EXCELENȚEI SALE KLAUS WERNER IOHANNIS, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Distribuie pe:

Domnule Președinte,

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a aprobat (la 3 noiembrie - n.n.), cu o largă majoritate, Legea  prin care ziua de 4 iunie este declarată Ziua Tratatului de la Trianon. Prin acest act legislativ solemn, Parlamentul României consfințește recunoașterea importanței istorice a Tratatului de Pace semnat la Trianon, în ziua de 4 iunie 1920, care a marcat recunoașterea juridică internațională a Unirii Transilvaniei cu Patria Mumă, România, înfăptuită la 1 Decembrie 1918.

Având în vedere prevederile Constituției României, textul acestei legi vă va fi înaintat spre promulgare, urmând ca, după publicarea în Monitorul Oficial, să intre în vigoare. Cunoaștem, desigur, faptul că, anterior, dumneavoastră, domnule președinte, ați transmis această lege spre examinare Legislativului, dar, în egală măsură, cunoaștem că obiecțiile pe care le-ați formulat au fost respinse, după ce au fost examinate în comisiile de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, de aici decurgând și temeiul juridic al votului din Camera Deputaților.

În aceste împrejurări, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, asociația profesională a publiciștilor și jurnaliștilor din România și din comunitățile românești de peste hotare, se face purtător al numeroaselor mesaje primite din partea unor entități și personalități reprezentative ale mediului politic, academic, științific și cultural, și vă cere să promulgați cu celeritate Legea privind celebrarea Tratatului de la Trianon.

Vă transmitem cererea de a promulga legea înainte de a se scurge termenul de 10 zile prevăzut în Constituție, având în vedere faptul că, în această perioadă, la nivel central și local, se află în curs de elaborare proiectele manifestărilor culturale și educative consacrate Marii Noastre Sărbători Naționale de la 1 Decembrie, în marja cărora se regăsesc, în mod firesc și necesar, cele referitoare la importanța istorică și semnificațiile actuale ale Tratatului de la Trianon.

Noi, membrii UZPR, ziariști care ne desfășurăm activitatea în România sau peste hotare, suntem pe deplin conștienți de faptul că există anumite cercuri de interese

și de influență care insistă ca Legea Zilei Tratatului de la Trianon, să nu fie promulgată și chiar întreprind demersuri insistente în acest scop. La fel de bine, suntem conștienți de faptul că, din păcate, asemenea demersuri sunt sprijinite de către unele formațiuni politice sau din societatea civilă, cărora le-ar conveni ca dumneavoastră, domnule președinte, să amânați, poate chiar sine die, promulgarea legii adoptate. Aceasta fiind singura soluție, dat fiind faptul că Legea Fundamentală a Țării nu vă mai îngăduie să o retrimiteți Parlamentului sau Curții Constituționale și, pe cale de consecință, vă obligă să o promulgați.

Având în vedere toate aceste motive, vă solicităm, domnule președinte Klaus Iohannis, să promulgați cât mai curând Legea Zilei Tratatului de la Trianon, act de voință și de conștiință, pentru care vă asigurăm că veți avea respectul deosebit și deplina susținere a tuturor celor care se identifică, în mod irevocabil, cu marile opțiuni și aspirații ale României Europene.

 

Lasă un comentariu