CELEBRĂM TAINA PRUNCULUI SFÂNT

Distribuie pe:

Onoratului cler, cuvioșilor călugări și călugărițe, iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului nostru Isus Cristos, în care celebrăm Taina Pruncului Sfânt din ieslea Betleemului, este în acest an mângâierea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru omenirea atât de încercată din cauza pandemiei.

Cerul ne vorbește și ne oferă speranța de care avem atât de multă nevoie: Nimeni nu este singur! Nimeni nu este părăsit! Toți suntem iubiți de Tatăl ceresc!

Întreaga noastră viață este un drum al Magilor, o căutare a Pruncului Dumnezeiesc. Pe acest drum nu suntem singuri: precum Magii de la Răsărit, îl parcurgem și noi călăuziți fiind de Steaua harului, însoțiți de Preasfânta Fecioară, Maica Pruncului de la Betleem, de figurile luminoase ale sfinților, dar și de rugăciunile pline de speranță ale Bisericii întregi.

Iubiți frați întru Cristos,

Și în acest an, Postul Crăciunului a fost un timp al harului și al pregătirii spirituale, al purificării și al primenirii sufletești, al rugăciunii intense și al milostivirii față de aproapele, pentru ca Nașterea Domnului să se petreacă în noi înșine, iar noi să creștem în harul lui Dumnezeu, devenind fiii Tatălui ceresc în Fiul Său preaiubit. Dumnezeu a ales calea omului prin Întrupare. Lecția atotputerniciei lui Dumnezeu, înfăptuită prin umilință și dragoste, ne învață ce înseamnă să fim cu adevărat oameni și ne arată înălțimea demnității noastre. Să alegem și noi calea lui Dumnezeu, pășind pe drumul sfințirii și umanizând lumea noastră prin iubire!

Betleemul vine să ne trezească din amorțeală: în acea noapte de vis, cea mai frumoasă dintre nopți, Dumnezeu Cel Preaînalt se face mic, se face vulnerabil, pentru ca noi să ne putem apropia de El nu cu frică și cutremur, ci cu încredere, cu duioșie.

Dar ce este acest eveniment ascuns în inima nopții și pe care nimeni nu-l observă, cu excepția câtorva păstori, care, încurajați de îngeri, vin să se închine Pruncului înfășat în iesle? Dacă în toate sistemele religioase omul încearcă să se apropie de divinitate pe diferite căi, în creștinism, Dumnezeu este cel care vine în întâmpinarea omului, Dumnezeu este Cel care se apropie de om, Dumnezeu se face om pentru noi, oamenii și pentru a noastră mântuire. Dumnezeu își așază cortul Său în mijlocul familiei umane, care devine în felul acesta familia Lui.

Pruncul de la Betleem, plăpând și neajutorat, născut într-o noapte rece de decembrie, vine spre a dezvălui celor mari și mândri ai acestei lumi, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu; vine să ne descopere gingășia și purtarea de grijă a Părintelui față de copiii Săi: Astăzi vi s-a născut un Mântuitor.

Pruncul de la Betleem aduce cu Sine bucuria mântuirii creației. El a venit pentru noi și pentru mulți, spre iertarea păcatelor. De aceea, Crăciunul în fiecare an ne pune în mod inexorabil în fața unei alegeri: de a fi hangii, și de a nu găsi loc pentru Sfânta Familie în casele noastre, sau de a fi păstori, păzind oițele, ascultători fiind la glasul îngerilor, minunați și înspăimântați de acel Gloria in excelsis Deo și de lumina acelei Stele misterioase. De a fi Magi care îl caută neobosiți pe Mesia, sau de a fi Irozi, deranjați sau speriați de un Prunc înfășat, culcat în iesle.

Dragi credincioși,

Noaptea sfântă de Crăciun este noaptea când fiecăruia dintre noi i se dăruiește un Prunc nou-născut, pentru ca fiecare să renască. Acest Prunc vine între oameni pentru a transforma omenirea întreagă. Noaptea luminoasă a Învierii Mântuitorului nu ar fi fost posibilă fără această noapte a venirii lui Mesia între ai Săi. Astăzi, mai mult decât oricând, omenirea întreagă are nevoie să fie mântuită. Descoperirile științei, promisiunile societății în care trăim, izolarea și însingurarea în care oamenii de pe întreg mapamondul se află de mai multe luni, ne spun toate că avem nevoie de Mântuitorul, de pacea pe care numai El ne-o poate dărui. Avem nevoie să fim mântuiți uneori și de noi înșine.

Să ne bucurăm de acest Praznic luminos, iar colindele, în dulcea limbă românească și pe tonalitățile duioase născute de veacuri din freamătul de credință al neamului, să răsune ca mărturie a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră! Chiar dacă în acest an nu vom putea împlini datina colindatului din casă în casă, avem convingerea că îngerii, sfinții și Fericiții Episcopi martiri se vor îngriji de împletirea colindelor tuturor într-un armonios imn de recunoștință adus lui Dumnezeu.

Precum scria fericitul Cardinal Iuliu Hossu, vestitorul Marii Uniri, suflet nobil și ales, dăruit Domnului prin martiriu pentru credință, arătând faptul că în lungii ani de detenție și domiciliu obligatoriu (1948-1970) sub prigoana comunistă, avea ca mângâiere sufletească amintirea colindei sale preferate:

“Când fost-a Prunc micuț Isus/ în grădiniță El și-a pus/ un trandafir, cu gând curat,/ să aibă flori de-ncununat”.

Această colindă, scrie fericitul Iuliu Hossu, “atât de scumpă și izvor de atâta emoție sufletească, doresc s-o las aici, scumpilor mei preoți și credincioși, de amintire a emoțiilor sufletești și a mângâierilor sorbite din ea și la Dragoslavele, și apoi în toate zilele, în cursul Căii Crucii de care ne-am învrednicit”.

Biserica Română Unită cu Roma a cunoscut bine bucuria Crăciunului în timpurile prigoanei comuniste și certitudinea prezenței Domnului atunci când lumea părea că o uitase. În numele acestei Biserici iubite de Dumnezeu, adresăm tuturor ierarhilor, preoților, călugărilor și călugărițelor, credincioșilor greco-catolici și întregului popor român un mesaj de speranță. Vă purtăm în inimă și în rugăciunile prin care cerem Bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Mariei, Maica Preacurată, să vă ocrotească pe fiecare în parte, oriunde v-ați afla în țară și în străinătate. Un gând special în rugăciune pentru lucrătorii din domeniul sanitar și pentru cei aflați în slujba celor nevoiași.

Dimpreună cu Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, Preasfinția Sa Claudiu, și cu Preasfinția Sa Cristian, Episcopul auxiliar, Vă dorim tuturor Crăciun fericit!

Noul an 2021 să ne găsească mai plini de credință, mai aproape de Dumnezeu și mai uniți!

La mulți ani în pace și în sănătate!

† Cardinal LUCIAN

Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Dată în Blaj, de Sărbătoarea Nașterii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Cristos,

Anul Domnului 2020

 

Lasă un comentariu