- ADEVĂRATA... UNIRE -

Distribuie pe:

Motto: “Adunarea Națională a Tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți, la Alba Iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918, decretează unirea acestor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii, cu România”.

Articolul 1 al Hotărârii Adunării Naționale de la Alba Iulia

* “Hai să dăm mână cu mână /Cei cu inima Română. /Să-nvârtim hora frăției /Pe pământul României. Unde-i unul nu-i putere /La nevoi și la durere, /Unde-s doi puterea crește / și dușmanul nu sporește. Vrem să fim liberi cu adevărat, vrem ca toată suflarea românească să viețuiască într-un singur stat... «să ne unim într-un popor mare», înaintea căruia să fie deschise toate căile ce duc spre «progres și fericire». Când un «neam întreg» gândește un singur gând și inimile a milioane de oameni palpită de o singură emoție - oare, este putere omenească care să poată să-i stea împotrivă? Chiar de-ar fi o astfel de putere vrăjmășească, înaintea voinței suverane a «milioane de suflete înfrățite» într-un cuget și-o simțire «trebuie să i se închine»“.

Vasile Alecsandri (1821-1890), scriitor, poet, om politic, patriot demn

***

* România toată, această mare familie de frați, nu poate fi fericită, nu poate fi tare și puternică decât numai prin “Unire”. Prin “Unire” numai vom alcătui un “stat mare și puternic”, care nu are a se teme de nici o putere străină și care să fie considerat între celelalte staturi libere. Toți românii care nu vor a participa la mărețul edificiu al unirii și aleargă numai după profitul lor, sunt lași, nedemni, imorali și demni de dispreț în fața națiunii române

Aricescu Constantin (1823-1886), istoric, scriitor, publicist, patriot demn

***

* Frați români! - Suntem cu toții în același car, care este “Carul patriei” și trebuie să ne silim să-l ducem în așa fel, încât să nu cadă în prăpastia pe care alții au căutat-o de mult, și-o mai caută și acum. Patria noastră, printr-o soartă de toată jalea, a fost menită, din cea mai bătrână vechime, să fie teatrul năvălirilor războaielor străinilor. Pentru aceasta, noi “trebuie să fim uniți, între satele și orașele noastre trebuie să fie pace, între gubernanți înțelegere, iar patriotismul să fie mai presus de orice altă considerațiune”. “Unire și Unire”! Inima poporului nu înșeală niciodată. “Să ascultăm, fraților, inima poporului nostru”; să ascultăm glasul și interesul nației noastre care strigă neîncetat: “Unire și Unire!” Această “Unire” o dorim nu pentru ca să lovim drepturile și să amenințăm pacea altora, ci numai pentru a asigura “drepturile și pacea noastră”.

Mihail Kogălniceanu (1817-1891), Ministru de interne, externe, plenipotențiar, om politic, istoric, scriitor, publicist, orator, patriot demn

* “Este timpul să ne întindem mâna unul altuia și să conlucrăm împreună cu toate puterile noastre pentru regenerația patriei noastre comune” (Adresa Comitetului Central al Unirii, 1858 martie 23).

***

* “Tăria și puterea unui popor, baza sa, politica sa cumpănită, prezentul și viitorul său zac în Unitatea Națională”

George Barițiu (1812-1893), istoric, publicist, întemeietorul presei în Transilvania, deputat în Dieta din Transilvania

P.S. “Frați români”! Zilele “Unirii Principatelor Române”, ca și celelalte “Uniri”, sunt zile mărețe în care trebuie să fim fericiți pentru ceea ce au făcut înaintașii noștri. Azi, ar trebui să vorbim cu responsabilitate de “Dez-Unire”: Suntem fără parte din Basarabia, Bucovina, Insula Șerpilor, Caliacra, Durostorum, Herța. Mai grav, este faptul că: “Noi, românii, suntem divizați în clase politice, sociale, economice”; că între noi sunt trădători ai neamului; că cei de altădată doresc să ne mai umilească în viitor, prin lăcomia lor, dar și “Iudele de cozi de topor Români”. Vorbesc unii de conciliere între popoare și bine fac, dar ca ea să înceapă trebuie să-și asume crimele și atrocitățile făcute asupra neamului românesc, să-și ceară iertare în fața lumii... și apoi vom accepta a pune pe “Luceafărul românesc”, pe aceeași scară cu “Criminalii” care au vrut și vor sângele românesc. Până atunci.. “Iarba rea din holde piară, piară dușmanii din țară, între noi să nu mai fie , decât flori și armonie”. (n. a.)

- Iisus Hristos (1-33): “Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc”.

Lasă un comentariu