REGHINUL CULTURAL STUDII ȘI ARTICOLE XIII

Distribuie pe:

Orice apariție editorială este un moment de bucurie, un eveniment major din punct de vedere cultural. Avem în fața ochilor noștri sufletești o carte frumoasă, interesantă, atractivă, care aduce un plus în tot ceea ce înseamnă cunoașterea aspectelor culturale referitoare la zona Reghinului și a împrejurimilor sale. Avem bucuria lecturii unui volum impresionant, care este rodul muncii și cercetărilor asidue a mai multor oameni care sunt dedicați muncii de arhivă, a muncii de cercetare, pentru a evidenția adevărul istoric, de a-l scoate la lumină și de a-l pune la îndemâna tuturor.

Reprezintă o mare bucurie apariția cărții REGHINUL CULTURAL Studii și Articole, volumul XIII, care vine în continuarea celorlalte volume apărute în această serie care, începând din anul 1982, când a apărut primul volum, și până în prezent, contribuie din plin la dezvoltarea culturii reghinene și nu numai, ele având menirea de a evidenția istoria, tradiția, spiritualitatea, folclorul din această parte de țară.

Reghinul, “orașul lui Petru Maior”, cum odinioară îl denumea atât de frumos marele cărturar Vasile Netea, s-a impus de-a lungul timpului prin figurile reprezentative pe care le-a dat societății românești. Reghinul are elita sa, care e formată din oameni din toate mediile sociale, personalități ale căror nume sunt asociate unor realizări remarcabile.

Volumul REGHINUL CULTURAL Studii și Articole XIII, editat de Biblioteca Municipală “Petru Maior” Reghin și coordonat de managerul acestei instituții, prof. dr. Florin Bengean, cuprinde o serie de studii și articole extrem de valoroase și bazate pe o cercetare extrem de laborioasă. Este un volum amplu, masiv, plin de informații, care au menirea de a reliefa diferite aspecte din trecutul istoric mai îndepărtat sau mai apropiat al Reghinului și al împrejurimilor.

Această carte reprezintă o lucrare fundamentală, o lucrare extrem de importantă pentru istoriografia românească contemporană, care scoate la lumină o serie de fapte și lucruri necunoscute până acum. Aducem cuvânt de felicitare și de mulțumire tuturor celor care au publicat studii, lucrări, articole, eseuri în acest volum, precum și tuturor celor care au trudit pentru ca această carte să vadă lumina tiparului, pentru că o astfel de carte nu se face ușor, apariția ei necesită o muncă asiduă, constantă și mai ales să fie făcută cu suflet.

Volumul REGHINUL CULTURAL Studii și Articole XIII însumează lucrări ale mai multor colaboratori ai noștri: profesori, preoți, filologi, ziariști, istorici, arhiviști, cercetători, muzeografi, bibliotecari, juriști etc., cărora le mulțumim pentru colaborarea rodnică, precum și pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă în elaborarea materialelor cuprinse în paginile acestui volum.

Cartea aceasta, care reunește mai multe studii științifice, unele dintre ele fiind susținute la diferite manifestări cu caracter cultural: conferințe, simpozioane, colocvii etc., cuprinde istorie, tradiție, folclor, cultură, spiritualitate, atât din vremuri istorice, cât și din contemporaneitate. Lucrarea aceasta este și o cronică a unor evenimente din trecut, precum și a unora de azi.

Acest volum reprezintă și un frumos prinos de cinstire și recunoștință adus trecutului acestei zone, precum și iluștrilor înaintași. A cinsti trecutul istoric plin de fapte memorabile este un lucru deosebit. A-i cinsti pe iluștrii înaintași e un lucru normal și firesc. Reghinul își prețuiește istoria sa, îi cinstește pe iluștrii săi înaintași, îi cinstește pe toți aceia care s-au născut pe aceste meleaguri, apoi, prin activitatea lor rodnică, au făcut mare cinste și onoare locurilor natale.

Prin personalitățile de marcă pe care le-a dat de-a lungul timpului, precum și prin istoria, cultura, tradiția și spiritualitatea sa, Reghinul reprezintă un punct de reper pentru spațiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc. Reghinul este acel loc binecuvântat, un loc unde se îmbină armonios frumusețea locurilor cu hărnicia și bunătatea oamenilor, atât a celor din trecut, cât și a celor de azi.

 

Lasă un comentariu