.500 metri, vor fi recunoscute în tarifele de distribuție.

Utilizatorul noncasnic încheie cu operatorul de distribuție un contract de racordare, prin care se obligă să utilizeze locul de consum și să păstreze destinația acestuia pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcțiune a instalației de racordare.

În cazul în care clientul noncasnic nu respectă prevederile asumate prin contract, acesta este obligat să restituie operatorului de distribuție contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare, proporțional cu perioada rămasă neutilizată", precizează ANRE, într-un comunicat de presă. 

Lasă un comentariu