MĂSURI ȘI ACȚIUNI OBLIGATORII PRIVIND DESFĂȘURAREA PROCESULUI ELECTORAL AL ALEGERILOR PENTRU SENAT ȘI CAMERA DEPUTAȚILOR DIN 6 DECEMBRIE 2020

Distribuie pe:

În vederea desfășurării în bune condiții a procesului electoral de duminică, 6 decembrie 2020, pentru alegerile generale pentru Senat și Camera Deputaților, au fost luate următoarele măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2, la nivelul județului Mureș, impuse de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș nr. 51 din 16 noiembrie 2020:

* Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către participanții la procesul electoral (pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot);

* Asigurarea distanțării fizice de minimum 1 metru între participanții la procesul electoral;

* Dezinfecția periodic și după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanților la procesul electoral

* Dezinfecția sediilor secțiilor de votare, în conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;

* Amplasarea în sediul secției de votare și în localul de vot, a flacoanelor cu soluție dezinfectantă, pe bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum și a recipientelor unde se vor arunca măștile și mănușile folosite;

* Asigurarea personalului tehnic care va măsura temperatura participanților la procesul electoral, la intrarea în sediul secției de votare și care va îndruma alegătorii către localul de vot, respectiv către ieșirea din sediul secției de votare, astfel încât aceștia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acestuia;

* Asigurarea termometrelor noncontact și a materialelor de protecție sanitară, precum și a materialelor dezinfectante pentru secțiile de votare;

Alte prevederi:

* Președintele Biroului Electoral al secției de votare sau locțiitorul acestuia, după caz, se va asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, exceptând alegătorii, nu va fi mai mare de 15;

* Accesul în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 alegători și să se respecte distanțarea de minimum 1 metru între persoane; alegătorii sunt obligați să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secției de votare și localul de vot și la ieșirea din acestea;

* Alegătorul va fi instruit să poziționeze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal - SIMPV; dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură, după care își va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluții dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănușile;

* În vederea identificării de către operatorul de calculator și de către membrii biroului electoral al secției de votare, alegătorul va fi instruit să își îndepărteze, pentru scurt timp, masca spre a fi identificat, la o distanță de minimum 1,5 m față de operatorul de calculator și membrii biroului electoral al secției de votare; după identificare, alegătorul își va repoziționa masca, acoperind nasul și gura;

* Alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul biroului electoral al secției de votare, care îi va prelua semnătura în lista electorală, și va poziționa actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau banca respectivă, astfel încât atingerea acestuia de către membrii biroului electoral al secției de votare să nu fie necesară;

* Se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secției de votare, în timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea “VOTAT”. Pe cât posibil, buletinele de vot, ștampila cu mențiunea “VOTAT” și pixurile ce vor fi utilizate de către alegători, pentru semnare, vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secției de votare, sub supravegherea și la indicația acestora;

* După exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub supravegherea membrilor biroului electoral al secției de votare, timbrul autocolant ori ștampila cu mențiunea “VOTAT”, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate;

* În ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanților, din alte cauze decât COVID-19, la unitățile sanitare non-COVID, la unitățile medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă;

* Echipa care transportă urna specială se va deplasa la unitățile sanitare COVID-19 și la adresele persoanelor izolate și carantinate, numai după ce a asigurat exercitarea dreptului de vot de către categoriile de alegători ce solicită;

* Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială trebuie să poarte mască și mănuși ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o soluție dezinfectantă pe bază de alcool, la părăsirea fiecărei incinte;

* Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială nu vor intra în locuința în care se află alegătorul și vor realiza toate formalitățile la intrarea în aceasta, asigurând o distanță de minimum 1 metru față de alegător;

* În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (1) punctul 23 din anexa nr. 2 atașată H.G.R. nr.967/12.11.2020, alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale și celelalte persoane prezente în incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul își va dezinfecta mâinile înainte de preluarea buletinelor de vot și a ștampilei, cu mențiunea “VOTAT”, își va înlătura, pentru scurt timp, masca spre a fi identificat și își va repoziționa masca, acoperind nasul și gura. Alegătorul va semna în lista electorală, utilizând, ori de câte ori este posibil, pixul personal. ștampila cu mențiunea “VOTAT” și, dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se dezinfectează după votare de către unul dintre membrii echipei care transportă urna specială, prin pulverizare/ștergere cu soluție dezinfectantă sau prin ștergere cu șervețele/lavete impregnate cu dezinfectant pe bază de alcool;

* În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (1) punctul 24 din anexa nr. 2 atașată H.G.R. nr.967/12.11.2020, în cazul persoanelor internate în unități sanitare, votul cu urna specială va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protecție pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secției respective. Toate materialele de protecție utilizate vor fi introduse într-un sac dedicat;

* Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, operatorii de calculator și persoanele acreditate vor purta mască și mănuși, pe tot parcursul numărării voturilor, și vor menține o distanță de minimum 1 metru față de celelalte persoane;

* Numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, pe durata numărării voturilor, nu poate fi mai mare de 20.

 

Lasă un comentariu