DIN NOU DESPRE PROBLEMA RESTITUIRILOR (III)

Distribuie pe:

Prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop: “După aprecierea noastră, calcule pe care le avem estimative, în jur de 80% din toate restituirile sunt frauduloase. E mult”.

“Dacă nu ne oprim (...) noi ajungem la rânduielile de la 1700 în ceea ce privește proprietățile în Transilvania”.

Propuneri: inventarierea tuturor retrocedărilor și posibilitatea de re-vizuire a celor presupus frauduloase

Prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, cunoscut avocat târgumureșean și fost judecător, s-a preocupat constant și cu perseverență, începând cu anul 2012, de problematica restituirilor de proprietăți din Transilvania, prezentând în cadrul Universității de la Izvoru Mureșului, în permanență, aspecte legate de acest subiect: încălcări flagrante de lege, abuzuri ale autorităților, protecționism total pentru unele biserici maghiare etc. De asemenea, se implică activ, în calitate de avocat, de multe ori pro bono, în numeroase procese care au ca obiect restituiri ale unor suprafețe mari de păduri sau ale unor clădiri, unul dintre cele mai cunoscute fiind cel al Castelului de la Arcuș.

Astfel, și în cadrul Universității de la Izvoru Mureșului din acest an, care a avut loc online, în perioada 12-16 octombrie, prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop a prezentat lucrarea “Reglementări și modificări legislative care se impun de urgență în materia restitu-irilor de proprietăți în Transilvania și care sunt de actualitate pentru a sta în preocuparea legiuitorului și autorităților administrative ale statului”.

După ce a arătat de ce e nevoie de o nouă lege în ceea ce privește retrocedările din România, prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop a punctat că noua reglementare legislativă ar trebui să cuprindă referiri la evoluția proprietății.

“Nu ne putem întoarce în Evul Mediu, cum se dorește de către Ungaria și de către cei care cer titluri de proprietate în România. (...) Dacă nu ne oprim, este totuși prea târziu, noi ajungem la rânduielile de la 1700 în ceea ce privește proprietățile în Transilvania, dacă dăm într-un delir proprietăți de peste 10.000 de hectare, 5.000 ha unor persoane care le-au deținut cândva și care cel puțin din 1918 nu le mai au în proprietate”.

Astfel, prin lege, trebuie acordate atribuții Arhivelor Naționale. Arhivele din Transilvania, istorice și cele de proprietate, au fost duse în Ungaria și apoi în alte state în urma retragerii autorităților statului ungar în 1919-1920. “Optanții au avut grijă să-și ducă toată arhiva de carte funciară cu proprietățile. Aceasta este una dintre chestiunile foarte importante”. De asemenea, “sunt foarte importante arhivele care au fost duse la Viena și care s-au restituit Ungariei în 1920”. “Noi suntem urmași, fiii acelor vremuri. Și acele vremuri frământate au avut, în legătură cu proprietatea, niște reguli care trebuie astăzi în mare măsură să le cunoaștem, cu importanță și valoare istorică, documentaristică, dar și în ceea ce privește utilizarea lor pentru formularea unor măsuri care să aibă în contemporaneitate o legătură cu realitatea”, a spus prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop.

(Va urma)

 

Lasă un comentariu