COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MUREȘ

HOTĂRÂREA NR. 37, din 26 octombrie 2020, privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 la nivelul județului Mureș

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mureș,

Având în vedere adresa nr. 2417/26.10.2020 a Direcției de Sănătate Publică a județului Mureș, prin care transmite incidența cumulată a cazurilor de infecție cu virusul SARS-Cov-2, pe ultimele 14 zile, de la nivelul județului Mureș și prevederile HG nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, modificată și completată ulterior, ale H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea centrelor operative pentru situații de urgență, precum și ale art. 3 din Regulamentul privind structura organizatorică, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Mureș, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 231, din 4 septembrie 2015, adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Începând cu data de 27 octombrie 2020 vor fi puse în aplicare măsurile stabilite prin H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin raportare la rata de incidență cumulată a fiecărei localități, potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, anexă care va fi actualizată în funcție de evoluția ratei de incidență la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Art. 2 De aducerea prezentei hotărâri la cunoștința membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență răspunde Serviciul de monitorizare a instituțiilor publice și situații de urgență din cadrul Instituției Prefectului - județul Mureș.

Președinte Comitet Județean pentru Situații de Urgență Mureș

Prefect, CRISTINA-MARA TOGĂNEL

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere modificarea ratei de incidență a cazurilor de coronavirus, în ultimele 14 zile, în localitățile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mureș a adoptat luni, 26 octombrie 2020, Hotărârea nr. 36 și Hotărârea nr. 37.

Modificările ratei de incidență, așa cum au fost transmise de către Direcția de Sănătate Publică Mureș, vizează trecerea localităților Cuci și Voivodeni în categoria de peste 3/1.000 locuitori, în ultimele 14 zile, și a localităților Breaza, Ceuașu de Câmpie, Gornești, Gurghiu, Suseni, Tăureni, Vătava, Târnăveni, Daneș, Iclănzel, Stânceni, Brâncovenești, Gănești și Sânpaul în categoria de inci-dență de peste 1,5/1.000 locuitori și până la 3/1.000 locuitori.

Hotărârile CJSU pot fi consultate pe site-ul oficial al Instituției Prefectului, la adresa: https://ms.prefectura.mai.gov.ro/coronavirus/

 

Lasă un comentariu