URMAȘII CADRELOR MEDICALE UCISE DE COVID-19 VOR FI CONSILIAȚI PENTRU A-ȘI OBȚINE DREPTURILE CUVENITE!

Distribuie pe:

Colegiul Medicilor din România a decis să vină în sprijinul urmașilor personalului medical care a murit în urma complicațiilor cauzate de infectarea cu noul coronavirus, după ce au fost identificate situații în care aceștia nu cunoșteau că beneficiază de anumite drepturi sau au întâmpinat dificultăți în dobândirea lor.

“Ca urmare a identificării unor situații concrete în care beneficiari ai drepturilor prevăzute de Legea nr. 56/2020, urmașii personalului medical fie nu cunoșteau prevederile acestei legi, fie întâmpinau dificultăți în dobândirea drepturilor ce li se cuvin, am decis să oferim consiliere acestor persoane.

Astfel, persoanele interesate se pot adresa de acum înainte Colegiului Medicilor din România care, prin Comisia Economico-Socială a Consiliului Național și prin departamentul de resort, în urma analizei, va asigura asistența necesară.

Precizăm că art. 4 (1) din Legea 56/2020 prevede pentru urmașii personalului medical decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu Covid-19 următoarele drepturi:

a) dreptul la pensie de urmaș până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;

b) pensie de urmaș egală cu 75% din sa-lariul de bază (solda de funcție, salariul de funcție) avut de personalul medical la data decesului;

c) dreptul la asistență medicală și medicamente gratuite în cadrul rețelei sanitare a Ministerului Sănătății sau, după caz, ministerele cu rețea sanitară proprie, cu decontarea cheltuielilor de către acestea;

d) scutirea de la plata impozitului pe terenul și pe clădirea folosită ca domiciliu, aflate în proprietate sau coproprietate.

Totodată, art. 4 (2) prevede că soțul (soția) supraviețuitor beneficiază de aceleași drepturi, dacă nu se recăsătorește.

Totuși, de drepturile conferite de prezenta lege nu beneficiază personalul medical care a dobândit alte afecțiuni fizice și (sau) psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acțiuni medicale împotriva Covid-19, în situația în care rănirea, afecțiunea fizică și (sau) psihică ori invaliditatea a survenit ca urmare a săvârșirii, cu intenție, a unei infracțiuni pedepsite potrivit legii”, precizează Colegiul Medicilor, într-un comunicat de presă.

 

Lasă un comentariu