POR 2014-2020 A FOST APROBAT CORRIGENDUMUL NR. 2 LA GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)

POR este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020, implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), în calitate de Autoritate de Management.

Zilele trecute, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a publicat, Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/

Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Corrigendumul a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 4078 din 11.11.2020 și este publicat pe site-ul www.inforegio.ro. Modificările din cadrul ghidului specific se regăsesc și în documentul Sinteză modificări corrigendum 2 ghid 9.1 din 2020, a precizat, într-un Comunicat de presă, Serviciul Comunicare al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Lasă un comentariu