A FOST FINALIZATĂ RESTAURAREA STATUILOR DE PE FAȚADA PRINCIPALĂ A MUZEULUI DE ȘTIINȚELE NATURII

Distribuie pe:

Județul Mureș este Beneficiar al proiectului „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Târgu Mureș”, proiectul fiind finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Autoritatea de Management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), iar Organismul Intermediar fiind Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Componenta de execuție a lucrărilor de reabilitare, include printre altele și restaurarea a două statui (Țesătoarea și Torcătoarea) și a unui grup statuar având 5 componente (Regele, Dreptatea, Chibzuința, Hărnicia și Alegoria industriei), toate situate pe fațada principală a clădirii.

Restaurarea acestora a durat 7 luni si a fost efectuată de d-l Postelnicu Traian, expert atestat în domeniul conservare-restaurare metale.

În data de 3 noiembrie 2020 toate cele 7 componente au fost transportate pe amplasament, montarea la locul inițial fiind efectuată  în perioada 3 - 4 noiembrie 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 11.273.740,86 lei, din care 9.201.073,17 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectului a început în data de 29.05.2017, data finalizării acestuia fiind 27.03.2022, cod SMIS 116375.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea importanței turismului, reabilitarea monumentelor istorice fiind elemente care potențează acest factor și sprijină dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru dezvoltarea durabilă a județului.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în reabilitarea monumentului istoric în care își desfășoară activitatea Muzeul de Științele Naturii, valorificarea durabilă a acestuia prin promovarea potențialului turistic și educativ și implicit creșterea numărului de vizitatori cu 6%. 

Date de contact beneficiar:  Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr.1, Tel.: 0265-263211, fax: 0265-268718, email: cjmures@cjmures.ro

p. PREŞEDINTE

Szász Zoltán Tibor

ADMINISTRATOR PUBLIC

 

https://www.cuvantul-liber.ro//uploads/pdf/Muzeu.pdf

 

 

Lasă un comentariu