BASARABIE IUBITĂ...

La 21 noiembrie 1917 (4 decembrie stil nou), a avut loc ședința de deschidere a Sfatului Țării - organ reprezentativ al populației din fosta Basarabie țaristă.

La prima ședință a fost ales, președinte al Sfatului Țării, Ion Constantin Inculeț (1884-1940). Acest om politic român, președintele Sfatului Țării, al Republicii Democratice Moldovenești, a fost ministru și membru titular (din 1918) al Academiei Române.

În decursul existenței sale, Sfatul Țării s-a întrunit în două sesiuni (cu 83 de ședințe plenare și două ședințe particulare). Prima sesiune, pregătită de Biroul de organizare al Sfatului Țării, s-a desfășurat în perioada 21 noiembrie 1917 - 28 mai 1918, iar cea de-a doua sesiune a fost convocată prin Înalt Decret Regal, ținându-și lucrările între 25-27 noiembrie 1918.

Ruptă de la Patria-mamă, în 1812, Basarabia și adevăratul ei trecut istoric au fost un subiect tabu pentru românii dintre Prut și Nistru, ba chiar și pentru cei de peste Prut. Dar, în ultimii treizeci de ani, această ramură răsăriteană a românismului, supusă, decenii la rând, unei diabolice politici de deznaționalizare, a început să dea incontestabile semne de viață. Odată cu intensificarea procesului de prăbușire a totalitarismului comunist, tot mai mare devine interesul față de adevărata noastră istorie, față de tot ce a fost ținut sub șapte lacăte și acoperit cu vălul minciunii. În acest sens, anii 1917-1918 constituie, în istoria românilor cuprinși în spațiul dintre Prut și Nistru, punctul culminant al tuturor frământărilor și aspirațiilor spre descătușarea lor spirituală și spre libertate.

Unirea Basarabiei cu Patria-mamă, prin Actul de la 27 martie 1918, s-a înscris cu litere de aur în istoria românilor. Acest act a pus capăt unei mari nedreptăți istorice, ce a pornit de la 1812, anul cotropirii Basarabiei de către Rusia țaristă. Acest eveniment crucial din istoria românilor nu s-a produs pe loc gol. El a fost pregătit de personalități remarcabile ale neamului, din generațiile precedente, precum și cu ajutorul “Sfatului Țării”.

Foto: “Sfatul Țării” din Chișinău

“Libertatea Cuvântului” - www.lyberti.com

 

Lasă un comentariu