FILONUL DE AUR VIU AL ROMÂNIEI

Distribuie pe:

Niciodată nu am făcut politică, drept urmare, nu am fost înscrisă în vreun partid. Am stat deoparte, considerând că, “politichia” e o treabă grea, că este pentru oamenii bine pregătiţi, competenţi şi dispuşi să lupte pentru pacea, prosperitatea, libertatea, suveranitatea, cultura şi educaţia poporului, dar şi să accepte compromisuri.

Nu am făcut politică, însă, m-am revoltat în versurile mele, am strigat de fiecare dată când am văzut cum sunt încălcate toate cele enumerate mai sus. Asemenea majorităţii românilor, îmi pierdusem speranţa că mai poate cineva sau ceva să facă schimbări, să deconspire mizerii, să-şi aplece atenţia spre omul simplu, spre ţăran, spre bătrâni, familie, copii, spre tradiţii şi obiceiuri.

Când tocmai credeam că satul românesc pierde lupta, speranţa şi credinţa mi-au fost reaprinse:

Se născuse AUR, care, asemeni Pruncului născut să salveze lumea, s-a născut să salveze România de la dezastru. Am citit programul, am studiat tot ce prevede regulamentul, i-am urmărit în timp, cum străbat ţara şi lumea, dând pe faţă escrocherii, trădări, înşelătorii, vânzări ilicite, afaceri murdare şi altele. Şi tot nu am fost convinsă, căci, după atâtea promisiuni făcute, timp de 30 de ani, românii nu mai au încredere în nimeni. Am pus cap la cap totul, i-am observat în continuare şi, în momentul în care l-am văzut pe George Simion, alături de Călin Georgescu, am decis să îmi pun nădejdea în AUR!

Ei, membrii AUR, sunt cei pe care-i aşteptam cu toţii să mişte ceva, să schimbe direcţia, să deschidă ferestrele binelui în patria noastră.

Ei, membrii AUR, sunt aceia care au reaprins flacăra dreptăţii, au trezit minţile adormite, au readus în faţă adevăratele valori, au repus pe locul binemeritat, în programul lor, familia, educaţia, cultura.

Ei, plini de entuziasm şi bucurie, au dat posibilitatea omului simplu să se simtă din nou OM.

Ei nu au căutat la faţa omului, la poziţia lui socială, la averi, la statut social, la diplome, ci au privit înlăuntrul fiinţei omeneşti, alegând cu înţelepciune simplitatea, sinceritatea, omenia.

Ei, aurul României de azi, sunt dispuşi să moară pentru idealurile lor, pentru tot ce înseamnă dragoste de neam şi ţară.

Dacă mai există vreo posibilitate ca lucrurile strâmbe ce se petrec acum să se îndrepte, această posibilitate se numeşte AUR!

Nu vreau să vă conving de nimic, convingeţi-vă singuri, cel mai simplu, citind cu atenţie statutul şi doctrina AUR. Pe mine m-au impresionat în mod deosebit cei “patru piloni” pe care se sprijină: Familia, Patria, Credinţa, Libertatea.

Iată câteva din alineatele Programului AUR, care m-au făcut să fiu simpatizant, cu intenţia de a deveni membru:

“Existăm în baza unei nestrămutate credinţe în potenţialul românesc - potenţial economic, politic, cultural, internaţional.”

“Toţi ne dorim să redăm României demnitatea pe scena internaţională şi, mai ales, în Europa.”

“Unionismul nu e doar despre reunirea Republicii Moldova cu România. E despre unitate ca spirit al generaţiei noastre. Unitate între oameni, sate, oraşe, regiuni, unitate între români, oriunde ar fi ei. Reîntregirea paşnică şi democratică a ţării nu poate reuşi decât în parametrii acestei unităţi naţionale.”

 “De la comunităţile istorice de români, diaspora vorbitoare de limba română şi până la minorităţile naţionale care trăiesc pe teritoriul României şi al Republicii Moldova, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Fiecare cetăţean al României şi al Republicii Moldova contează. Doar ridicându-ne unii pe alţii putem, împreună, să ridicăm o ţară!”

“Doar uniţi, putem construi o ţară mai bună pentru cei ce urmează. Unionismul începe cu înţelegerea şi respectul pe care ni le acordăm unul altuia, indiferent de opinii politice sau religioase, şi continuă cu o mult mai strânsă cooperare la nivel regional. Moldoveni, ardeleni, olteni, munteni, bănăţeni - suntem toţi români şi europeni. Reîntregirea paşnică şi democratică a ţării nu poate reuşi decât în parametrii acestei unităţi naţionale de gândire şi simţire.”

Astăzi s-au împărţit pliante. Este suficient să citim cele 9 alineate de pe spatele pliantelor, pentru a ne convinge că scopul partidului este unul măreţ. Ei nu au venit să ne cumpere, să ne ofere făină, ulei, zahăr, mici sau bere, ci au venit să ne aducă speranţă. Iată, de ce, cred că AUR are toate atuurile pentru a merita din plin votul cetăţenilor cinstiţi şi încrezători în viitorul României.

Biruinţă şi succes deplin, oameni frumoşi şi temerari!

 

Lasă un comentariu