PÂNĂ LA 31 MARTIE 2021, CONSULTAȚIILE LA DISTANȚĂ, FĂRĂ CARD DE SĂNĂTATE!

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează că, la finalul anului trecut, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care măsurile instituite în contextul pandemiei prin OUG 70/2020 au fost prelungite până la data de 31 martie 2021.

Astfel, se menține excepția de utilizare a cardului pentru validarea serviciilor medicale acordate la distanță, însă toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sănătate.

Totodată, conform CNAS, consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și în ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare, iar consultațiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere.

În urma consultațiilor acordate la distanță, medicul de familie sau medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului, ca urmare a actului medical, inclusiv prescripțiile medicale, documentele fiind transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicii din spital pot elibera, dacă situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, iar pentru situațiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, cât și pentru transmiterea documentelor necesare asiguraților de la casele de asigurări de sănătate se pot utiliza mijloace electronice de comunicare.

“Își mențin valabilitatea până la data de 31 martie 2021 următoarele documente, a căror valabilitate expiră până la această dată: biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare; biletele de trimitere pentru specialități paraclinice; recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, ce se depun sau se transmit la casa de asigurări de sănătate; deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive și deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul CNAS pentru efectuarea investigației PET-CT.

Medicii de familie pot prescrie, în continuare, pentru pacienții cronici, inclusiv medicamentele restricționate din lista de medicamente compensate și gratuite, care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate”, precizează CNAS. (L.P.)

 

 

Lasă un comentariu