CULTURA ÎN TIMPUL PANDEMIEI: SIMPOZIONUL NAȚIONAL “INTERFERENȚE LITERARE ROMÂNO-MAGHIARE”, EDIȚIA A III-A, ONLINE (I)

Distribuie pe:

Ziua de joi, 19 noiembrie 2020, a marcat prima zi a Simpozionului Național “Interferențe literare româno-maghiare”, ediția a III-a, organizat de Societatea Scriitorilor Mureșeni, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România (USR) - Filiala Târgu-Mureș și Primăria Municipiului Târgu-Mureș. Prestigiosul eveniment s-a desfășurat într-un mod deosebit, în mediul online, din cauza evoluției situației epidemiologice Covid-19. Principalul demers al acestei ediții s-a dovedit a fi: definirea menirii culturii, în condițiile nefavorabile actuale, și întărirea tradiției recente, reprezentate de acest simpozion, prin inițierea unor dialoguri literare, cu scopul armonizării relațiilor între comunitățile etnice care conviețuiesc în Transilvania.

După o scurtă alocuțiune a scriitorului Eugeniu Nistor, președintele proiectului cultural și moderatorul manifestării, acesta a dat cuvântul președintelui Filialei Târgu-Mureș a USR, poetul și publicistul Markó Béla, care a vorbit în concordanță cu esența întrunirii, exprimându-și dezacordul față de celebra maximă Inter arma silent musae (în traducere: “În vreme de război muzele tac”), accentuând că acum este timpul să inversăm sensul acestui proverb, deoarece “muzele au puterea de a sublima armele”, comunitatea având nevoie de continuitate culturală și de implicarea activă a scriitorilor, a poeților și traducătorilor în realizarea acesteia, indiferent de etnia lor aparținătoare.

Importanța incontestabilă a evenimentului în privința transpunerii tematicii coabitării în plan artistic se observă și prin faptul că acesta a avut loc în condințiile în care întâlnirile față în față sunt practic imposibile. Deși a venit cu diverse provocări pe linia actualității culturale, simpozionul, desfășurat online, a deschis și noi orizonturi, noi interferențe între diferite regiuni scriitoricești, între filiale ale Uniunii Scriitorilor din România. Astfel, printr-o intervenție telefonică, și-a transmis salutul Aurel Maria Baros, președintele filialei proză din București și secretar general de redacție al revistei “Luceafărul de dimineață”, care a definit conceptul-cheie de interferență ca “interacțiuni într-o arie comună”, și “catalizator” al coabitării dinamice dintre culturile din inimia Ardealului.

Cu posibilitatea realizării unor conexiuni nemărginite, din punct de vedere geografic, oferite de noua tehnologie, s-a adresat audienței poetul și traducătorul Gheorghe Vințan, oferind o scurtă inițiere în tainele traducerii și creației literare în limba spaniolă.

Unul dintre invitații speciali ai acestei ediții, a fost prof. univ. Adrian Lesenciuc, redactorul-șef al revistei “Libris”, președintele Filialei Brașov a USR, acesta conectându-se în direct din orașul tiparnițelor lui Honterus și Coresi. Mesajele cele mai notabile din discursul său au fost centrate pe tema dimensiunilor dialogului intercultural din satul românesc. Găsindu-și sursa inspiratoare în meleagurile natale, un sat multietnic din Bucovina, care funcționează și astăzi în spirit comun, și fiind un adept al subiectului, și-a continuat cercetările în teza sa de doctorat, în care a analizat dialogul în așezări multiculturale din județul Brașov și Suceava, sate în care se aplică spiritul dialogului, firescului și bunului-simț de către localnici care, la rândul lor, sunt și “creatori în propria lor cultură”.

Conferința a cuprins și discursul poetului și eseistului Constantin Nicușan, redactor al revistei de filosofie și literatură “Târnava”, care a vorbit despre fenomenul multiculturalismului, în ansamblul său, văzut ca o “valoare europeană” și o “dimensiune a democrației”, prin pluralism și luarea de atitudine față de minorități. În discursul său, vorbitorul a pledat pentru principiul egalității și a respectului reciproc, prin afirmația Toți egali, toți diferiți - subliniind “universalitatea modelului literar al locului nostru”, constând din cunoaștere, atitudine multietnică deschisă, conștientizarea valorilor, accentuând și importanța promovării studiilor comparatiste în literatură.

Continuând Simpozionul pe linie lirică, poetul Vasile Moldovan a încântat audiența prin lecturarea a două poezii sensibile: “O povară de gânduri” și “Mânjii tineri”. Membru al Filialei Târgu-Mureș și redactorul revistei “Látó”, poetul și eseistul Demény Péter a recitat versuri în maghiară.

Poetul și traducătorul, Kocsis Francisco, premiat în cadrul edițiilor anterioare, a fost prezent în mod indirect, printr-un interviu făcut de el cu Markó Béla, publicat în volumul său “Urme pe zăpada memoriei” și prezentat, în cadrul conferinței, de moderatorul și organizatorul evenimentului, lectorul univ. dr. Eugeniu Nistor. Momentul de vârf al primei zile a Simpozionului l-a constituit decernarea diplomelor de excelență pentru unele personalități ale vieții literare ardelenești, cu performanțe recunoscute în domeniu.

Lasă un comentariu