NOI MODIFICĂRI ADUSE LEGII PENSIILOR PUBLICE

În Monitorul Oficial nr. 1.238, din 16 decembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 289/2020 pentru modificarea OUG nr. 108/2020 privind activitățile din industria de armament, care a completat Legea nr. 263/2010 privind sistemul de pensii publice.

Actul normativ precizează că de noile prevederi vor beneficia și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei intrării acestuia în vigoare, astfel:

Perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care personalul din sectorul construcții nave a desfășurat activități la locuri de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă se asimilează stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă;

Reducerea vârstei standard de pensionare este de 13 ani pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani în sectorul construcții nave, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare (zincare), vopsitorie, sudură, montare-demontare schele, lăcătușerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj;

Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați, în cazul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani în domeniile de mai sus;

Stagiul complet de cotizare este 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute mai sus.

Drepturile de pensie recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea. În situația în care, după recalculare, rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se păstrează cuantumul mai avantajos.

Prezenta lege intră în vigoare la 19 decembrie 2020. (L.P.)

Lasă un comentariu