MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INFORMEAZĂ

Distribuie pe:

Plata finală pentru anul de cerere 2020

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează că, începând cu 2 decembrie 2020, a demarat autorizarea plăților finale, ca diferență între cuantumul calculat și cuantumul acordat în avans pentru anul de cerere 2020.

Astfel, s-au autorizat la plată un număr de 113.390 fermieri, cu suma totală de 94.402.342,72 euro, din care: 16.707.808,75 de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); 2.265.712,46 de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); 450.889,46 de euro cofinanțare de la Bugetul Național (BN1).

Plățile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, iar plățile finanțate din FEADR la cursul de schimb de 4,7830 lei, pentru un euro. APIA va continua efectuarea plăților aferente Campaniei 2020 în același ritm.

Cereri inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2021

Până în 15 decembrie se depun, la Centrele județene ale Agenției pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, Cererile inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2021, cereri avizate de către ANZ.

Cererea inițială anuală pentru efectuarea serviciilor de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor, va fi însoțită de următoarele documente: dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislației în vigoare; acreditarea solicitantului pentru întocmirea și menținerea registrului genealogic al rasei pentru care solicită ajutorul de stat, eliberată de ANZ; lista microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii beneficiare ale serviciilor de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), numărul contractului de prestări servicii, încheiat între prestator și beneficiar, rasa și numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajați și cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi se va menționa „întreprindere nou-înființată”; copia contractului între deținătorul registrului genealogic și prestatorul serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale, în cazul în care acesta este altul decât deținătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuția părților la realizarea obiectivelor programului de ameliorare; lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.

Cererea inițială anuală de solicitare a ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, completată de către solicitanții prestatori ai serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale va fi însoțită de următoarele documente: dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislației în vigoare; acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, eliberată de ANZ; lista microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii beneficiare ale serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la APIA, numărul contractului de prestări servicii, încheiat între prestator și beneficiar, rasa și numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajați și cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menționa „întreprindere nou-înființată”; copia contractului între deținătorul registrului genealogic și prestatorul serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale sau adeverință eliberată de ANZ, în cazul în care acesta este altul decât deținătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuția părților la realizarea obiectivelor programului de ameliorare; lista activităților, inclusiv lucrările și tarifele acestora pentru serviciile de determinare a calității genetice a raselor de animale, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ, a precizat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

 

Lasă un comentariu