MESAJUL PREȘEDINTELUI ANOFM, CU OCAZIA ZILEI ANIVERSARE - “ZIUA ANOFM”

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă aniversează, în data de 10 decembrie, 22 ani de activitate, pe parcursul cărora s-a adaptat continuu la nevoile societății și economiei românești. Momentul aniversar este deopotrivă unul de reflecție și evaluare, precum și de proiecție, cu atât mai mult cu cât, în acest an, Serviciul Public de Ocupare a răspuns cu promptitudine unor provocări fără precedent în istoria activității sale.

Anul 2020 a fost un an dificil pentru întreaga societate. Ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României, au fost limitate sau întrerupte temporar unele activități socio-economice, cu implicații evidente asupra raporturilor de muncă ale salariaților și a activităților comerciale din domenii de activitate diverse. Guvernul a adoptat un pachet de acte normative care să susțină deopotrivă angajatorii și angajații afectați de instituirea stării de urgență și de alertă, ca urmare a situației epidemiologice, astfel că, în acest an, mai mult ca niciodată, ANOFM, prin intermediul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, a făcut eforturi deosebite pentru implementarea acestora.

Astfel, agențiile pentru ocuparea forței de muncă s-au mobilizat și au depus eforturi susținute pentru a asigura, începând din luna martie, pe lângă celelalte servicii pe care le oferă în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, plata șomajului tehnic, plata zilelor libere pentru părinții nevoiți să-și întrerupă activitatea pentru a supraveghea copiii, subvenții pentru achiziționarea de echipamente electronice în vederea desfășurării activității în regim de telemuncă, subvenții oferite persoanelor juridice pentru angajații cărora li s-a redus timpul de lucru, dar și pentru angajarea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani, sau peste 50 de ani, decontarea a 41,5% din salariu pentru persoanele care și-au reluat activitatea după ce au fost în șomaj tehnic.

Pentru ca cele peste 1,4 milioane de persoane să beneficieze lunar de sprijin financiar, personalul din instituțiile aflate în subordinea ANOFM a făcut eforturi deosebite, conștient fiind de necesitatea derulării tuturor operațiunilor, într-un timp foarte scurt, cu maximă rigoare. Pentru ca imaginea să poată fi completă, menționez că, până în prezent, pentru beneficiarii măsurilor de sprijin a angajaților și a angajatorilor, în perioada pandemiei, introduse începând cu luna martie a acestui an, au fost efectuate plăți de peste 6,5 miliarde de lei (peste 1,35 miliarde euro).

De asemenea, pentru a veni în sprijinul clienților noștri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori, au fost incluse noi modalități de relaționare, prin simplificarea și digitalizarea procedurilor de înregistrare ca persoane în căutarea unui loc de muncă și pentru obținerea stimulentelor financiare, a subvențiilor și a ajutoarelor financiare oferite în perioada pandemiei.

Nu în ultimul rând, doresc să amintesc faptul că ANOFM a continuat să deruleze proiecte finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în valoare totală de peste 962 milioane de euro, aducând astfel o importantă contribuție la creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene la nivel național.

În calitate de președinte al ANOFM, cu acest prilej aniversar, mulțumesc colegilor, membrilor Consiliului de Administrație al ANOFM, tuturor partenerilor și colaboratorilor, clienților noștri pentru sprijinul și încrederea acordate. Implicarea și activitatea tuturor stau la baza rezultatelor acestei instituții, constituind, și în viitor, garanția esențială a capacității de a îndeplini obiectivele fundamentale ale activității sale.

Totodată, doresc să remarc interesul reprezentanților mass-media și al societății civile pentru activitatea noastră și pentru informarea corectă a opiniei publice. Atât eu, cât și colegii mei sperăm să fiți alături de noi, în continuare, pentru a putea face față tuturor provocărilor.

 

Lasă un comentariu