ANTOLOGIA CENACLULUI “ELENA DIN ARDEAL”

Dăruit cu virtuți teologice, credință, nădejde și dragoste, smeritul slujitor al Domnului, binecuvântat cu har și cu dar, învrednicit întru slujirea Sfintei Treimi, preacucernicul părinte Aurel Hancu ne bucură cu încă o apariție editorială, a 30-a, cartea: Antologia Cenaclului “Elena din Ardeal” (Ed. Sf. Ier. Nicolae, Brăila, 2020, 402 pag.).

Așteptată și prețuită, această Anto-logie îmbogățește zestrea culturală a minunatului și binecuvântatului nostru orășel de provincie, Târnăveniul. Este o frumoasă și primenită carte de vizită, inspirat alcătuită și plăcut prezentată, care arată transformarea frumoaselor gânduri în opere artistice ale creatorilor târnăveneni.

Ca un tablou viu, plin de culoare și inedit al celor aproape 50 de truditori într-ale scrisului și artei, cât cuprinde Antologia, ea oglindește activitatea de creație a celor care văd și interpretează, din perspectivă artistică, realitatea și devenirea lumii, transformând luminile și umbrele efemere și iluzorii în opere

de artă. Cenaclul “Tudor Arghezi” se înființează la Târnăveni (Diciosămărtin), în 12 octombrie 1956, la inițiativa unor inimoși iubitori de literatură și artă, pe lângă Casa de Cultură, cum i se spunea unei foste clădiri din centrul orașului, unde exista un Club Muncitoresc, o Bibliotecă Orășenească și Sediul Tipografiei “Cartea Românească”.

Având funcția de director al bibliotecii, profesorul Ioan Augustin Damian, făcând parte și din grupul de inițiativă pentru constituirea Cenaclului, va prelua și funcția de președinte al acestuia, pe care îl va conduce și coordona timp de șapte ani, până în 1963. Din 1963 până în 1973, conducerea Cenaclului târnăvean o va prelua vestita doctoriță Maria Gesticone.

Începând cu anul 1973, conducerea Cenaclului va fi asigurată cu o mică intermitență (din septembrie 1986 - iunie 1988, președinte a fost ing. Ducan Răzvan) până în zilele noastre, 2020, pe o perioadă de aproape o jumătate de veac, de către pr. prof. dr. Aurel Hancu.

Din 15 ianuarie 1990, Cenaclul va purta numele poetei, originară din Blaj, dar ajunsă la Târnăveni, ca profesoară, “Elena din Ardeal”, pseudonimul pentru Elena Sântion (1873-1925 ), autoare a două volume de poezii: “Stropi de rouă” (Arad, 1902) și “Din inima țării” (Ed. Cartea Românească, Diciosămărtin, 1923).

Antologia Cenaclului, o adevărată istorie culturală a creației, din frumosul nostru oraș, îngrijită și scoasă la lumină de scriitorul Aurel Hancu, redă cu profesionalism activitatea creatorilor de frumos din cenaclu.

Atent, răbdător și meticulos, cronicar al aparițiilor editoriale ale membrilor din cenaclu, purtând stindardul creației literare, al unei longevive mișcări artistice, președintele Cenaclului “Elena din Ardeal” a muncit mult și cu pasiune, ca mentor al tinerilor, pentru creșterea calitativă a actului de creație. Această Antologie, apărută la împlinirea a 64 de ani de existență a Cenaclului și a 80 de ani de viață ai conducătorului acestuia, pr. prof. dr. Aurel Hancu, se dorește a fi spre lauda și preamărirea lui Dumnezeu: Tatăl, Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute, Fiul, Răscumpărătorul neamului omenesc, și Spiritului Sfânt, Sfințitorul a toate.

Omului de o aleasă omenie și smerită înțelepciune, scriitorului Aurel Hancu se cuvine să-i mulțumim și să-i apreciem cu dragoste, neobosita-i muncă de o viață într-ale scrisului și să-i urăm lungime de zile și binecuvântată ședere în lumea pe care a îmbogățit-o cu frumusețea creațiilor sale artistice!

Menționez faptul caritabil că această carte a fost realizată și tipărită pe cheltuială proprie de către autor și va fi dăruită gratuit creatorilor cuprinși în ea. Pentru contactarea autorului și procurarea cărții, acum, în plină pandemie, când acțiunile culturale sunt restricționate, se oferă telefonul: 0745/55.57.66.

Lasă un comentariu