POPRIRILE REŢINUTE DIN PENSII ÎN LUNA NOIEMBRIE VOR FI RETURNATE ÎN DECEMBRIE!

Distribuie pe:

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) informează că sumele poprite de organele fiscale din pensii vor fi returnate luna viitoare, odată cu plata veniturilor pensionarilor.

“Potrivit prevederilor OUG nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, executarea silită prin înfiinţarea popririi a creanţelor bugetare, în baza titlurilor executorii emise de organul fiscal central, organele fiscale locale şi casele teritoriale de pensii rămâne suspendată sau nu începe până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv.

Sunt avute în vedere popririle dispuse în baza titlurilor executorii emise de către organul fiscal central, în vederea executării silite a creanţelor datorate bugetului general consolidat; organele fiscale locale, în vederea executării silite a creanţelor datorate bugetelor locale; casele teritoriale de pensii, în vederea recuperării creanţelor bugetare reprezentând debite provenite din prestaţii de asigurări sociale sau alte drepturi prevăzute de legi speciale pentru care s-a luat măsura recuperării prin reţinere (compensare); executorii judecătoreşti, pentru recuperarea creanţelor comerciale, inclusiv cele aferente contractelor de credit bancar investite cu formulă executorie”, precizează CNPP, într-un comunicat de presă.

CNPP explică faptul că Ordonanţa 181/2020 a fost publicată în data de 26 octombrie, dată la care o parte dintre sumele pentru noiembrie erau deja calculate şi comunicate la plată, însă sumele reţinute în luna noiembrie vor fi restituite odată cu plata drepturilor aferente lunii decembrie 2020.

Important! Pentru aplicarea acestei măsuri nu este nevoie de cerere din partea beneficiarilor pensionari. (L.P.)

Lasă un comentariu