COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MUREȘ - HOTĂRÂREA NR. 46 DIN 6 NOIEMBRIE 2020 PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI DE LIMITARE ȘI PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI SARS-COV-2 LA NIVELUL JUDEȚULUI MUREȘ

Distribuie pe:

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mureș, Având în vedere adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Mureș nr. 2779/05.11.2020 prin care transmite incidența cumulată a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2, pe ultimele 14 zile, de la nivelul județului Mureș și prevederile HG nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

În temeiul prevederilor OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuțiile funcționarea și dotarea centrelor operative pentru situații de urgență, precum și ale art. 3 din Regulamentul privind structura organizatorică, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 231 din 4 septembrie 2015, adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Începând cu data de 7 noiembrie 2020, vor fi puse în aplicare măsurile stabilite prin HG nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin raportare la rata de incidență cumulată a fiecărei localități, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, anexă care va fi actualizată în funcție de evoluția ratei de incidență la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Art. 2 De aducerea prezentei hotărâri la cunoștința membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență răspunde Serviciul de monitorizare a instituțiilor publice și situații de urgență din cadrul Instituției Prefectului - Județul Mureș.

Lasă un comentariu