DESCOPERIREA, CERCETAREA ȘI... EUROPA

Distribuie pe:

* “În cele 2 milenii care au trecut, Europa și zonele influențate cultural sau reorganizate de ea s-au hrănit direct ori indirect din biblie, fie predicând-o, fie combătând-o și astfel cultura moleculară a lumii e de neconceput în afara creștinismului”.

Victor Kernbach (1923-1995), scriitor român de science fiction și specialist în mitologie, autor al unor lucrări din acest domeniu, între care se remarcă Dicționarul de mitologie generală. În anul 1942 se înscrie la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București. O întrerupe pentru 2 ani pentru a pleca pe front. Revine în 1946 și obține licența în litere

și filosofie, continuând în paralel activitatea jurnalistică.

***

* “În decursul anilor de cercetare științifică, am fost întărit de una din cele mai mari opere ale creației și de gândul ce-l întăreau în mine adevărurile nepieritoare ale credinței creștine”. (Cuvinte rostite în fața Academiei franceze).

Urbain Le Verrier (1811-1877), ilustru astronom și matematician specializat în mecanica cerească, este fondatorul meteorologiei din Franța și a lucrat 35 de ani la tabelele planetelor. Inginer de tutun și mai târziu profesor de astronomie și geodezie. Observând anomaliile mișcării planetei Uranus, a descoperit prin calcule planeta Neptun, fiind pentru prima dată acest gen de descoperire și nu prin observare directă. Pentru aceste descoperiri, Le Verrier va culege toate onorurile acelor timpuri. A fost membru al carierei politice a Canalului Mânecii, apoi senator și consilier general. De la 1854-1870 este director al Observatorului din Paris.

***

* “Cea mai mare descoperire a vieții mele este că l-am găsit pe mântuitorul Iisus Hristos”.

Sir James Young Simpson (1811-1870), obstretician scoțian și o figură importantă în istoria medicinei. A întemeiat ca știință ginecologia. A descoperit proprietățile anestezice ale cloroformului și a introdus cu succes practica anesteziei la naștere. La vârsta de 28 de ani a fost numit la Catedra de Medicină și Urbanism de la Universitatea din Edingurgh. A îmbunătățit design-obstretica forceps care la această zi sunt cunoscute în cercurile obstreticale ca “Forceps Simpson”. A fost un avocat foarte timpuriu al utilizării “Moașelor” în mediul spitalicesc. A fost înmormântat în cimitirul din Edinburgh, fiind condus pe drumul veșniciei de peste 1.700 de colegi și oameni de afaceri și peste 100 de mii de cetățeni.

P.S. Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, Psalmul 50. vers. 8-14: “Dumnezeul meu! Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți;/ spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.// Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele smerite.// Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le./ Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.// Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.// Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește.// Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce”.

 

Lasă un comentariu