ANIVERSARE

Distribuie pe:

În această toamnă se împlinesc douăzeci și cinci de ani de când un inimos grup de mureșeni a hotărât înființarea Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu"- Filială a Societății cu același nume, cu sediul central în municipiul Cluj-Napoca.

Într-un oraș precum Târgu-Mureș, în care, în anii premergători Revoluției de la 1848-1849, a trăit, a sperat și a luptat tânărul cancelist Avram Iancu, și din care a pornit, practic, Revoluția română, înființarea unei Societăți culturale perpetuându-i numele și cinstindu-i, peste veacuri, memoria, devenise pentru noi, mureșenii, mai mult decât o simplă obligație, o adevărată datorie morală. În acest an jubiliar, se cuvine să ne exprimăm adânca recunoștință față de toți cei care, acum un pătrar de veac, au pus umărul la întemeierea Societății și au asigurat desfășurarea activității ei.

De-a lungul vremii, Filiala noastră și-a conturat un profil aparte și o identitate proprie, devenind, îndeosebi în ultimii ani, o prezență vie în spațiul cultural mureșean și în afara lui.

Situată pe colina și strada ce-i poartă numele, Casa Iancului, cum a intrat ea în tradiția locului, a devenit un reper cultural moral spre care își îndreaptă pașii, în fiecare miercuri după amiază, un public elevat și fidel, iubitor de istorie românească, agrementată de clipe de poezie susținute de cunoscuți poeți mureșeni.

Fiecare participant la activitățile noastre, în calitate de auditor și, totodată, de virtual conferențiar, poartă în suflet imaginea proprie, așa cum a transmis-o istoria, a neînfricatului Erou-martir al Revoluției române de la 1848-1849 din Ardeal. De altfel, cei ce ne întâlnim săptămânal la Casa Iancului, venim aici nu numai pentru a afla o informație în plus privind evenimentele de peste șaptesprezece decenii, ci și pentru a ne afla, fie și o clipă, „într-o comuniune sufletească în jurul spiritului tutelar al lui Iancu, marele patriot", cel care afirma testamentar: „Unicul dor al vieții mele fiind ca să-mi văd națiunea mea fericită..." Același dor, dorul de Iancu, ne poartă periodic pașii în pelerinajele întreprinse la Vidra de Sus, Țebea și alte locuri sacre ale spiritualității românești.

Pentru cei tineri, dar și pentru vârstnici, iubitori ai adevărului istoric, calea străbătută săptămânal, cu pași măsurați, către Casa Iancului poate reprezenta un adevărat drum inițiatic în tainele istoriei, al cunoașterii de sine.

Într-o lume traumatizată și debusolată, în care suntem zilnic și silnic asaltați de știri contradictorii și de „zgomote deșarte", într-o lume în care forțe malefice, mânate de duhul dezagregării, atentează la însăși identitatea națională, viața și activitatea lui Avram Iancu, spiritul său tutelar constituie pentru noi, și pentru cei ce vor urma, un nesecat izvor de cunoaștere și autocunoaștere, de curaj și demnitate națională, de înțelepciune de viață.

Prin recursul la istorie, la exemplul oferit de personalitatea lui Avram Iancu, ne regăsim mereu pe noi înșine, ca români.

„Un popor - arăta un mare gânditor german (Fr. Nietzsche) - nu se caracterizează atât prin oamenii mari pe care îi are, cât mai ales prin felul în care îi recunoaște și îi stimează pe aceștia". Să cinstim, așadar, cum se cuvine memoria lui Avram Iancu și a tuturor marilor noștri înaintași!

***

În prezent, aliniați împreună cu ceilalți cetățeni ai patriei, la normele restrictive impuse de autorități în vederea depășirii flagelului pandemic, așteptăm cu răbdare și încredere clipa revenirii la normalitate și a reluării activității noastre la Casa Iancului,

Lasă un comentariu